Logic Remote kanske inte kan anslutas om en Touch OSC-enhet redan är installerad i Logic Pro X

När du försöker ansluta Logic Remote till en Mac som kör Logic Pro X med en redan installerad Touch OSC-kontrollyta kan ingen anslutning upprättas.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Lös problemet så här: 

  1. Stäng appen Logic Remote om den körs.
  2. Öppna Logic Pro X.
  3. Välj Logic Pro X > Control Surfaces (kontrollytor) > Setup (inställning).
  4. Radera alla Touch OSC-enheter som visas i inställningsfönstret.
  5. Om det finns en befintlig Logic Remote-app i inställningsfönstret raderar du den.
  6. Starta Logic Remote-appen och anslut till Mac-datorn.
  7. Godkänn anslutningen när du uppmanas göra det i Logic Pro X.

Läs mer

Vissa inställningar kan störa Logic Remote om brandväggen är aktiverad på datorn som kör Logic Pro. Mer information finns i Logic Remote: Kan kanske inte ansluta till Logic Pro X vid vissa brandvägsinställningar.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: