Synkronisera iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes via Wi-Fi

Använd iTunes för att synkronisera information på din iPhone, iPad eller iPod touch med din dator via Wi-Fi.

Den här artikeln gäller för synkronisering med iTunes via Wi-Fi. Du kan också synkronisera din iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes via USB.

Med synkronisering kan du dela information mellan enheter. Om du till exempel köper en film på datorn kan du synkronisera och lägga till filmen på din iPhone.

När du synkroniserar fastställer iTunes om din iOS-enhet eller dator har den senaste informationen. Sedan väljer du vad du vill synkronisera.

Ställa in så att iTunes synkroniserar din iOS-enhet via Wi-Fi

  1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
  2. Använd USB-kabeln som följde med din iOS-enhet för att ansluta den till datorn.
  3. Leta rätt på och klicka på din iOS-enhet i iTunes.
  4. Välj Synkronisera denna [enhet] via Wi-Fi på fliken Sammanfattning.

  5. Klicka på Utför och koppla sedan från USB-kabeln.
  6. Välj vilka objekt du vill synkronisera och klicka sedan på Synkronisera.

När datorn och iOS-enheten finns i samma Wi-Fi-nätverk visas iOS-enheten i iTunes. iOS-enheten synkroniseras automatiskt när den laddas och iTunes är öppet på datorn. Läs mer om vad du kan synkronisera och hur du synkroniserar specifika objekt.

Du kan även synkronisera iOS-enheten med en USB-kabel

Få hjälp

Om du inte kan ställa in iTunes att synkronisera via Wi-Fi eller om synkroniseringen inte fungerar:

  1. Starta om datorn och iOS-enheten.
  2. Se till att datorn och iOS-enheten finns i samma Wi-Fi-nätverk. Synkronisering fungerar inte med en Ethernet- till Wi-Fi-anslutning.
  3. Kontrollera brandväggsinställningarna. Du kan få hjälp med säkerhetsprogram om du använder säkerhets- eller brandväggsprogram på datorn eller routern. Du kan också kontakta routerns tillverkare eller läsa dokumentationen för mer information om hur du öppnar TCP-portarna 123 och 3689 och UDP-portarna 123 och 5353.
Senast ändrad: