Aktivera mobildatatjänster på en iPad Wifi + Cellular-modell

Du kan registrera dig för ett mobildataabonnemang om du har en iPad Wifi + Cellular-modell. Då kan du vara ansluten även när du inte har tillgång till en wifi-åtkomstpunkt.

Använda ett SIM-kort från din operatör

SIM-kortet är aktiverat om du har registrerat ett mobildataabonnemang hos din lokala operatör. Du behöver bara öppna SIM-facket och sätta i SIM-kortet från operatören. 

Om du inte kan ansluta till mobildata, går du till Inställningar > Mobildata och kontrollerar att mobildata är aktiverat.

Använda ett eSIM-kort, inbyggt SIM-kort från Apple eller Apple SIM-kort

Du kan ställa in ett abonnemang på din iPad, skanna en QR-kod eller använda din operatörs iPad-app. Läs om hur din iPad ansluter till mobildata. Du kan även ta reda på vilken iPad-modell du har.

Ställa in ett abonnemang på din iPad

Du kan ställa in ett abonnemang med en deltagande operatör från hela världen.

 1. Om du ställer ditt första abonnemang på din iPad går du till Inställningar > Mobildata > Ställ in mobildata. Om du ställer in ett annat abonnemang på din iPad går du till Inställningar > Mobildata > Lägg till ett nytt abonnemang. 
 2. Välj en operatör. Om den operatör som du föredrar inte visas, kontaktar du operatören och ber om ett SIM-kort eller eSIM-kort.* Om du fortfarande behöver hjälp kan du läsa om vad du ska göra.
 3. Välj ett abonnemang och skapa ett konto eller lägg till din iPad i ett befintligt abonnemang.
 4. Tryck på Bekräfta.

Abonnemanget bör aktiveras inom några sekunder.

I vissa länder och regioner finns det begränsningar för invånarna när det gäller mobildataabonnemang. Kontakta operatören för mer information.

* eSIM-kort på iPad erbjuds inte i Fastlandskina.

Skanna en QR-kod

 1. Gå till Inställningar > Mobildata.
 2. Tryck på Lägg till mobilabonnemang.
 3. Använd din iPad till att skanna QR-koden som du fått av din operatör.

Om du uppmanas att ange en bekräftelsekod för att aktivera eSIM-kortet anger du numret som din operatör gav dig.

Använda en operatörs app

 1. Gå till App Store och hämta operatörens app.
 2. Använd appen till att köpa ett mobilabonnemang.

Ändra abonnemanget

Om du vill ändra eller se statusen för ditt abonnemang går du till Inställningar > Mobildata. Om du har registrerat ett mobildataabonnemang hos en operatör kan du behöva kontakta operatören direkt för att ändra abonnemanget.

Du kan ha flera abonnemang på din iPad genom att logga in på din iPad med flera operatörer, lägga till flera eSIM-abonnemang och sätta in ett SIM-kort i nano-SIM-facket. När du vill växla mellan dina aktiva abonnemang går du till Inställningar > Mobildata och trycker på abonnemanget som du vill använda under Mobildata.

Inaktivera ditt abonnemang

Ditt abonnemang är antingen förbetalt eller efterskottsbetalt. Om du vill inaktivera ett förskottsbetalt abonnemang som inte är bundet, låter du bli att förnya det i slutet av månaden.

Efterskottsbetalda abonnemang förnyas månadsvis. Inaktivera ett efterskottsbetalt abonnemang:

 1. Gå till Inställningar > Mobildata.
 2. Välj din operatörs namn och välj att inte förnya abonnemanget.

Om du får ett meddelande som talar om att kontotypen inte stöds eller om du fick ett SIM-kort från din operatör och inte ser knappen Visa konto, kontaktar du operatören och ber denna att inaktivera kontot.

Överföra ditt abonnemang från en iPad till en annan

Om du har ett SIM-kort till ditt abonnemang följer du dessa steg:

 1. Stäng av båda enheterna: tryck på och håll ned vilo-/väckningsknappen tills det röda reglaget visas. Dra sedan i reglaget.
 2. Använd SIM-kortsverktyget som medföljde din iPad för att öppna SIM-facket på din gamla iPad.
 3. Öppna SIM-facket på din nya iPad. Om det finns ett SIM-kort i SIM-facket tar du bort det.
 4. Sätt in SIM-kortet från din tidigare iPad i SIM-facket på din nya iPad.
 5. Skjut in facket helt och i samma riktning som tidigare (det passar endast åt ett håll).
 6. Slå på båda enheterna.

Det kan ta ett par minuter att slutföra aktiveringen. Om du behöver hjälp med att överföra ett abonnemang eller om du använder ett företagskonto eller ett efterskottsbetalt konto, kan du behöva kontakta din operatör.*

Följ dessa steg om ditt abonnemang använder ett eSIM-kort eller ett inbyggt SIM-kort från Apple: 

 1. På den nya iPad-enheten går du till Inställningar > Mobildata > Ställ in mobildata.
 2. Om det finns en Överför-knapp vid den operatör du vill ha, trycker du på den. Följ sedan anvisningarna för att överföra tjänsten. Du kanske behöver vänta ett par minuter innan aktiveringen slutförs.

Kontakta din operatör om knappen Överför inte finns eller om du inte kan överföra abonnemanget.*

 

* Din iPad omfattas av operatörens policyer som kan innehålla begränsningar i rätten att överföra ett abonnemang. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Är du inte säker på vilken operatör du behöver kontakta kan du gå till Inställningar > Operatör på din iPad eller ta ut SIM-kortet och leta efter operatörens namn eller logotyp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: