Certifieringar för USB-strömadaptrar till iPad

Varje iPad levereras med en Apple USB-strömadapter som är certifierad enligt myndigheternas säkerhetsstandarder i de länder och regioner där enheten marknadsförs.

Många länder och regioner, bland annat USA, använder standarden Safety of Information Technology Equipment, IEC/UL 60950-1. Läs mer om certifieringar för USB-strömadaptrar till iPad.

Beroende på modell levereras iPad med en strömadapter på 5 W, 10 W, 12 W eller 18 W. Alla fyra usb-strömadaptrarna från Apple är utformade för att användas med växelström på 100 till 240 V vid 50 till 60 Hz. Läs mer om kompatibiliteten mellan olika usb-strömadaptrar och iPad-modeller.

Apples usb-strömadapter på 5 W och usb-C-strömadapter på 18 W av typ A (platta parallella ledare) samt usb-strömadaptrarna på 10 W och 12 W (med nätkontakt av typ A) uppfyller även kraven i standarden IEC/UL 60950-1 och kan användas med strömkällor som ger 115 V växelström vid 400 Hz.

Publiceringsdatum: