Få hjälp med att använda iCloud Kalender

Läs om vad du ska göra om du har problem med iCloud Kalender. Det kan till exempel hända att de ändringar du gör i en kalender inte visas på alla dina enheter.

Innan du börjar

Du kan också få hjälp om du inte kan se, hämta eller lägga till bilagor till en kalenderaktivitet

iOS

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Aktivera iCloud Kalender och uppdatera din enhet

Kontrollera internetanslutningen

 1. Öppna Safari och gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet kommer inte dina iCloud-kalendrar och -aktiviteter att uppdateras i appen Kalender. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Prova att öppna en säker webbplats från din iOS-enhet för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Uppdatera dina kalendrar

 1. Öppna Kalender och tryck på fliken Kalendrar för att läsa in kalenderlistan.
 2. Dra ner listan så att den uppdateras.

Om du upptäcker problem med Födelsedagskalendern i iCloud bör du ha i åtanke att den uppdateras en gång i timmen. Det kan ta upp till en timme innan ändringar i födelsedagsfältet i iCloud Kontakter visas i iCloud Kalender.

Kontrollera förvald standardkalender

Om du lagrar och redigerar aktiviteter med ditt iCloud-konto istället för ett konto från tredje part, som Google eller Yahoo, kommer iCloud automatiskt att uppdatera dina kalendrar.

I iOS 7 eller senare kan du se via vilket kalenderkonto dina aktiviteter uppdateras:

 1. Öppna appen Kalender på enheten och tryck på en aktivitet för att visa information om den. 
 2. Tryck på kalenderns namn för att se om aktiviteten uppdateras genom en iCloud-kalender.

Om din enhet använder flera konton, exempelvis iCloud, Google och Yahoo, kontrollerar du att din iCloud-kalender är din standardkalender:

 1. På enheten trycker du på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Förvald kalender. 
 2. Tryck på en iCloud-kalender för att göra den till din standardkalender.

Ändra dina synkroniseringsinställningar

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
 2. Under Kalendrar trycker du på Synkronisera. Om synkronisering är inställt på Alla aktiviteter ställer du in en viss tidsperiod, till exempel 1 månad bakåt. Om det är inställt på en viss tidsperiod väljer du Alla aktiviteter.
 3. Tryck på hemknappen. 
 4. Vänta några minuter. Öppna Kalender, tryck på Kalendrar och dra nedåt för att uppdatera.

Starta om Kalender

Avsluta och starta om appen Kalender på iOS-enheten.

iOS 7 eller senare:

 1. Visa alla öppna appar genom att trycka två gånger på hemknappen.
 2. Leta reda på förhandsvisningen av Kalender och svep den uppåt för att avsluta appen.
 3. Gå tillbaka till hemskärmen genom att trycka på hemknappen.
 4. Vänta en minut och öppna sedan appen Kalender igen.

Stäng av iCloud Kalender och aktivera den sedan igen

 1. Tryck på Inställningar > iCloud.
 2. Stäng av Kalender.
 3. Du kan välja Radera från min [enhet] om dina data finns på icloud.com/calendar och på en eller flera av dina enheter. I annat fall väljer du Behåll på min [enhet].
 4. Vänta några minuter och slå sedan på Kalender igen.

Starta om enheten

Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt och dra sedan skjutreglaget när du uppmanas stänga av. Slå på enheten igen.

OS X Mountain Lion eller senare

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg.

Om du får serverfel 507

Om du får ett meddelande som säger att ”Servern svarade med ’507’ på åtgärd CalDAVWriteEntityQueueableOperation”, har du överskridit en eller flera iCloud Kalender-gränser. Ta bort några kalenderdata eller påminnelsedata från ditt iCloud-konto.

Aktivera iCloud Kalender och uppgradera din programvara

 • Välj Apple () > Systeminställningar, klicka på iCloud och välj Kalendrar (eller Kalendrar och påminnelser i OS X Mountain Lion).
 • Uppgradera till den senaste versionen av OS X som stöds av din Mac.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Prova att gå till www.apple.com/se i Safari. Om du inte kan ansluta till internet kommer inte dina iCloud-kalendrar och -aktiviteter att uppdateras i appen Kalender. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Försök öppna en säker webbplats från Mac-datorn för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Kontrollera din iCloud-kontoinformation

Gå till Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud. Kontrollera att du är inloggad på samma iCloud-konto som du använder på dina andra enheter.

Uppdatera dina kalendrar

 1. Öppna Kalender.
 2. Välj Visa > Uppdatera kalendrar.

Om du upptäcker problem med Födelsedagskalender i iCloud bör du ha i åtanke att den uppdateras en gång i timmen. Det kan ta upp till en timme innan ändringar i födelsedagsfältet i iCloud Kontakter visas i iCloud Kalender.

Kontrollera förvald standardkalender

Om du lagrar och redigerar dina aktiviteter i iCloud-avsnittet av Kalender i stället för i ett annat kontoavsnitt, till exempel På min Mac, Exchange eller Google, kommer iCloud automatiskt att uppdatera dina kalendrar.

Om du använder flera konton på din Mac, till exempel iCloud, Gmail och Yahoo, kontrollerar du att iCloud är ditt standardkalenderkonto:

 1. Öppna Kalender.
 2. Välj Kalender > Inställningar.
 3. På fliken Allmänt kontrollerar du att en av dina iCloud-kalendrar är vald som standard.

Stäng av iCloud Kalender och aktivera den sedan igen

 1. Avsluta Kalender.
 2. Välj  Apple () > Systeminställningar och klicka på iCloud.
 3. Avmarkera Kalendrar (eller Kalendrar och påminnelser i OS X Mountain Lion). 
  I OS X Mountain Lion och Mavericks klickar du på Radera från Mac när du får frågan.
 4. Stäng Systeminställningar och vänta ungefär en minut.
 5. Öppna Systeminställningar och välj iCloud.
 6. Markera Kalendrar (eller Kalendrar och påminnelser i OS X Mountain Lion).
 7. Öppna Kalender.

Starta om datorn

Starta om datorn och kontrollera problemet.

iCloud.com

 • Om du upplever problem med webbaserade iCloud-kalendrar på icloud.com/calendarkontrollerar du inställningarna i webbläsaren.
 • Om du inte ser uppdateringar från andra enheter eller om Kalender inte visas som förväntat, byter du till en annan app. Klicka på iCloud i det övre vänstra hörnet i webbläsarfönstret och välj en annan app, till exempel Kontakter. Gå sedan tillbaka till Kalendrar.
 • Om du upplever problem med Födelsedagskalender i iCloud bör du ha i åtanke att den uppdateras en gång i timmen. Om du ändrar något i födelsedagsfältet i iCloud Kontakter kan det ta upp till en timme innan ändringen visas i iCloud Kalender.

Om problemet kvarstår loggar du ut från iCloud:

 1. Klicka på ditt namn längst upp till höger.
 2. Välja Logga ut.
 3. Logga in igen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontrollera om problemet kvarstår efter varje steg. 

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att din dator uppfyller systemkraven för iCloud.

Kontrollera internetanslutningen

 1. Prova att gå till www.apple.com/se. Om du inte kan ansluta till internet kommer inte dina iCloud-kalendrar och -aktiviteter att uppdateras i Outlook. Få hjälp med din internetanslutning.
 2. Försök öppna en säker webbplats från din PC för att se om du kan komma åt portarna 80 och 443. Om webbplatsen inte öppnas, har du inte åtkomst. Kontakta internetleverantören och be om hjälp. Safari kräver åtkomst till port 443 för att skicka uppdateringar mellan iCloud och dina enheter.

Kontrollera dina inställningar

Öppna iCloud för Windows och se till att du är inloggad med samma iCloud-konto som du använder på andra kompatibla enheter.

Uppdatera Outlook

Om du nyligen ändrat något i Outlook som inte uppdaterats på dina andra enheter (eller tvärtom) klickar du på knappen Uppdatera i Outlook.

Stäng av iCloud Kalender och aktivera den sedan igen

 1. Stäng Outlook.
 2. Öppna iCloud för Windows.
 3. Avmarkera kryssrutan E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd.
 4. Vänta några sekunder. Välj E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter och klicka på Använd.
 5. Öppna Outlook.

Kontrollera att Outlook-tillägget för iCloud är aktivt i Outlook

I Outlook 2010 och senare:

 1. Klicka på Arkiv-menyn.
 2. Klicka på Alternativ i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Tillägg i den vänstra panelen i Outlook-fönstret.
 4. Titta på listan med tillägg i Aktiva programtillägg.
 5. Välj iCloud Outlook-tillägget.

I Outlook 2007:

 1. Välj Säkerhetscenter i menyn Verktyg.
 2. Välj Tillägg i den vänstra kolumnen.
 3. Titta på listan med tillägg i Aktiva programtillägg.
 4. Välj iCloud Outlook-tillägget.

Kontrollera att iCloud inte är ditt standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 och senare väljer du Arkiv > Information > Kontoinställningar > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.
 • I Outlook 2007 väljer du Arkiv > Datafilshantering > Datafiler. Om iCloud visas som standardkonto i kolumnen Kommentarer, markerar du ett annat konto och klickar på Ange som standard.

Starta om datorn

När du startat om datorn kontrollerar du om problemet åtgärdats.

Leta upp dina kalendrar i Microsoft Outlook

Lär dig hur du hanterar tillägg i Microsoft Outlook.

 1. Kontrollera att Kalender är aktiverat i iCloud för Windows.
 2. Leta efter dina data i iCloud-mappen i Outlook. Du kan också visa dina data i Borttaget i mapplistan i Outlook.

Om du hittar dina kalenderdata i mappen Borttaget beror det inte på att iCloud tagit bort dina data. När du aktiverar E-post, kontakter, kalendrar och uppgifter i iCloud för Windows, kopierar iCloud dina kalenderdata från den förinställda PST-filen i Outlook till iCloud. Därefter tar iCloud bort kalenderdata från PST-filen genom att placera den i mappen Borttaget i Outlook. Kalenderdata flyttas sedan till iClouds datauppsättning i Outlook så att iCloud kan skicka data till och från Outlook.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: