Om iTunes-säkerhetskopian inte slutfördes eller om du inte kan återskapa från en säkerhetskopia

Läs om vad du ska göra om du behöver hjälp med en iTunes-säkerhetskopia av iPhone, iPad eller iPod touch.


 


Använd stegen i den här artikeln om du behöver hjälp när du har följt säkerhetskopierat din enhet med iTunes eller återskapat från en iTunes-säkerhetskopia.


 

Prova igen efter varje steg

  1. Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes.
  2. Anslut enheten till datorn med en USB-kabel och välj din enhet i iTunes. Om enheten inte visas i iTunes måste du åtgärda det problemet innan du kan gå vidare. Du kan också läsa om vad du kan göra om du glömmer din lösenkod eller om enheten inaktiveras. 
  3. Stäng av både datorn och din iPhone, iPad eller iPod touch. Slå sedan på dem igen.
  4. Hoppa över det här steget om du använder en mac. Om du använder en Windows-dator och iTunes inte svarar eller om säkerhetskopieringen aldrig slutförs kan du behöva uppdatera, ändra, inaktivera eller avinstallera säkerhetsmjukvaran.
  5. Om du har fler än en dator kan du försöka säkerhetskopiera på någon av dem. Eller också kan du använda iCloud för att säkerhetskopiera enheten och återskapa från din iCloud-säkerhetskopia.
  6. Om du får ett varningsmeddelande om att ett fel har inträffat, dinsäkerhetskopia är skadad eller inkompatibel eller att det inte finns tillräckligt med diskutrymme letar du reda på felmeddelandet nedan och läser om vad du ska göra härnäst.
  7. Kontakta Apple-supporten.

Om du får ett meddelande om att ett fel inträffat

Om du får ett meddelande om att iTunes inte kan säkerhetskopiera enheten på grund av ett fel, kontrollerar du att du har den senaste versionen av iOS. Öppna sedan App Store på iOS-enheten, tryck på Uppdateringar och se till att alla enhetens appar är uppdaterade. Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Om du får ett meddelande om att det inte finns tillräckligt med diskutrymme

Om du får ett meddelande om att det inte finns tillräckligt med diskutrymme när du försöker säkerhetskopiera enheten, frigör du utrymme på datorn. Om meddelandet fortfarande visas när du har frigjort utrymme kontaktar du Apple-supporten

Om du får ett meddelande om att säkerhetskopian är skadad eller inkompatibel

Om iTunes inte kan återskapa från en säkerhetskopia på grund av att den är skadad eller inkompatibel kontrollerar du att iTunes är uppdaterat. Om du ser ett fel som säger att mjukvaran för iOS är för gammal tar du reda på hur du uppdaterar din enhet för att återskapa säkerhetskopian. Om du fortfarande inte kan återskapa säkerhetskopian kanske du inte kan använda den säkerhetskopian. Prova att använda en alternativ säkerhetskopia eller en iCloud-säkerhetskopia, eller kontakta Apple-supporten för att få mer hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: