Om dina kontakter, kalendrar och påminnelser i iCloud inte synkroniseras

Se vad du ska göra om du behöver hjälp. Till exempel om ändringarna du gör på en enhet inte visas på alla dina enheter.

Försök först med det här

Kontrollera att kontakter, kalendrar och påminnelser i iCloud är tillgängliga. Om det uppstår något problem försöker du igen när det är löst. Om allt verkar fungera provar du med dessa steg.

Kom ihåg att säkerhetskopiera kontakter, kalendrar och påminnelser så att du inte blir av med något. 

Viktigt! Uppgraderade påminnelser är inte kompatibla med tidigare versioner av iOS eller macOS. Delade påminnelser är inte heller tillgängliga för användare med tidigare versioner av iOS och macOS, förrän de uppgraderar.

Kontrollera om du behöver hjälp efter varje steg:

 1. Kontrollera om det finns uppdateringar för din iPhone, iPad, iPod touchMac eller pc. Dina enheter måste uppfylla systemkraven för att du ska kunna använda iCloud. 
 2. Kontrollera om inställningarna för datum och tid på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc är korrekta. 
 3. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla enheter och kontrollera dina inställningar.
  • På din iPhone trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud. Kontrollera ditt Apple-ID och se till att du aktiverar det du vill uppdatera (Kontakter, Kalender eller Påminnelser).
  • På din Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar på Apple-ID och sedan på iCloud. Om du använder macOS Mojave eller tidigare väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar sedan på iCloud. Kontrollera ditt Apple-ID och var noga med att välja det du vill uppdatera (Kontakter, Kalender eller Påminnelser).
  • På en pc öppnar du iCloud för Windows. Kontrollera ditt Apple-ID och se till att du väljer det du vill uppdatera (Mail, Kontakter, Kalender och Uppgifter).
 4. Om du använder ditt Apple-ID för att logga in på tredjepartsappar skyddar du ditt konto med tvåfaktorsautentisering och loggar in med ett appspecifikt lösenord. Om du inte har enheter som kan uppdateras till iOS 9 eller OS X El Capitan eller senare kan du ställa in tvåstegsverifiering istället.
 5. Öppna Safari och gå till www.apple.com/se för att kontrollera din anslutning. Få hjälp att ansluta till internet om du inte kan öppna sidan. 
 6. Öppna en säker webbplats, till exempel din Apple-ID-kontosida för att se om du har åtkomst till port 443. Kontakta internetleverantören för att få hjälp om det inte går att öppna webbplatsen. Safari behöver åtkomst till port 443 för att kunna uppdatera din information i iCloud. 
 7. Håll dina data inom begränsningarna. Om du överskrider begränsningarna uppdateras inte dina data.

Om du fortfarande behöver hjälp provar du med stegen nedan för din enhet.

Prova stegen för din enhet

Välj din enhet för att ta reda på vad du ska göra.

iOS 13 och iPadOS

Kontrollera dina kontakter, kalendrar eller påminnelser efter varje steg. 

Uppdatera dina kontakter och kalendrar

Uppdatera dina kontakter genom att öppna Kontakter och svepa ned i listan.

Så här uppdaterar du dina kontaktgrupper:

 1. Öppna appen Kontakter.
 2. Tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 3. Uppdatera dina grupper genom att svepa nedåt i listan.

Så här uppdaterar du dina kalendrar:

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Tryck på fliken Kalendrar.
 3. Uppdatera dina aktiviteter genom att svepa nedåt i listan.

Ange kontakter, kalendrar och påminnelser i iCloud som standard

iCloud uppdaterar din information automatiskt om dina kontakter, kalendrar och påminnelser finns på iCloud. Se efter om din information finns på iCloud eller på ett annat konto, till exempel Google eller Yahoo. Ändra sedan standardkonto till iCloud. Om du ändrar ditt standardkonto till iCloud flyttas inte din befintliga information från en tredjepartstjänst till iCloud.

Så här ser du vilket konto dina kontakter finns på:

 1. Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Avmarkera alternativet Alla [konto] för tredjepartskonton som Gmail och Yahoo.
 3. Se till att Alla iCloud är markerat.
 4. Visa din kontaktlista genom att trycka på Klar. Om kontakten som du letar efter inte visas finns den på ett annat konto.
 5. Om du har en kopia av dina kontakter från en tredjepartstjänst i vCard-format, version 3.0 eller senare, kan du importera kontakterna till iCloud.

Ange iCloud som standardkonto för dina kontakter i iOS 8 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar och sedan på Kontakter.
 2. Tryck på Förvalt konto.
 3. Välj iCloud.

Öppna appen Kalender och tryck sedan på fliken Kalendrar om du vill se vilket konto dina kalendrar finns på. 

Ange en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryck på Inställningar och sedan på Kalender.
 2. Tryck på Förvald kalender. 
 3. Tryck på en kalender under iCloud för att göra den till standardkalender.

Ange en iCloud-påminnelselista som standardlista: 

 1. Tryck på Inställningar och sedan på Påminnelser.
 2. Tryck på Förvald lista. 
 3. Tryck på en lista under iCloud för att göra den till standardlista.

Kontrollera dina appinställningar

Kontrollera att dina kontakter och kalendrar i iCloud är inställda på att visas i appen Kontakter eller Kalendrar:

 • Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet. Se till att Alla iCloud är markerat.
 • Öppna appen Kalender och tryck på fliken Kalendrar. Se till att alla iCloud-kalendrar är markerade. 

Kontrollera att dina påminnelser visas:

 1. Tryck på Inställningar och sedan på [ditt namn].
 2. Tryck på iCloud.
 3. Flytta reglaget så att Påminnelser aktiveras.

Ändra hur ofta dina kalendrar uppdateras: 

 1. Tryck på Inställningar och sedan på Kalender.
 2. Tryck på Synkronisera.
 3. Om Alla aktiviteter är valt väljer du en specifik tidsram i stället, till exempel aktiviteter 1 månad bakåt. Om en specifik tidsram är vald väljer du Alla aktiviteter i stället. 
 4. Gå tillbaka till hemskärmen. 
 5. Vänta ett par minuter och öppna sedan Kalender-appen. Tryck på fliken Kalendrar och svep nedåt för att uppdatera.

Eftersom kalendern Födelsedagar i iCloud uppdateras dagligen kanske det inte syns några ändringar för födelsedagar i appen Kalendrar förrän nästa dag.

Starta om appen Kontakter, Kalender eller Påminnelser

 1. Stäng appen.
 2. Gå tillbaka till hemskärmen.
 3. Vänta en minut och öppna sedan appen igen. 

Stäng av kontakter, kalender eller påminnelser i iCloud och sätt på dem igen

 1. Tryck på Inställningar, [ditt namn] och sedan iCloud. 
 2. Dra för att stänga av Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.*
 3. Om du ser dina kalendrar eller påminnelser på iCloud.com eller någon av dina enheter kan du välja Radera från min [enhet]. Annars kan du välja Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och aktivera sedan Kontakter, Kalender eller Påminnelser igen.

* Lokala påminnelser raderas från din enhet, men informationen raderas inte från iCloud. När du aktiverar Påminnelser igen synkroniseras dina påminnelser med din enhet.

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Starta om enheten. Så här startar du om din iPhone, iPad eller iPod touch.

iOS 12

Kontrollera dina kontakter, kalendrar eller påminnelser efter varje steg. 

Uppdatera dina kontakter, kalendrar och påminnelser

Så här uppdaterar du dina kalendrar och påminnelser: 

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Tryck på fliken Kalendrar.
 3. Uppdatera dina aktiviteter och påminnelser genom att svepa nedåt i listan.

Uppdatera dina kontakter genom att öppna Kontakter och svepa ned i listan. 

Så här uppdaterar du dina kontaktgrupper:

 1. Öppna appen Kontakter. 
 2. Tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 3. Uppdatera dina grupper genom att svepa nedåt i listan. 

Ange kontakter, kalendrar och påminnelser i iCloud som standard

iCloud uppdaterar din information automatiskt om dina kontakter, kalendrar och påminnelser finns på iCloud. Se efter om din information finns på iCloud eller på ett annat konto, till exempel Google eller Yahoo. Ändra sedan standardkonto till iCloud.

Se vilket konto dina kontakter finns på: 

 1. Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet.
 2. Avmarkera alternativet Alla [konto] för tredjepartskonton som Gmail och Yahoo.
 3. Se till att Alla iCloud är markerat.
 4. Visa din kontaktlista genom att trycka på Klar. Om kontakten som du letar efter inte visas finns den på ett annat konto.
 5. Du kan importera kontakten från en tredjepartstjänst till iCloud.

Ange iCloud som standardkonto för dina kontakter i iOS 8 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > Kontakter.
 2. Tryck på Förvalt konto.
 3. Välj iCloud.

Se vilket konto dina kalendrar finns på:

 1. Öppna appen Kalender. 
 2. Öppna en aktivitet genom att trycka på den.
 3. Tryck på kalenderns namn för att se om aktiviteten finns i en iCloud-kalender.

Ange en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Tryck på Inställningar > Kalender.
 2. Tryck på Förvald kalender. 
 3. Tryck på en kalender under iCloud för att göra den till standardkalender.

Se vilket konto dina påminnelser finns på: 

 1. Öppna appen Påminnelser.
 2. Tryck på listnamnet i det övre vänstra hörnet för att se alla dina listor.
 3. Se efter om listan lagras på enheten eller i iCloud. Öppna en lista och tryck på Redigera. Om det står Delar finns listan i iCloud.

När du skapar en påminnelse kan du välja att lagra den i iCloud eller på din iOS-enhet.

Kontrollera dina appinställningar

Kontrollera att dina kontakter och kalendrar i iCloud är inställda på att visas i appen Kontakter eller Kalendrar:

 • Öppna appen Kontakter och tryck på Grupper i det övre vänstra hörnet. Se till att Alla iCloud är markerat.
 • Öppna appen Kalender och tryck på fliken Kalendrar. Se till att Alla iCloud är markerat. 

Ändra hur ofta dina kalendrar och påminnelser uppdateras: 

 1. Tryck på Inställningar > Kalender eller tryck på Inställningar > Påminnelser.
 2. Tryck på Synkronisera.
 3. Om Alla aktiviteter eller Alla påminnelser är valt väljer du en specifik tidsram i stället, till exempel aktiviteter eller påminnelser 1 månad bakåt. Om en specifik tidsram är vald väljer du Alla aktiviteter eller Alla påminnelser i stället. 
 4. Tryck på hemknappen. 
 5. Vänta i några minuter. Öppna appen Kalender, tryck på fliken Kalendrar och svep nedåt för att uppdatera.

Eftersom kalendern Födelsedagar i iCloud uppdateras dagligen kanske det inte syns några ändringar för födelsedagar i appen Kalendrar förrän nästa dag.

Starta om appen Kontakter, Kalender eller Påminnelser

 1. Visa alla öppna appar genom att dubbelklicka på hemknappen.
 2. Leta reda på appen och svep sedan uppåt för att stänga den.
 3. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
 4. Vänta en minut och öppna sedan appen igen.

Stäng av kontakter, kalender eller påminnelser i iCloud och sätt på dem igen

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > iCloud. 
 2. Dra för att stänga av Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.*
 3. Om du ser dina kalendrar eller påminnelser på iCloud.com eller någon av dina enheter kan du välja Radera från min [enhet]. Annars kan du välja Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och aktivera sedan Kontakter, Kalender eller Påminnelser igen.

* Lokala påminnelser raderas från din enhet, men informationen raderas inte från iCloud. När du aktiverar Påminnelser igen synkroniseras dina påminnelser med din enhet.

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Starta om enheten. Så här startar du om din iPhoneiPad eller iPod touch.

Tvinga fram en synkronisering av Kalender-data på Apple Watch

Så här tvingar du fram en synkronisering av Kalender-data på Apple Watch:

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Allmänt och sedan Nollställ.
 3. Tryck på Nollställ synkroniseringsdata.

Mac

Kontrollera dina kontakter, kalendrar eller påminnelser efter varje steg.

Uppdatera dina kalendrar och påminnelser

Du kan uppdatera dina kalendrar och påminnelser från appen Kalendrar:

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Välj Visa.
 3. Uppdatera Kalendrar.

Eftersom kalendern Födelsedagar i iCloud uppdateras varje timme kanske det inte syns några ändringar för födelsedagar i appen Kontakter eller Kalendrar på en timme.

Kontrollera ditt standardkonto för Kalender, Påminnelser och Kontakter

Om du sparar och redigerar dina aktiviteter i iCloud istället för på ett annat ställe, till exempel På min Mac, Exchange eller Google, uppdaterar iCloud dina kalendrar automatiskt. Om du använder flera konton på din Mac, till exempel iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkonto för Kalender:

 1. Öppna appen Kalender.
 2. Välj Kalender > Inställningar.
 3. Kontrollera att en av dina iCloud-kalendrar är vald som standard på fliken Allmänt.

Du kanske måste avsluta och starta om Påminnelser på Mac-datorn när du har ställt in iCloud-påminnelser. Se därefter till att du har konfigurerat ditt konto korrekt i Påminnelser:

 1. Öppna appen Påminnelser.
 2. Välj Påminnelser > Konton.
 3. Klicka på iCloud-fliken och kontrollera att du är inloggad med ditt Apple-ID.

Om du sparar och redigerar dina kontakter i iCloud istället för på ett annat ställe, till exempel På min Mac, Exchange eller Google, uppdaterar iCloud dina kontakter automatiskt. Om du använder flera konton på din Mac, till exempel iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkonto för Kontakter:

 1. Öppna appen Kontakter.
 2. Välj Kontakter > och sedan Konton.
 3. Klicka på iCloud-fliken och kontrollera att du är inloggad med ditt Apple-ID. 

Stäng av Kalender och Påminnelser i iCloud och slå på dem igen

 1. Avsluta apparna Kalender och Påminnelser.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Apple-ID och sedan på iCloud. Om du använder macOS Mojave eller tidigare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar sedan på iCloud.
 3. Avmarkera Kalendrar och Påminnelser.* 
 4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 5. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Apple-ID och sedan på iCloud. Om du använder macOS Mojave eller tidigare väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar sedan på iCloud. 
 6. Markera Kalendrar och Påminnelser.
 7. Öppna Kalender och Påminnelser.

* Lokala påminnelser raderas från din enhet, men informationen raderas inte från iCloud. När du aktiverar Påminnelser igen synkroniseras dina påminnelser med din enhet.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats. 

iCloud.com

Om du inte ser alla dina uppdateringar eller om det uppstår något annat problem testar du följande steg på iCloud.com:

 1. Uppdatera din webbläsare och rensa cacheminnet.
 2. Om du inte ser uppdateringar från andra enheter öppnar du en annan app på iCloud.com, till exempel Mail. Gå sedan tillbaka till appen Kontakter, Kalender eller Påminnelser.
 3. Logga ut från iCloud.com och logga sedan in igen. 
 4. Rensa webbläsarhistoriken. Välj Historik > Rensa historik.

Eftersom kalendern Födelsedagar i iCloud uppdateras dagligen kanske det inte syns några ändringar för födelsedagar i appen Kalendrar förrän nästa dag.

Om du får en spamförfrågan i iCloud-kalendern

Meddela oss om du får en kalenderförfrågan som du tror är spam eller skräp. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID och gå till appen Kalender. Öppna den aktivitet som du vill markera som skräp, klicka på Rapportera skräp och klicka sedan på OK. Vi tar automatiskt bort aktiviteten från din kalender på alla enheter där du är inloggad med samma Apple-ID.

Du kan också gå till inbjudan från iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och välja Rapportera skräp > Radera och rapportera skräp.

Microsoft Windows

Kontrollera dina kontakter, kalendrar eller påminnelser efter varje steg.

Påminnelser kallas Uppgifter i iCloud för Windows.

Uppdatera Outlook

Klicka på Uppdatera Uppdatera-symbol i Outlook.

Stäng av Kontakter, Kalender och Uppgifter i iCloud och slå på dem igen

 1. Öppna iCloud för Windows.
 2. Avmarkera Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter och klicka sedan på Använd.
 3. Vänta några sekunder, välj Mail, Kontakter, Kalendrar och Uppgifter och klicka på Använd.
 4. Öppna Outlook.

Kontrollera att Outlook-tillägget för iCloud är aktivt

I Outlook 2010 och senare:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i fönstret Outlook-alternativ.
 4. Titta på listan med tillägg i avsnittet Aktiva programtillägg.
 5. Välj iCloud Outlook-tillägget.

I Outlook 2007:

 1. Välj Säkerhetscenter i menyn Verktyg.
 2. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
 3. I listan med tillägg under Aktiva programtillägg väljer du Outlook-tillägget för iCloud.

Ta reda på hur du hanterar tillägg i Microsoft Outlook.

Kontrollera vilket konto som är standard i Outlook

 • I Outlook 2010 och senare väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud är standardkonto i kolumnen Kommentarer markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
 • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud är standardkonto i kolumnen Kommentarer markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats.

Om du behöver mer hjälp

Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp. Du kan även använda dessa steg för att ta bort dubbletter av kontakter eller kalendrar.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: