En DNS-server som inte svarar eller ogiltig DNS-konfiguration kan orsaka förseningar innan webbsidor laddas

Om dina webbsidor inte laddas lika snabbt som du förväntat dig kan det ha att göra med din DNS-konfiguration.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om det uppstår ett problem med DNS-konfigurationen kan det ta längre tid att försöka komma åt en webbplats via dess DNS-namn, till exempel www.apple.com/se, än att komma åt samma webbplats från dess numeriska IP-adress, till exempel https://17.172.224.47. Två orsaker till problemet beskrivs nedan.

DNS-konfiguration

Du kanske försöker komma åt en DNS-server som inte svarar eller använder en ogiltig DNS-konfiguration. En DNS-server konverterar ett namn (till exempel www.apple.com/se) till en numerisk IP-adress (till exempel 17.172.224.47). Du kan ansluta till en IP-adress utan dröjsmål eftersom det inte behövs DNS-konvertering. Här följer fyra scenarier där symtomet kan uppstå:

  • Du har specificerat två eller flera DNS-servrar i inställningspanelen för Nätverk (kanske på begäran av en nätverksadministratör eller din internetleverantör (ISP)) men den första servern på listan är felaktigt angiven eller svarar inte. Förseningen uppstår då din Mac väntar på att den första servern ska svara innan den provar nästa server på listan. Kontrollera att DNS-adresserna är korrekt angivna. Att ändra ordning på DNS-adresserna kan förbättra prestandan. Om nätverksadministratören vill att du ska använda primärservern kanske du vill ändra tillbaka till ursprungsordningen efter att problemet är löst med primärservern.
  • Ditt nätverk kan vara konfigurerat att upptäcka DNS-tjänster automatiskt utan att du manuellt behöver ange adresserna till DNS-servrarna på datorn. Om du har skrivit in en DNS-adress manuellt som är felaktig eller inaktuell kan datorn vänta på att den felaktiga adressen ska svara (en ”timeout”) innan den fortsätter med automatisk upptäckt.
  • Du har inte specificerat någon DNS-server och automatisk upptäckt är inte tillgängligt på ditt nätverk. I sådana fall kan du bara ansluta via en IP-adress. Webbsidor laddas inte alls med ett DNS-namn.

Kontrollera med nätverksadministratören eller internetleverantören så att DNS-informationen är riktig. Om din internetleverantör enbart ger dig en DNS-adress bör du överväga att be om ytterligare en att använda när den första är otillgänglig.

När du väl har adresserna kan du följa de här stegen för att ändra DNS-informationen. Efter att du har utfört dessa steg kan du behöva avsluta och starta om internetprogram för att de ska fungera som de ska igen.

  1. Välj Systeminställningar från Apple-menyn. Klicka sedan på Nätverk.
  2. Välj det gränssnitt du använder för att ansluta till Internet, till exempel Ethernet eller wifi.
  3. Klicka på knappen Avancerat.
  4. Klicka på fliken DNS.
  5. I avdelningen DNS-servrar klickar du på knappen Lägg till (+) eller Ta bort (–) för att lägga till eller ta bort IP-adressen till en DNS-server. Om du har fler än en DNS-server kan du dra i IP-adresserna för att ändra ordningen på dem.

Byta nätverk

Du kan uppleva en fördröjning vid den första anslutningen efter att du bytt nätverk på en bärbar dator. Om du exempelvis använder en MacBook hemma med wifi och sedan tar med datorn till arbetet eller skolan och där använder en Ethernet-anslutning. Som standard använder Mac en uppsättning internetinställningar (kallas en plats) som heter Automatisk. Dem söker i datorns nätverksgränssnitt tills den hittar ett som är anslutet till internet. Du kan uppleva en försening under tiden som datorn kontrollerar vilket nätverk som finns tillgängligt. För att avgöra om det är detta som är problemet kan du prova att skapa en plats som bara innehåller ett nätverksgränssnitt. 

Om du fortfarande har problem efter att du har prövat stegen ovan bör du överväga att ta bort alla DNS-adresser som har lagts in manuellt från inställningspanelen för Nätverk. Markera adressen och klicka sedan på knappen Ta bort (-). (Om adressen är nedtonad går den inte att ta bort.)

Publiceringsdatum: