Få hjälp att använda Kontakter, Kalender eller Påminnelser i iCloud

Lär dig vad du ska göra för att få hjälp. Till exempel ändringarna du genomförde på en enhet visas inte på dina andra enheter.

Försök först med det här

Se till att Kontakter, Kalender och Påminnelser i iCloud är tillgängliga. Om det uppstår ett problem ska du försöka igen när problemet är korrigerat. Om det inte uppstår ett fel provar du med dessa steg.

Kom ihåg att säkerhetskopiera dina kontakter, kalendrar och påminnelser så att du inte förlorar något. 

Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg:

 1. Sök efter uppdateringar för din iPhone, iPad, iPod touchMac eller PC. Din enhet måste uppfylla systemkraven för att använda iCloud. 
 2. Se om inställningarna för datum och tid på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC är korrekta. 
 3. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla enheter och kontrollera dina inställningar.
  • På din iPhone: Tryck på Inställningar > iCloud. Kontrollera ditt Apple-ID och se till att du aktiverar det du vill uppdatera (Kontakter, Kalender eller Påminnelser).
  • På din Mac: Välj Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud. Kontrollera ditt Apple-ID och se till att du väljer det du vill uppdatera (Kontakter, Kalender eller Påminnelser). 
  • På din PC: Öppna iCloud för Windows. Kontrollera ditt Apple-ID och se till att du väljer det du vill uppdatera (Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter). Påminnelser kallas för Uppgifter i iCloud för Windows. 
 4. Öppna Safari och gå till www.apple.com/se/ för att kontrollera din anslutning. Få hjälp att ansluta till internet om du inte kan öppna sidan. 
 5. Öppna en säker webbplats, till exempel din Apple-ID-kontosida för att se om du har åtkomst till port 443. Kontakta din internetleverantör och be om hjälp om du inte kan öppna webbplatsen. Safari behöver få åtkomst till port 443 för att uppdatera din information i iCloud. 
 6. Håll dina data inom gränserna. Dina data hålls inte uppdaterade om du passerar gränsen.

Prova stegen nedan för din enhet om du fortfarande behöver få hjälp. 

Prova dessa steg för din enhet

Välj din enhet för att ta reda på vad du ska göra.

iPhone, iPad eller iPod touch

Kontrollera dina kontakter, kalendrar och påminnelser efter varje steg. 

Uppdatera dina kontakter, kalendrar och påminnelser

Så här uppdaterar du dina kalendrar och påminnelser: 

 1. Öppna appen Kalender och tryck på fliken Kalendrar.
 2. Svep ned från listan för att uppdatera dina aktiviteter och påminnelser.

Så här uppdaterar du dina kontakter:

 1. Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper längst upp till vänster. 
 2. Svep ned från listan för att uppdatera dina grupper. 

Ange Kontakter, Kalender och Påminnelser i iCloud som standard

iCloud uppdaterar din information automatiskt om dina kontakter, kalendrar och påminnelser finns på i iCloud. Se om din information finns i iCloud eller ett konto från tredje part, till exempel Google eller Yahoo. Ändra sedan ditt standardkonto till iCloud.

Se vilket konto dina kontakter finns i: 

 1. Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper längst upp till vänster.
 2. Avmarkera alternativet Alla [konto] för tredjepartskonton, till exempel Gmail eller Yahoo.
 3. Se till att Alla iCloud är markerat.
 4. Tryck på Klar för att visa dina kontakter. Om kontakten som du letar efter inte visas finns den i ett annat konto.
 5. Du kan importera kontakten från en tredjepartstjänst till iCloud.

Ange iCloud som standardkonto för dina kontakter i iOS 8 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > Kontakter.
 2. Tryck på Förvalt konto.
 3. Välj iCloud.

Se vilket konto dina kalendrar finns i:

 1. Öppna appen Kalender och tryck på en aktivitet för att öppna den. 
 2. Tryck på kalendernamnet för att se om aktiviteten finns i en iCloud-kalender.

Ange en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryck på Inställningar > Kalender.
 2. Tryck på Förvald kalender. 
 3. Tryck på en kalender under iCloud för att göra den till din standardkalender.

Se vilka konton dina påminnelser finns i: 

 1. Öppna appen Påminnelser och tryck på listnamnet längst upp till vänster för att visa alla dina listor.
 2. Se om listan är lagrad på enheten eller i iCloud. Öppna en lista och tryck på Ändra. Om Delning visas finns din lista i iCloud.

När du skapar en påminnelse kan du välja att lagra den i iCloud eller på din iOS-enhet.

Kontrollera dina appinställningar

Se till att dina kontakter, kalendrar och påminnelser i iCloud visas i apparna Kontakter och Kalender:

 • Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper längst upp till vänster. Se till att Alla iCloud är markerat.
 • Öppna appen Kalender och tryck på fliken Kalendrar. Se till att Alla iCloud är markerat. 

Ändra hur ofta dina kalendrar och påminnelser ska uppdateras: 

 1. Tryck på Inställningar > Kalender eller tryck på Inställningar > Påminnelser.
 2. Tryck på Synkronisera.
 3. Om Alla aktiviteter eller Alla påminnelser är markerade, välj en specifik tidsram i stället, till exempel Aktiviteter eller Påminnelser 1 månad bakåt. Välj Alla aktiviteter eller Alla påminnelser om en specifik tidsram är markerad. 
 4. Tryck på hemknappen. 
 5. Vänta i några minuter. Öppna appen Kalender, tryck på fliken Kalendrar och svep ned för att uppdatera.

Eftersom iCloud-födelsedagskalendern uppdateras dagligen kanske inte ändringar visas för födelsedagar i appen Kalender förrän nästa dag.

Starta om appen Kontakter, Kalender eller Påminnelser

 1. Visa alla öppna appar genom att trycka två gånger på hemknappen.
 2. Hitta appen och svep uppåt för att stänga den.
 3. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
 4. Vänta i någon minut och öppna sedan appen igen.

Stänga av Kontakter, Kalender eller Påminnelser i iCloud och sätt på den igen

 1. Tryck på Inställningar > iCloud.
 2. Dra för att stänga av Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.
 3. Om du ser dina kalendrar eller påminnelser på iCloud.com eller på någon av dina enheter kan du välja Radera från min [enhet]. Om inte väljer du Behåll på min [enhet].
 4. Vänta i några minuter och sätt sedan på Kontakter, Kalender eller Påminnelser igen.

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Håll ned Vilo-/väckningsknappen och dra reglaget för att stänga av. Slå på enheten igen.

Mac

Kontrollera dina kontakter, kalendrar och påminnelser efter varje steg.

Uppdatera dina kalendrar och påminnelser

Du kan uppdatera dina kalendrar och påminnelser från appen Kalender:

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Välj Visa > Uppdatera kalendrar.

Eftersom iCloud-födelsedagskalendern uppdateras varje timme kanske inte ändringar visas för födelsedagar i appen Kalender förrän om en timme.

Kontrollera förvald standardkalender

Om du sparar och redigerar dina aktiviteter i iCloud istället för i ett annat konto, till exempel På min Mac, Exchange eller Google, uppdaterar iCloud dina kalendrar automatiskt. Om du använder flera konton på din Mac, till exempel iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkalenderkonto:

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Välj Kalender > Inställningar.
 3. På fliken Allmänt kontrollerar du att en av dina iCloud-kalendrar är vald som standard.

Du kanske måste avsluta och starta om Påminnelser på Mac-datorn när du har konfigurerat iCloud-påminnelser. Se till att du konfigurerar ditt konto i Påminnelser:

 1. Öppna appen Påminnelser.
 2. Välj Påminnelser > Konton.
 3. Klicka på iCloud-fliken och kontrollera att du är inloggad med ditt Apple-ID.

Stänga av Kalender och Påminnelser i iCloud och sätta på dem igen

 1. Avsluta apparna Kalender och Påminnelser.
 2. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.
 3. Avmarkera Kalendrar och Påminnelser. 
  Klicka på Radera från Mac på OS X Mountain Lion och Mavericks om du blir tillfrågad.
 4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 5. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på iCloud.
 6. Markera Kalendrar (eller Kalendrar och påminnelser i OS X Mountain Lion).
 7. Öppna Kalendrar och Påminnelser.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats. 

iCloud.com

Prova dessa steg på iCloud.com om du inte ser alla dina uppdateringar eller om du har andra problem:

 1. Uppdatera din webbläsare och rensa cache.
 2. Öppna en annan app på iCloud.com, till exempel Mail, om du inte ser uppdateringar från andra enheter. Gå sedan tillbaka till appen Kontakter, Kalender eller Påminnelser.
 3. Logga ut från iCloud.com och logga sedan in igen. 
 4. Rensa surfhistoriken.

Eftersom iCloud-födelsedagskalendern uppdateras dagligen kanske inte ändringar visas för födelsedagar i appen Kalender förrän nästa dag.

Microsoft Windows

Kontrollera dina kontakter, kalendrar och påminnelser efter varje steg.

Uppdatera Outlook

Klicka på Uppdatera Uppdateringssymbol i Outlook.

Stänga av Kontakter, Kalender och Aktiviteter i iCloud och sätta på dem igen

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera Mail, Kontakter, Kalender och Aktiviteter och klicka på Verkställ.
 4. Vänta i några sekunder, välj Mail, Kontakter, Kalender och Aktiviteter och klicka på Verkställ.
 5. Öppna Outlook.

Se till att iCloud Outlook-tillägget är aktivt

I Outlook 2010 och senare:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
 4. Titta på listan med tillägg vid Aktiva programtillägg.
 5. Välj iCloud Outlook-tillägget.

I Outlook 2007:

 1. Välj Säkerhetscenter på menyn Verktyg.
 2. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
 3. Välj iCloud Outlook-tillägget i listan över tillägg i avsnittet Aktiva programtillägg.

Lär dig hur du hanterar tillägg i Microsoft Outlook.

Kontrollera ditt standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 och senare väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud är standardkontot i kolumnen Kommentarer väljer du ett annat konto och klickar sedan på Ange som standard.
 • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud är standardkontot i kolumnen Kommentarer väljer du ett annat konto och klickar sedan på Ange som standard.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats.

Få hjälp

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver få hjälp. Du kan också använda dessa steg för att ta bort dubbletter av kontakter eller kalendrar.

Om du inte hittar dina kalendrar i Microsoft Outlook:

 1. Öppna iCloud för Windows och se till att Kalender är aktiverat.
 2. Öppna Outlook och sök efter din information i iCloud-mappen. Du kan också visa din information i Borttaget i din Outlook-mapplista.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: