Certifieringar för usb-strömadaptrar till iPad

Varje iPad levereras med en Apple usb-strömadapter som är certifierad enligt myndigheternas säkerhetsstandarder i de länder och regioner där enheten marknadsförs.

Många länder och regioner, bland annat USA, använder standarden Safety of Information Technology Equipment, IEC/UL 60950-1. Läs mer om certifieringar för usb-strömadaptrar till iPad.

Beroende på modell levereras iPad med en strömadapter på 10 W, 12 W, 18 W eller 20 W. Alla iPad usb-strömadaptrar från Apple är utformade för att användas med växelström på 100 till 240 V vid 50 till 60 Hz. Alla iPad usb-strömadaptrar från Apple överensstämmer också med IEC/UL 60950-1- och IEC/UL 62368-1-standarderna för att användas med växelström på 115 V vid 400 Hz. Läs mer om kompatibiliteten mellan olika usb-strömadaptrar och iPad-modeller.

Publiceringsdatum: