Om trådlös roaming för företag

Läs mer om roaming för iOS-enheter i ett företags wifi-miljö.

Den här artikeln vänder sig till systemadministratörer för skolor, företag och andra organisationer.

Den här informationen gäller för följande enheter med iOS 8 eller senare:

 • iPhone 5s och senare 
 • iPad Pro och senare
 • iPad Air och senare
 • iPad mini 2 och senare
 • iPad (5:e generationen eller senare)
 • iPod touch (6:e generationen)

Tröskelvärde för utlösare

Det här är den lägsta signalnivån en klient behöver för att upprätthålla en anslutning. 

iOS-klienter övervakar och upprätthåller anslutningen för Basic Service Set Identifier (BSSID) tills Received Signal Strength Indicator (RSSI) överskrider –70 dBm. Sedan söker iOS efter potentiella BSSID:n för roaming för det nya ESSID (Extended Service Set Identifier).

Tänk på det när du konstruerar trådlösa celler och beräknar hur signalerna ska överlappa. Du kanske konstruerar celler med 5 GHz som överlappar med -67 dBm. I det här fallet behåller iOS-klienten anslutningen till BSSID längre än du förväntar dig. Det beror på att iOS använder –70 dBm som utlösare. Om RSSI för ett BSSID är högre än –65 dBm föredrar iOS-klienten ett nätverk med 5 GHz.

Använd målenheten för att mäta cellernas överlappning. Antennen på en bärbar dator är mycket större och kraftfullare än antennen på en smartphone eller surfplatta. Om du använder en dator för att mäta överlappningen får därför iOS-enheter andra cellgränser än du förväntar dig.

Roamingsökning

Det här innebär att stationer söker efter åtkomstpunkter (AP) som har stöd för nuvarande ESSID. Stationerna kontrollerar alla tillgängliga kanaler i 2,4 GHz-bandet eller 5 GHz-bandet.

Roamingsökningen går mycket snabbare om du aktiverar 802.11k på kontrollplanet. Det här hjälper eftersom iOS använder de sex första posterna i den angränsande rapporten och går igenom dem för att prioritera sökningarna. Om du inte aktiverar 802.11k måste iOS söka mer metodiskt. Det kan göra att sökningen tar flera sekunder längre tid.

En användare som pratar i telefon kan till exempel gå till andra änden av byggnaden. När enheten passerar tröskeln –70 dBm söker den efter roamingmål. Om den använder den angränsande rapporten från 802.11k hittar den åtkomstpunkter med stöd för den aktuellt ESSID på tre kanaler. Dessa kanaler söks omedelbart igenom och när enheten upptäcker att åtkomstpunkten på en kanal har rätt signalstyrka inleds roamingen. Om du inte aktiverar 802.11k måste klienten söka igenom alla kanaler på varje band för att hitta ett roamingmål. Det kan göra att processen tar flera sekunder längre tid.

Urvalskriterier för roamingkandidater

Den här informationen kan hjälpa dig att utforma ett trådlöst nätverk med stöd för realtidstjänster som röst och video. 

iOS 8 och senare: välj mål-BSSID baserat på:

 • om klienten sänder eller tar emot en serie med 802.11-datapaket
 • skillnaden i signalstyrka jämfört med RSSI för aktuellt BSSID

När klienten skickar eller tar emot data väljs mål-BSSID:n vars RSSI är åtta dB eller större än RSSI för aktuellt BSSID. Använd en differential på 12 dB när klienten inte skickar eller tar emot data.

RSSI för den aktuella anslutningen kan till exempel falla till –75 dBm under ett VoWLAN-samtal (Voice over WLAN). När detta händer söker iOS 8 och senare efter BSSID:n som har RSSI på minst –67 dBm.

Om samtalet avslutas och klienten slutar skicka eller ta emot data söker iOS 8 och senare efter BSSID vars RSSI är minst –63 dBm. Observera att hanteringsramar och kontrollramar i 802.11 inte räknas som data. 

Roamingprestanda

Det här är hur mycket tid en klient behöver för att autentisera till ett nytt BSSID. För att kunna autentisera måste klienten hitta en giltig kandidat för roaming och slutföra roamingprocessen snabbt. I annat fall avbryts tjänsten för användaren. 

En del av roamingen utgörs av klientautentisering mot ett nytt BSSID och avautentisering från det gamla BSSID:t. Hur lång tid det tar beror på vilken säkerhetsmetod och autentiseringsmetod du använder.

Om du använder 802.1X-baserad autentisering måste klienten utföra EAP-nyckelutväxlingen innan den avautentiseras från BSSID:t. Det kan ta flera sekunder beroende på miljöns autentiseringsinfrastruktur. När det händer avbryts tjänsten för användaren.

Om du använder 802.11r-baserad autentisering kan klienten förautentiseras mot potentiella åtkomstpunkter. Det minskar autentiseringstiden till millisekunder och det är osannolikt att tjänsten avbryts för användaren.

Wifi-sökaren i AirPort-verktyg

Apples AirPort-verktyg innehåller en wifi-sökare som loggar klientens vy av nätverket. Administratörer kan använda den för att validera klientens vy av nätverket på en specifik plats.

Använd wifi-sökaren på en dedikerad enhet som har samma modell som iOS-klienten.

Öppna Inställningar > AirPort-verktyg på iOS-enheten för att aktivera wifi-sökaren.

Öppna sedan AirPort-verktyg och tryck på Wi-Fi Scan (wifi-sökning).

Som standard körs wifi-sökaren kontinuerligt. Använd reglaget för att ange sökningstid upp till 60 sekunder.

Tryck på Scan (Sök) för att starta sökningen. AirPort-verktyget listar alla SSID som det hittar. Det omfattar dolda nätverk, som visas som Network name unavailable (Nätverksnamnet inte tillgängligt).

AirPort-verktyget söker igenom alla tillgängliga band med fyra sekunders intervall. Företagsnätverk med flera åtkomstpunkter grupperas efter BSSID. Sökaren visar information om:

 • SSID
 • BSSID
 • Senaste RSSI
 • Kanal
 • Hittades senaste gången

Tryck på SSID för att visa en logg över sökningsresultaten för ett SSID och BSSID:

Spårningsloggen visar datum och tid för sökningen, samt kanal och RSSI.

När sökningen är klar kan du dela resultaten. Tryck bara på delningssymbolen () och välj ett av följande alternativ:

 • AirDrop
 • Meddelanden
 • Mail
 • Kopiera

AirPort-verktyget skickar resultaten som en kommaavgränsad lista:

SSID, BSS, RSSI, Kanal, tid

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-57", "11", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BC", "-53", "149", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:50", "-63", "149", "12:02:03 PM"

"Cuba", "F8:1E:DF:F9:56:BB", "-69", "11", "12:02:03 PM"

"ACES", "18:64:72:D3:E9:40", "-67", "11", "12:02:07 PM"

Första raden är en kolumnrubrik som visar fälten SSID, BSS, RSSI, kanal och datum. Importera listan till ett kalkylark eller annat verktyg för att analysera eller skapa ett diagram av resultaten.

Publiceringsdatum: