Om datum eller tid är fel på din Mac

Datum och tid kanske måste anges igen eller så kanske den använder ett anpassat format.

Kontrollera inställningar för datum och tid

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. 
 2. Klicka på låset låssymbolen i fönstrets hörn och ange sedan ditt administratörslösenord för att låsa upp inställningarna. (Inställningarna är nedtonade när de är låsta.)
 3. I panelen Datum och tid ser du till att Ställ in datum och tid automatiskt är valt och att din Mac är ansluten till internet. Din Mac kan sedan hämta aktuellt datum och aktuell tid från nätverkets tidsserver som har valts i den angränsande menyn.
  Fönster för inställningar för datum och tid

Avmarkera Ställ in datum och tid automatiskt om du inte har en internetanslutning eller om du vill ställa in datum och tid manuellt. Klicka sedan på dagens datum i kalendern, dra klockans visare till korrekt tid eller använd fälten ovanför kalendern och klockan för att ange datum och tid. Klicka sedan på Spara.


Kontrollera inställningar för tidszoner

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. 
 2. Klicka på låset låssymbolen i fönstrets hörn och ange sedan ditt administratörslösenord för att låsa upp inställningarna. Inställningarna är nedtonade när de är låsta.
 3. I panelen Tidszon kontrollerar du att Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats är markerad och att din Mac är ansluten till internet.
  Fönster för inställningar för tidszoner

Avmarkera Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats om du inte har en internetanslutning eller om du vill ange tidszon manuellt. Klicka sedan på kartan för att välja en tidszon.

Om din Mac säger att den inte kan fastställa din aktuella plats:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Säkerhet och integritet.
 2. Välj Aktivera platstjänster i inställningspanelen Integritet.  
 3. Rulla längst ned i listan av appar och tjänster och klicka sedan på knappen Detaljer bredvid Systemtjänster.
 4. Se till att kryssrutan för tidszon är markerad.


Kontrollera inställningar för språk och region

Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Språk och region.

 • Se till att regionsmenyn är korrekt för din region.
 • Använd kryssrutan Tidsformat för att styra om din Mac visar tid i 24-timmarsformat.

Fönster för inställningar för språk och region

Klicka på knappen Avancerat för avancerade formatalternativ. Kontrollera sedan inställningarna i panelerna Datum och Tider. Dessa inställningar styr hur datum och tider visas i Finder och appar. Om inställningar har ändrats kan du klicka på knappen Återställ förval för varje panel för att använda standardinställningarna för din region. Om knappen är nedtonad använder din Mac redan standardinställningarna. 

Panelen Avancerat för inställningar för språk och region

Publiceringsdatum: