Om du inte kan höra någon i ett telefonsamtal eller röstmeddelande eller om ljudet är otydligt på din iPhone

En person kanske hörs dåligt under ett telefonsamtal eller när du lyssnar på röstmeddelanden på din iPhone. Eller så hör du knaster, brus eller upplever att ljudkvaliteten är allmänt låg. Läs om vad du kan göra. 

Volym och mottagare för iPhone

Höj volymen

Du kan justera volymen under telefonsamtal med hjälp av volymknapparna. Kontrollera att du kan se volymindikatorn på skärmen när du trycker på volymknapparna.

Kontrollera anslutningarna

Om din iPhone är ansluten till ett headset går det inte att höra ljudet via iPhone-mottagaren eller med hjälp av högtalartelefonen. Följ dessa steg och testa efter varje steg.

 1. Kontrollera att inget är anslutet till hörlursuttaget eller dockningskontakten.
 2. Gå till Inställningar > Bluetooth och inaktivera Bluetooth.

Rengör mottagaren

iPhone-mottagaren fungerar inte korrekt om den är igentäppt eller smutsig.

Följ dessa steg och testa efter varje steg:

 • Kontrollera att inget sitter i vägen för mottagaren, till exempel ett fodral eller ett skärmskydd.
  Om du har en ny iPhone tar du bort plastfilmen på enhetens fram- och baksida.
 • Kontrollera om mottagarens öppning är igentäppt eller smutsig. Om det behövs rengör du mottagarens öppning med en liten mjuk borste. Kontrollera att borsten är ren och torr.
 • Slå på högtalartelefonen under ett samtal. Om du fortfarande inte hör något kan det vara problem med nätet eller mottagningen. Prova att ringa igen senare eller från en annan plats.

Kontrollera mottagaren

Följ dessa steg för att se om problemet orsakas av mottagaren eller nätverket:

 1. Öppna appen Röstmemon och spela in ett kort ljudklipp. Lär dig hur du återskapar den om du inte har appen röstmemon.
 2. Tryck på   i det övre högra hörnet på skärmen för att växla uppspelningen mellan högtalare och mottagare.
 3. Tryck på   för att spela upp röstmemot genom mottagaren på enheten.
 4. Om du hör röstmemot och det låter som det ska (utan förvrängning, knaster eller brus) kan problemet orsakas av operatörens nät eller systemet för röstbrevlådan. Kontakta operatören för mer information.

Starta om och uppdatera

 1. Starta om iPhone och prova igen.
 2. Om ljudet fortfarande är dåligt eller inte fungerar uppdaterar du din iPhone till den senaste versionen av iOS.

Mer hjälp

Om du har försökt med dessa steg och ljudet fortfarande inte fungerar eller är dåligt på din iPhone kontaktar du Apple-supporten.

Läs om vad du ska göra om andra inte kan höra dig under ett samtal.

Publiceringsdatum: