Certifieringar för USB-nätadaptrar till iPad

Varje iPad levereras med en Apple USB-nätadapter som är certifierad enligt myndigheternas säkerhetsstandarder i de länder och regioner som enheten marknadsförs i.

Många av länderna och regionerna, bland annat USA, använder standarden Safety of Information Technology Equipment, IEC/UL 60950-1. Läs mer om certifieringar för USB-nätadaptrar till iPad.

Beroende på modell levereras iPad med en nätadapter på 5 W, 10 W eller 12 W. Alla tre USB-nätadaptrarna från Apple är utformade för att användas med växelström på 100 till 240 V vid 50 till 60 Hz. Läs mer om kompatibiliteten mellan olika USB-nätadaptrar och iPad-modeller.

Apples 5 W-adapter av typ A (platta parallella ledare) samt 10 W- och 12 W-USB-nätadaptrarna (med nätkontakt av typ A) uppfyller även kraven i standarden IEC/UL 60950-1 och kan användas med strömkällor som ger 115 V växelström vid 400 Hz.

Publiceringsdatum: