Om du inte kan höra någon i ett telefonsamtal eller röstmeddelande eller om ljudet är otydligt på din iPhone

Läs mer om vad du ska göra om du inte kan höra en persons röst tydligt, hör sprakande, statisk elektricitet eller har problem med ljudkvalitet när du ringer eller lyssnar på röstmeddelanden på din iPhone.

Volym och mottagare för iPhone

Höj volymen

Du kan justera volymen under telefonsamtal med hjälp av volymknapparna. Kontrollera att du kan se volymindikatorn på skärmen när du trycker på volymknapparna.

Kontrollera anslutningarna

Om din iPhone är ansluten till ett headset går det inte att höra ljudet via iPhone-mottagaren eller med hjälp av högtalartelefonen. Följ dessa steg och testa efter varje steg.

  1. Kontrollera att inget är anslutet till hörlursuttaget eller dockningskontakten.
  2. Gå till Inställningar > Bluetooth och inaktivera Bluetooth.

Rengör mottagaren

iPhone-mottagaren fungerar inte korrekt om den är igentäppt eller smutsig.

Följ dessa steg och testa efter varje steg:

  • Kontrollera att inget sitter i vägen för mottagaren, till exempel ett fodral eller ett skärmskydd.
    Om du har en ny iPhone tar du bort plastfilmen på enhetens fram- och baksida.
  • Kontrollera om mottagarens öppning är igentäppt eller smutsig. Om det behövs rengör du mottagarens öppning med en liten mjuk borste. Kontrollera att borsten är ren och torr.
  • Slå på högtalartelefonen under ett samtal. Om du fortfarande inte hör något kan det vara problem med nätet eller mottagningen. Prova att ringa igen senare eller från en annan plats.

Starta om och uppdatera

  1. Starta om iPhone och prova igen.
  2. Om ljudet fortfarande är dåligt eller inte fungerar uppdaterar du din iPhone till den senaste versionen av iOS.

Mer hjälp

Om du har försökt med dessa steg och ljudet fortfarande inte fungerar eller är dåligt på din iPhone kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer om vad du ska göra om din mikrofon inte fungerar eller om andra inte kan höra dig under ett telefonsamtal.

Publiceringsdatum: