Om datumet eller tiden är fel på din Mac

Datumet och tiden kanske måste anges igen eller kanske använder ett anpassat format.

Kontrollera inställningar för datum och tid

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. 
  2. I panelen Datum och tid ser du till att Ställ in datum och tid automatiskt är valt och att din Mac är ansluten till internet. Din Mac kan sedan hämta aktuellt datum och tid från nätverkets tidsserver som valts i den angränsande menyn. 

Fönster för inställningar för datum och tid
För att utföra ändringar måste du kanske klicka på låset låssymbolen och ange ditt administratörslösenord.


Avmarkera Ställ in datum och tid automatiskt om du inte har en internetanslutning eller om du vill ange datum och tid manuellt. Klicka sedan på dagens datum i kalendern, dra klockans visare till korrekt tid eller använd fälten ovanför kalendern och klockan för att ange datum och tid. Klicka sedan på Spara.


Kontrollera inställningar för tidszoner

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. 
  2. I panelen Tidszon kontrollerar du att Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats är markerad och att Mac-datorn är ansluten till internet.


För att utföra ändringar måste du kanske klicka på låset låssymbolen och ange ditt administratörslösenord.


Öppna inställningarna för Säkerhet och integritet och se till att Platstjänster är aktiverad om din Mac säger att den inte kan hitta din nuvarande plats. I listan över objekt under Aktivera Platstjänster klickar du på knappen Detaljer bredvid Systemtjänster. Se till att kryssrutan för tidszon är markerad.

Avmarkera Ställ in tidszon automatiskt baserat på nuvarande plats om du inte har en internetanslutning eller om du vill ange tidszon manuellt. Klicka sedan på kartan för att välja en tidszon.


Kontrollera inställningar för språk och region

Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka på Språk och region.

  • Se till att regionsmenyn är korrekt för din region.
  • Använd kryssrutan Tidsformat för att styra om din Mac visar tid i 24-timmarsformat.

Fönster för inställningar för språk och region

Klicka på knappen Avancerat för avancerade formatalternativ. Kontrollera sedan inställningarna i panelerna Datum och Tider. Dessa inställningar styr hur datum och tider visas i Finder och appar. Om inställningar har ändrats kan du klicka på knappen Återställ förval för varje panel för att använda standardinställningarna för din region. Om knappen är nedtonad använder redan din Mac standardinställningarna. 

Panelen Avancerat för inställningar för språk och region

Publiceringsdatum: