Så här använder du internetinsticksprogram i Safari för Mac

Du kan använda insticksprogram endast när de behövs, se vilka som är installerade och styra när webbplatserna får använda dem.

Safari är utformat för innehåll som använder HTML5-webbstandarden för att ladda webbsidor snabbare, spara batteri och öka säkerheten. Safari föredrar det innehållet vid laddning av webbsidor.

En del webbplatser kräver insticksprogram som Flash eller Java för att spela upp videor, animeringar eller skyddat innehåll. Du kan installera sådana insticksprogram och sedan använda Safari för att slå på dem för webbplatserna du besöker. När du aktiverar ett insticksprogram är det aktivt så länge som du regelbundet använder det insticksprogrammet på olika webbplatser.

Aktivera insticksprogram

När du besöker en webbplats som kräver ett insticksprogram för att visa innehåll kan du se en platshållare där innehållet skulle visats. Platshållaren kan säga att insticksprogrammet saknas, att du ska klicka för att använda insticksprogrammet eller att insticksprogrammet är blockerat, är för gammalt eller har en säkerhetsvarning. Klicka på platshållaren om du vill veta mer. 

Platshållare: Klicka för att använda Flash

Om insticksprogrammet är installerat kan Safari fråga om det ska använda insticksprogrammet en gång eller varje gång du besöker webbplatsen:

Vill du använda Flash på ”exempel.com”?

 • Använd en gång: Safari använder insticksprogrammet för att visa innehåll på webbplatsen under det här besöket. Nästa gång du besöker webbplatsen frågar Safari igen.
 • Använd varje gång: Safari använder insticksprogrammet för att visa innehåll för den här webbplatsen och insticksprogrammet fortsätter vara aktiverat så länge som du regelbundet besöker webbplatsen.
 • Avbryt: Safari använder inte insticksprogrammet för att visa innehåll på webbplatsen under det här besöket. Nästa gång du besöker webbplatsen frågar Safari igen.

Safari kan även fråga om du vill lita på att webbplatsen använder insticksprogrammet:

Dialogruta: Vill du lita på?

 • Tillåt: Safari låter webbplatsen använda insticksprogrammet och frågar inte igen.
 • Inte nu: Safari låter inte webbplatsen använda insticksprogrammet just nu men frågar igen nästa gång du besöker den.
 • Aldrig för den här webbplatsen: Safari låter inte webbplatsen använda insticksprogrammet – nu eller i framtiden.

Tillåta eller blockera webbplatser från att använda insticksprogram

Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Säkerhet.

Avmarkera Tillåt insticksfiler för att stänga av alla insticksprogram för alla webbplatser. Webbplatser som kräver ett insticksprogram som kanske inte fungerar korrekt kan visa en platshållare istället för insticksprogrammets innehåll eller fråga om du vill installera insticksprogrammet.

Säkerhetspanel

Klicka på knappen Insticksfilsinställningar om du vill visa dina installerade insticksprogram och avmarkera sedan rutan för ett insticksprogram om du vill inaktivera det för alla webbplatser:

Panelen Insticksfilsinställningar

Du kan även konfigurera ett insticksprogram för specifika webbplatser, oavsett om webbplatsen kräver ett insticksprogram eller inte just nu:

Panelen Insticksfilsinställningar

Här ser du de webbplatser som just nu är öppna eller som tidigare konfigurerats för att använda insticksprogrammet. Använd popup-menyerna för att konfigurera blockeringspolicyn för varje webbplats:

 • Fråga: Safari frågar dig innan det låter webbplatsen använda insticksprogrammet.

 • Av: Safari försöker hämta innehållet utan att använda insticksprogrammet. Om webbplatsen kräver insticksprogrammet, blockerar Safari insticksprogrammet och kan visa en platshållare istället för insticksprogrammets innehåll.

 • På: Safari låter webbplatsen använda insticksprogrammet såvida inte Apple använder Filkarantän för att blockera insticksprogrammet av säkerhetsskäl (exempel).

Håll ned alternativtangenten och klicka sedan på popup-menyn för fler alternativ:

 • Aktivera säkerhetsskydd: Safari låter webbplatsen använda insticksprogrammet även om Apple använder Filkarantän för att blockera det. Det här är en säkerhetsrisk så du bör bara välja den inställningen om du litar på webbplatsen. I Safari 10 visas den här inställningen endast om insticksprogrammet är blockerat.

 • Kör i säkert läge: Om du tillåter att insticksprogrammet körs i säkert läge, låter Safari webbplatsen använda insticksprogrammet och kör säkerhetskontroller av sabotageprogram som finns inbyggda i Mac-datorn. Om du kör i osäkert läge låter Safari webbplatsen använda insticksprogrammet, men kör ingen säkerhetskontroll av sabotageprogram. Det här är en säkerhetsrisk så du bör bara inaktivera säkert läge om du litar på webbplatsen och det inte finns något annat sätt att visa innehållet på.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: