Om datumet eller tiden är fel på din Mac

Datumet och tiden kanske måste anges igen eller kanske använder ett anpassat format.

Kontrollera inställningar för datum och tid

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka på Datum och tid. Om datumet eller tiden inte är korrekt ser du till att Ställ in datum och tid automatiskt är valt och att din Mac är ansluten till internet. Din Mac kan sedan hämta aktuellt datum och tid från nätverkets tidsserver som valts i den angränsande menyn.

Fönster för inställningar för datum och tid

Om du inte har en internetanslutning eller om du vill ange datum och tid manuellt:

  1. Klicka på låssymbolen i fönstrets hörn och ange sedan ditt administratörslösenord.
  2. Avmarkera Ställ in datum och tid automatiskt. 
  3. Klicka på dagens datum i kalendern, dra klockans visare till korrekt tid eller använd fälten ovanför kalendern och klockan för att ange datum och tid. Klicka sedan på Spara.
  4. Kontrollera även tidszonspanelen. Den har en liknande kryssruta för att ställa in tidszonen automatiskt. 

Kontrollera inställningar för språk och region

Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Språk och region.

  • Se till att regionsmenyn är korrekt för din region.
  • Använd kryssrutan Tidsformat för att styra om din Mac visar tid i 24-timmarsformat.

Fönster för inställningar för språk och region

Klicka på knappen Avancerat för avancerade formatalternativ. Kontrollera sedan inställningarna i panelerna Datum och Tider. Dessa inställningar styr hur datum och tider visas i Finder och appar. Om inställningar har ändrats kan du klicka på knappen Återställ förval för varje panel för att återgå till standardinställningarna för din region. Om knappen är nedtonad använder redan din Mac standardinställningarna. 

Panelen Avancerat för inställningar för språk och region

Publiceringsdatum: