Om du inte kan säkerhetskopiera din iOS- eller iPadOS-enhet till en dator eller återskapa den från en säkerhetskopia

Läs om vad du kan göra om du inte kan säkerhetskopiera din iPhone, iPad eller iPod touch till en dator eller om du inte kan återskapa din enhet från en säkerhetskopia på datorn.

Prova igen efter varje steg

  1. Kontrollera att din Mac eller pc är uppdaterad. Kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes om du använder iTunes.
  2. Anslut enheten till datorn med en usb-kabel och leta upp din enhet på datornLäs om vad du ska göra om enheten inte visas i Finder eller iTunes. Du kan också läsa om vad du kan göra om du glömmer din lösenkod eller om enheten inaktiveras. 
  3. Starta om alla dina enheter.
  4. Hoppa över det här steget om du använder en Mac. Om du använder en Windows-dator och iTunes inte svarar eller om säkerhetskopieringen aldrig slutförs kan du behöva uppdatera, ändra, inaktivera eller avinstallera säkerhetsmjukvaran.
  5. Om du har fler än en dator kan du försöka säkerhetskopiera på någon av dem. Eller också kan du använda iCloud för att säkerhetskopiera enheten och återskapa från din iCloud-säkerhetskopia.
  6. Om du får ett varningsmeddelande om att ett fel har inträffat, dinsäkerhetskopia är skadad eller inkompatibel eller att det inte finns tillräckligt med diskutrymme letar du reda på felmeddelandet nedan och läser om vad du ska göra härnäst.
  7. Kontakta Apple-supporten.

Om du får ett meddelande om att ett fel inträffat

Kontrollera att du har den senaste versionen av iOS eller iPadOS om du får ett meddelande om att datorn inte kan säkerhetskopiera enheten på grund av ett fel. Om du behöver mer hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Om du får ett meddelande om att det inte finns tillräckligt med diskutrymme

Om du får ett meddelande om att det inte finns tillräckligt med diskutrymme när du försöker säkerhetskopiera enheten, frigör du utrymme på datorn. Om meddelandet fortfarande visas när du har frigjort utrymme kontaktar du Apple-supporten

Om du får ett meddelande om att säkerhetskopian är skadad eller inkompatibel

Kontrollera att din dator är uppdaterad om din iOS- eller iPadOS-enhet inte kan återskapas från en säkerhetskopia på grund av att säkerhetskopian är korrupt eller inkompatibel. Om du ser ett fel som säger att mjukvaran för iOS eller iPadOS är för gammal tar du reda på hur du uppdaterar din enhet för att återskapa säkerhetskopian. Om du fortfarande inte kan återskapa säkerhetskopian kanske du inte kan använda den säkerhetskopian. Prova att använda en alternativ säkerhetskopia eller en iCloud-säkerhetskopia, eller kontakta Apple-supporten för att få mer hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: