Använda appen Hälsa på iPhone eller iPod touch

I appen Hälsa samlas all din hälso- och träningsinformation på ett och samma ställe.

Symbolen för appen Hälsa

Du använder appen Hälsa genom att hämta den senaste versionen av iOS för iPhone eller iPod touch. Sedan kan du övervaka hälsoinformation från flera källor, som kompatibla appar och träningstillbehör.

skärmen ställ in hälsoinformation

Ställa in dina hälsouppgifter

Öppna appen Hälsa och tryck på Hälsodata för att ställa in och visa information som övervakas i appen Hälsa. Du kan också redigera din profil, visa din journal och lägga till kategorier som du vill att appen Hälsa ska övervaka.

Börja med att trycka på en hälso- och träningskategori och hämta en rekommenderad app.

 

skärmen för appen hälsa

Övervaka information från hälso- och träningsappar

På iPhone 5s och senare räknar appen Hälsa automatiskt steg, gång- och löpdistans. Du kan lägga till flera kategorier som ska följas upp i Hälsa:

 1. Om du trycker på en kategori, till exempel Aktivitet, visas en introduktionsfilm och du ser rekommenderade appar som kan hjälpa dig att komma igång.
 2. Hämta en rekommenderad app när du vill övervaka och samla in data för den kategorin.
 3. När du har installerat appen, öppnar du den och ställer in den på att skicka information till appen Hälsa.
 4. Öppna appen Hälsa, tryck på Källor och tryck på appen. Aktivera de kategorier som du vill visa data för i appen Hälsa.

Tryck på en kategori för att visa hälsoinformationen för den.

Om appen Hälsa inte spårar stegen eller annan information från din iPhone eller annan enhet trycker du på Källor och trycker på en enhet eller ditt tillbehör under Enheter. Tryck på Integritetsinställningar > Rörelse och kondition och kontrollera att Konditionsspårning är aktiverat.

Ställa in en Bluetooth-pulsmätare

Du kan följa upp hälsoinformation från en Bluetooth-pulsmätare. Använd Bluetooth för att parkoppla Bluetooth-pulsmätaren med din iOS-enhet. Informationen från tillbehöret skickas automatiskt till appen Hälsa.

Du visar information från Bluetooth-pulsmätaren genom att öppna appen Hälsa och trycka på Hälsodata > Vitalparametrar.

huvudaktivitetsskärmen

Samla in hälsoinformation från Apple Watch

När du har ställt in Apple Watch skickar den automatiskt aktivitetsdata till appen Hälsa på iPhone. 

Tryck på Hälsodata och sedan på Aktivitet om du vill visa information om hur mycket du står upp, rör dig och tränar samt om dina mål.

Du visar information om din puls genom att trycka på Hälsodata, trycka på Vitalparametrar och sedan på Puls. Läs mer om exaktheten och begränsningarna för pulsmätaren.

Du visar data från appen Andas genom att trycka på Hälsodata och sedan på Mindfulness. Läs mer om appen Andas på Apple Watch.

visar sömndata

Ha koll på sömnen med Läggdags

Med Läggdags i appen Klocka kan du få hjälp med att göra upp ett schema med läggtider. Ställ in den tid du vill avsätta för sömn varje natt så påminner appen Klocka dig om när det är läggdags och låter dig vakna till ett alarm.

Så här ställer du in Läggdags i appen Klocka:

 1. Öppna appen Klocka och tryck på Läggdags.
 2. Tryck på Kom igång och svara på några frågor, till exempel hur många timmars sömn du behöver var natt och vilken tid du vill vakna.
 3. När du är klar trycker du på Spara.

Du visar information från Läggdags genom att öppna appen Hälsa och trycka på Sömn. 

visar dagliga framsteg

Visa dina dagliga framsteg

Tryck på Idag för att se statistiken från idag. Om du vill visa hälsoinformation för en annan dag trycker du på ett annat datum i kalendern.

Tryck på ett mått, till exempel Steg, om du vill se mer information. Om du har en iPhone 6s eller senare kan du trycka hårt med 3D Touch för att visa mer information om måttet. 

Du kan också lägga till ett mått i Favoriter så att det visas överst på Idag-skärmen.

lägg till blodtrycksvärde manuellt

Ange hälsoinformation manuellt

Vill du ange blodtryck eller annan hälsoinformation från ett läkarbesök? Du kan lägga till hälsoinformation manuellt i appen Hälsa. Gör bara så här:

 1. Tryck på Hälsodata och tryck sedan på en hälsokategori, till exempel Vitalparametrar.
 2. Tryck på en datatyp, till exempel Blodtryck.
 3. Tryck på symbolen Lägg till.
 4. Ange datum, tid och data om aktiviteten.
 5. När du är klar trycker du på Lägg till.

Importera och visa din journal

En medicinsk journal innehåller vanligtvis information om mediciner, vaccinationer, labbresultat med mera. Om du får en medicinsk journal i form av en ZIP- eller XML-fil kan du importera och lagra den i appen Hälsa.

Importera en journaluppgift

 1. Logga in på vårdgivarens webbplats eller app.
 2. Leta upp din journal.
 3. Tryck på delningssymbolen och välj Lägg till i Hälsa.

Visa en importerad journaluppgift

 1. Öppna Hälsa och tryck på Hälsodata.
 2. Tryck på Medicinska journaler.
 3. Tryck på den journaluppgift du vill visa.

Skydda din integritet

Med appen Hälsa har du kontroll över alla dina hälso- och träningsdata på ett ställe på din enhet. Du bestämmer själv över hur du använder och delar den information du skapar eller samlar in om dig. Du bestämmer vilken information som ska finnas i appen Hälsa och vilka appar som får hämta data därifrån. Alla dina hälsouppgifter som är lagrade i appen Hälsa krypteras med din lösenkod när du låser din iPhone.

Appar som har åtkomst till HealthKit måste ha en integritetspolicy. Läs appens integritetspolicy innan du ger den åtkomst till dina hälso- och träningsuppgifter.

Säkerhetskopiera dina hälsouppgifter

Uppgifterna från appen Hälsa lagras i iCloud och krypteras när de skickas mellan iCloud och enheten och när de lagras i iCloud. Om du inte vill lagra din uppgifter i iCloud går du till Inställningar > [ditt namn] > i iCloud och stänger av Hälsa.

Om du inte använder iCloud kan du säkerhetskopiera dina uppgifter i appen Hälsa genom att kryptera din iTunes-säkerhetskopia

iTunes-fönstret

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: