Om fjärrkontrollen till din Apple TV inte fungerar

Läs om vad du kan göra om fjärrkontrollen inte fungerar som väntat.

Försök först med det här

  1. Om du har en Siri Remote eller en Apple TV Remote laddar du den i 30 minuter med en Lightning-till-usb-kabel och en usb-vägguttagsladdare. Om du har en Apple Remote byter du batteriet
  2. Dra ut sladden till din Apple TV ur vägguttaget. Vänta i minst sex sekunder och anslut den sedan igen.

Om fjärrkontrollen inte fungerar som förväntat följer du stegen för din typ av fjärrkontroll. Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg.

Siri Remote eller Apple TV Remote

Bild av Siri Remote (1:a generationen) eller Apple TV Remote (1:a generationen) och Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen).

 

  1. Tryck och håll ned knappen TV/Kontrollcenter och volymsänkningsnappen på samma gång. Håll ned knapparna i cirka fem sekunder, eller tills statuslampan på Apple TV släcks och sedan tänds igen. 
  2. Släpp knapparna och vänta sedan i 5–10 sekunder. Ett meddelande om att anslutningen förlorades visas på din tv-skärm. 
  3. När fjärrkontrollen har startat om visas ett meddelande om att den är ansluten på din tv-skärm. 

 

Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar som förväntat provar du följande steg: 

  1. Rikta fjärrkontrollen mot din Apple TV. Se till att fjärrkontrollen är cirka tio cm från din Apple TV. 
  2. Håll ned knappen tillbaka  (eller meny) och volymhöjningsknappen  i fem sekunder.
  3. Om du blir ombedd slutför du sedan parkopplingen genom att placera fjärrkontrollen ovanpå Apple TV.

Om du inte kan parkoppla din Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen) ser du till att din Apple TV uppdateras till tvOS 14.5 eller senare. Du kan använda Apple TV Remote på din iPhone, iPad eller iPod touch för att navigera på din Apple TV för att kontrollera vilken version av tvOS du har. 

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Apple Remote (aluminiumfärgad eller vit)

Bild av Apple Remote (aluminium) och Apple Remote (vit).

 

  1. Ta bort länken mellan din Apple Remote och din Apple TV. Håll ned menyknappen och vänster pilknapp på din Apple Remote i sex sekunder. Titta sedan efter Ta bort länk  ovanför en symbol med en fjärrkontroll på din Apple TV.
  2. Länka Apple Remote till din Apple TV. Håll ned meny- och högerknappen på Apple Remote i sex sekunder. Titta sedan efter Länka  ovanför en symbol med en fjärrkontroll på din Apple TV.

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: