Om säkerhetsinnehållet i OS X Server 2.2.3

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Server 2.2.3.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Server 2.2.3

 • CoreCollaboration

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5

  Effekt: En angripare kan lyckas köra godtyckliga SQL-frågor

  Beskrivning: Ett SQL-inmatningsproblem förekommer på Wiki Server. Problemet åtgärdades genom ytterligare validering av SQL-frågor.

  CVE-ID

  CVE-2014-4424: Sajjad Pourali (sajjad@securation.com) från CERT på Ferdowsi University i Mashhad

Obs! Detta säkerhetsinnehåll ingår också i OS X Server 2.2.4.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: