Hur iOS avgör vilket trådlöst nätverk som det ansluter till automatiskt

Vid automatisk anslutning till nätverk börjar iOS med det nätverk du oftast föredrar, därefter privata nätverk och sedan offentliga nätverk.

När din iOS-enhet utvärderar SSID:n (service set identifiers) och beslutar vilket nätverk som det ska anslutas till automatiskt försöker det ansluta till nätverk i denna ordning:

  1. Det nätverk du ”oftast föredrar”
  2. Det privata nätverk du senast anslöt till
  3. Ett privat nätverk
  4. Ett offentligt nätverk

Offentliga nätverk är utformade för allmän åtkomst på offentliga platser som hotell, flygplatser eller caféer. Vissa andra exempel som Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM eller wifi-anslutningar som tillhandahålls av en del mobiloperatörer och kabelleverantörer. Privata nätverk är alla andra nätverk vilket även omfattar de som sätts upp hemma och på kontor samt Internetdelning på din iOS-enhet.

Kända nätverk poängsätts baserat på dina åtgärder. Om du manuellt byter till ett SSID ökar poängen. Om du manuellt kopplar från ett SSID sänks poängen. De nätverk du ”oftast föredrar” har högre poäng.

Om iOS hittar fler än ett nätverk efter att ha utvärderat enligt ovanstående kriterier prioriterar iOS SSID:n efter säkerhetsnivå och väljer ett i följande ordning:

  Nätverkskategori Nätverkssäkerhet
1 Privat EAP
2 Privat WPA3
3 Privat WPA2/WPA
4 Privat WEP
5 Privat Oskyddat/öppet
6 Offentligt HS2.0/Passpoint
7 Offentligt EAP
8 Offentligt WPA3
9 Offentligt WPA2/WPA
10 Offentligt WEP
11 Offentligt Oskyddat/öppet

Om iOS hittar flera nätverk av identisk kategori och säkerhetsnivå väljs det SSID som har starkast indikation för mottagen signalstyrka (RSSI). Läs mer om om RSSI och trådlös roaming för företag.

Om att ansluta automatiskt efter en omstart

Efter en omstart är wifi-inloggningsinformationen i iOS inte tillgänglig förrän du har låst upp din enhet. iOS väntar tills enheten är upplåst innan den automatiskt ansluter till ett nätverk i närheten.

Publiceringsdatum: