Översikt över säkerhet och integritet för Apple Pay

Läs om hur Apples produkter skyddar din personliga information, dina transaktionsdata och din betalningsinformation när du använder Apple Pay.

Apple Pay möjliggör enkla, säkra och skyddade transaktioner i butiker, appar och på webben. Du kan även skicka och ta emot pengar från vänner och familj med Apple Cash (endast USA). Med kontaktlösa bonuskort i Wallet kan du ta emot och lösa in bonusar när du betalar med Apple Pay.

Apple Pay är utformat med din säkerhet och integritet i åtanke och är enklare och säkrare att betala med än fysiska kreditkort, betalkort och förbetalda kort. Apple Pay använder säkerhetsfunktioner som är inbyggda i enhetens mjukvara och hårdvara för att skydda dina transaktioner. Dessutom behöver du en lösenkod inställd på enheten samt Face ID eller Touch ID om du vill använda det med Apple Pay.

Apple Pay är även utvecklat för att skydda personlig information. Apple lagrar inte och har inte tillgång till numren på de ursprungliga kreditkorten, betalkorten eller förbetalda korten som du använder med Apple Pay. Och när du använder Apple Pay med kreditkort, betalkort eller förbetalda kort sparar inte Apple någon transaktionsinformation som kan kopplas till dig. Dina transaktioner stannar mellan dig, säljaren eller utvecklaren och din bank eller kortutgivare.

När du lägger till kreditkort, betalkort, förbetalda kort eller resekort

När du lägger till ett kreditkort, betalkort, förbetalt kort eller resekort (om det är tillgängligt) i Apple Pay, krypteras och skickas information du anger på enheten till Apples servrar. Om du anger kortinformationen med hjälp av kameran sparas den aldrig på din enhet eller i ditt bildbibliotek.

Apple avkrypterar informationen, avgör vad som är kortets betalningsnätverk och återkrypterar data med en nyckel som endast betalningsnätverket (eller leverantörer som godkänts av din kortutfärdare för hantering och tokentjänster) kan låsa upp.

Information som du anger om kortet, ifall vissa enhetsinställningar är aktiverade och användningsmönster för enheten, som hur stor andel av tiden som enheten är i rörelse och det ungefärliga antalet samtal du ringer i veckan, kan skickas till Apple för att bedöma om du är behörig att aktivera Apple Pay. Apple kan även förse kortutfärdaren, betalningsnätverk och leverantörer som auktoriserats av kortutfärdaren för att aktivera Apple Pay med sådan information som krävs för att bedöma behörigheten för ditt kort eller för att ställa in ditt kort med Apple Pay eller förhindra bedrägerier.

När ditt kort är godkänt skapar din bank, bankens auktoriserade servicepartner eller din kortutfärdare ett enhetsspecifikt enhetskontonummer, krypterar det och skickar det tillsammans med annan information (till exempel nyckeln som används till att skapa de dynamiska säkerhetskoder som är unika för varje transaktion) till Apple. Enhetskontonumret kan inte avkrypteras av Apple men lagras på enheten i det säkra elementet, ett certifierat chip som är branschstandard för att skydda betalningsinformation. Till skillnad från kreditkorts- och betalkortsnummer kan kortutfärdaren förhindra att det används med ett kort med magnetremsa, via telefon eller på webbplatser. Enhetskontonumret i det säkra elementet är isolerat från iOS, watchOS och macOS. Det lagras heller aldrig på Apples servrar och säkerhetskopieras aldrig till iCloud.

Apple lagrar inte och har inte tillgång till det ursprungliga numret på kreditkortet, betalkortet eller det förbetalda kortet som du har lagt till i Apple Pay. Apple Pay lagrar endast en del av ditt kortnummer och enhetskontonummer, tillsammans med en kortbeskrivning. Dina kort är kopplade till ditt Apple ID för att göra det lättare för dig att lägga till och hantera kort på flera enheter.

Dessutom skyddar iCloud dina Plånbok-data, som pass och transaktionsinformation, genom att kryptera dem när de skickas över internet och lagra dem i krypterat format när de är på Apples servrar. Du kan inaktivera iCloud-stödet på din enhet genom att gå till Inställningar > [din enhet] > iCloud och slå av Plånbok. Läs mer om hur iCloud lagrar och skyddar dina data.

När du använder Apple Pay i butiker

När du använder Apple Pay i butiker som hanterar kontaktlös betalning används närfältskommunikation (NFC) mellan enheten och betalningsterminalen. NFC är en standard för kontaktfri teknik som endast fungerar över kortare avstånd. Om din iPhone är påslagen och känner av ett NFC-fält visas ditt standardkort. För att skicka din betalningsinformation måste du autentisera dig med Face ID, Touch ID eller ditt lösenord (förutom när du använder Express Mode med ett betalningskort eller transitkort). Med Face ID eller Apple Watch ska du dubbelklicka på sidoknappen när enheten är upplåst för att aktivera ditt standardkort för betalning.

När du autentiserar transaktionen tillhandahåller det säkra elementet ditt enhetskontonummer och en transaktionsspecifik dynamisk säkerhetskod till butiksterminalen tillsammans med övrig information som behövs för att slutföra transaktionen. Återigen skickar varken Apple eller enheten ditt faktiska betalkortsnummer. Innan de godkänner betalningen kan din bank, kortutfärdare eller ditt betalningsnätverk bekräfta din betalningsinformation genom att kontrollera att den dynamiska säkerhetskoden är unik och kopplad till din enhet.

När du använder Apple Pay i appar eller på webben

När du använder en app eller webbplats som använder Apple Pay i iOS, watchOS eller macOS kan appen eller webbplatsen kontrollera om du har Apple Pay aktiverat på enheten. Du kan hantera det här alternativet i Inställningar > Safari på iOS-enheten, samt på fliken Integritet i Safari-inställningar på Mac-datorn.

Apple Pay skickar din betalningsinformation på ett säkert sätt när du betalar i appar eller på webben genom att ta emot din krypterade transaktion och återkryptera den med en nyckel som är specifik för utvecklaren innan transaktionsinformationen skickas till utvecklaren eller betalväxeln. Nyckeln är ytterligare ett sätt att garantera att endast appen eller webbplatsen som du handlar hos kan komma åt din krypterade betalningsinformation. Webbplatser måste verifiera sin domän varje gång de erbjuder Apple Pay som betalningsmetod. Precis som när du betalar i butik skickar Apple ditt enhetskontonummer till appen eller webbplatsen tillsammans med den transaktionsspecifika dynamiska säkerhetskoden. Varken Apple eller din enhet skickar ditt faktiska betalkortsnummer till appen.

Apple sparar anonym transaktionsinformation som ungefärlig inköpssumma, apputvecklare och appnamn, ungefärliga datum- och tidsuppgifter samt om transaktionen lyckades. Apple använder dessa data till att förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster. Apple kräver också att appar och webbplatser i Safari som använder Apple Pay ska ha en integritetspolicy som du kan läsa, där det finns information om hur de hanterar dina data.

När du bekräftar ett köp från din Mac i Safari med Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch kommunicerar Mac-datorn och den autentiserande enheten genom en krypterad kanal på Apples servrar. Apple sparar inte den här informationen i ett format som kan kopplas till dig. Du kan avaktivera möjligheten att använda Apple Pay på din Mac i Inställningar på din iPhone. Gå till Plånbok och Apple Pay och stäng av Tillåt betalningar på Mac.

När du lägger till och använder bonuskort med Apple Pay-transaktioner i butiker

När du lägger till kontaktlösa bonuskort i Wallet lagras all information på enheten och krypteras med din lösenkod. Du kan välja att låta ett bonuskort automatiskt presenteras för användning i handlarens butiker när du gör ett Apple Pay-köp (eller stänga av den här inställningen i Plånbok). Apple kräver att all information som skickas till betalningsterminalen krypteras. Bonuskortinformation skickas endast om du tillåter det. Apple får dessutom ingen ytterligare information om bonustransaktionen utöver det som visas på passet. iCloud säkerhetskopierar dina kort och ser till att dina bonusar är uppdaterade på flera enheter.

Om du registrerar dig för ett bonuskort och ger information till handlaren, som ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer meddelas Apple om registreringen men informationen du anger skickas direkt från din enhet till handlaren och hanteras i enlighet med handlarens integritetspolicy.

Om du tappar bort din enhet och måste spärra eller ta bort kort från Apple Pay

Om du har slagit på Hitta min  på enheten kan du spärra Apple Pay genom att försätta enheten i Förlorat läge istället för att omedelbart spärra dina kort. Om du hittar din enhet kan du aktivera Apple Pay igen.

Du kan gå till kontosidan för Apple ID för att inaktivera betalningar med kreditkort, betalkort och förbetalda kort som du använde med Apple Pay på enheten.

Om du fjärraderar enheten med Hitta kan du inte heller betala med korten som du använde med Apple Pay. Dina kreditkort, betalkort och förbetalda kort spärras från Apple Pay av din bank, bankens auktoriserade servicepartner, kortutfärdaren eller utfärdarens auktoriserade servicepartner, även om enheten är offline eller inte är ansluten till ett mobilnät eller wifi. Om du hittar din enhet kan du lägga till korten igen med Plånbok.

Dessutom kan du ringa till din bank eller utfärdare för att spärra ditt kreditkort, betalkort eller förbetalda kort från Apple Pay. Möjligheten att använda bonuskort som är lagrade på din enhet försvinner endast om eller när enheten är online.

När du skickar och tar emot pengar med Apple Cash (endast USA)

Apple Cash gör det möjligt att skicka och ta emot pengar från andra i Meddelanden och Wallet. När du tar emot pengar läggs beloppet till på Apple Cash-kortet, som kan användas till att göra köp med Apple Pay i butiker, appar och på webben. Betalningar mellan personer och Apple Cash-kort är tjänster som tillhandahålls av Apples partnerbank, Green Dot Bank, som är med i FDIC. Du kan lära dig hur Green Dot Bank skyddar din information genom att läsa deras integritetspolicy.

När du ställer in Apple Cash delas samma information som när du lägger till ett kreditkort eller betalkort med Green Dot Bank och Apple Payments Inc. Apples syfte med att skapa det helägda dotterbolaget Apple Payments Inc. var att skydda din integritet genom att informationen om Apple Cash-transaktioner lagras och behandlas separat och på ett sätt som resten av Apple inte känner till. Den här informationen används endast för felsökning, för att uppfylla lagkraven och för att skydda mot bedrägerier med Apple Cash.

Du kan behöva bekräfta din identitet genom att ange information som ditt namn och din adress till banken och deras servicepartner för identitetskontroll. Den här informationen används endast för bedrägeribekämpning och för att följa USA:s finansiella regelverk. Ditt namn och din adress lagras säkert av partnerbanken och Apple Payments Inc., men all övrig information som du uppmanas att ange, som personnummer, födelsedatum, svar på frågor (som att bekräfta en tidigare adress) eller en kopia av din legitimation, kan inte läsas av Apple.

När du använder Apple Cash, som när du lägger till eller överför pengar till ett bankkonto, kan vår partnerbank, Apple och Apple Payments Inc. använda och lagra information om dig, din enhet och ditt konto för att behandla transaktionen, för felsökning, för att förhindra bedrägerier samt för efterlevnad av finansiella regelverk. Apple kan ge Apple Payments Inc. tillgång till ungefärliga mönster från enheten om hur ofta du kommunicerar med den personen via telefon, e-post eller i Meddelanden. Innehållet i din kommunikation samlas inte in. Den här informationen lagras under en begränsad tid, och på ett sådant sätt att det inte går att koppla till dig, utom om transaktionen bedöms kräva ytterligare analys på grund av misstänkt aktivitet.

Mer information om att använda Apple Pay med ditt resekort

Om du har utsett ett kollektivtrafikkort som du har lagt till i Apple Pay som ett Express Transit-kort kan du resa och betala med det utan Face ID, Touch ID eller en lösenkod. Du kan hantera Express Transit på din iPhone i Inställningar > Plånbok och Apple Pay och på din Apple Watch genom Apple Watch-appen.

Du kan spärra resekort tillfälligt genom att sätta din enhet i Förlorat läge med Hitta min . Du kan också ta bort resekort genom att fjärradera din enhet med Hitta min  eller ta bort alla kort från din Apple ID-kontosida. Resekort kan inte spärras om enheten är offline.

Läs mer

  • Du kan läsa mer om Apple Pay och integritet direkt på enheten. På iOS-enheter: Öppna Plånbok och Apple Pay i Inställningar och tryck på Se hur dina data hanteras.
  • Du kan läsa ännu mer om hur Apple skyddar dina data och personliga information i säkerhetsguiden för iOS och Apples integritetspolicy.
Publiceringsdatum: