Använda appen Hälsa på iPhone eller iPod touch

Appen Hälsa hämtar hälsodata från din iPhone, Apple Watch och appar som du redan använder så att du kan visa alla dina framsteg på ett ställe. 

Symbolen för appen Hälsa

I Hälsa finns fyra kategorier: Aktivitet, Sömn, Mindfulness och Näring. Hälsa räknar automatiskt dina steg, promenader och löprundor. Om du har en Apple Watch spåras automatiskt dina aktivitetsdata. Den information som du skapar eller samlar in om dig själv är under din kontroll och krypteras med din lösenkod när du låser din iPhone. 

Lägg till dina personliga uppgifter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Hälsodata. 
 2. Tryck på profilsymbolen och lägg sedan till dina uppgifter. 
  Derek Parkers personliga uppgifter.

Lägg till data från dina appar till Hälsa

Så här lägger du till appar och väljer vilka kategorier de spårar: 

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Källor. 
 2. Rulla till Appar. Du kan se appar som du redan äger som är kompatibla med Hälsa. Om en app inte visas är den kanske inte kompatibel. 
 3. Tryck på en app.
 4. Aktivera de kategorier du vill spåra.

Du kan också hitta kompatibla appar direkt i appen Hälsa: 

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Hälsodata.
 2. Tryck på en kategori som du vill spåra, till exempel Mindfulness. 
  Rekommenderade appar för mindfulness och 2 minuter inspelade Mindfulness-minuter.
 3. Bläddra till Rekommenderade appar.
 4. Hämta en av de rekommenderade apparna för att spåra kategorin.
 5. När du har hämtat appen öppnar och konfigurerar du den.
 6. Öppna Hälsa, tryck på fliken Källor och tryck på appen. Aktivera de kategorier du vill spåra.

Du bestämmer vilken information som ska finnas i appen Hälsa och vilka appar som får hämta data därifrån. Appar som har åtkomst till HealthKit måste ha en integritetspolicy. Läs appens integritetspolicy innan du ger den åtkomst till dina hälso- och träningsuppgifter.

Visa data från din Apple Watch

Hälsodata läggs automatiskt till från din Apple Watch. Så här visar du dem:

 • Tryck på fliken Hälsodata och sedan på Aktivitet för att visa mål och dina data för rörelse, träning och stående.
 • Tryck på Hälsodata och sedan på Hjärta för att visa pulsdata. Läs mer om exaktheten och begränsningarna för pulsmätaren.
 • Du visar data från appen Andas genom att trycka på fliken Hälsodata och sedan på Mindfulness. Läs mer om appen Andas.

Prova de här stegen om Hälsa inte spårar stegen eller annan information från din iPhone eller en annan enhet:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Källor.
 2. Under Enheter trycker du på Apple Watch.
 3. Tryck på Integritetsinställningar och se till att Konditionsspårning är aktiverat.

Visa dina dagliga framsteg

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Idag. Om du vill visa information för en annan dag trycker du på ett annat datum i kalendern.
  Sammanfattning över hälsoinformation, inklusive mindfulness, puls, steg, sömnanalys och mycket mer.
 2. Tryck på ett mätvärde, till exempel Steg. 
 3. Tryck på diagrammet eller grafen om du vill se mer information.

Du kan också lägga till ett mått i Favoriter så att det visas överst på Idag-skärmen. Tryck på fliken Hälsodata, sedan på en kategori och sedan på Lägg till i favoriter. 

Lägga till data från andra källor

Säkerhetskopiera dina hälsouppgifter

Hälsouppgifter lagras i iCloud och krypteras när de skickas mellan iCloud och enheten och när de lagras i iCloud. Om du inte vill lagra din uppgifter i iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > i iCloud och stänger av Hälsa.

Om du inte använder iCloud kan du säkerhetskopiera dina uppgifter i Hälsa genom att kryptera din iTunes-säkerhetskopia

Johns iPhone i iTunes.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: