Använda internetinsticksprogram i Safari för Mac

Innan du kan använda ett installerat och godkänt insticksprogram för webbläsaren kan du behöva aktivera det i Safari-inställningarna.

Safari har inte längre stöd för de flesta insticksprogram. Safari är utformat för innehåll med HTML5-webbstandarden för att ladda webbsidor snabbare, spara batteri och öka säkerheten. Då krävs inget insticksprogram. För att förbättra och anpassa din surfupplevelse kan du använda Safari-tillägg istället.

Om du besöker en av de få webbplatser som fortfarande kräver ett insticksprogram kanske Safari meddelar dig att ett insticksprogram saknas. Och efter att du har installerat insticksprogrammet kanske Safari frågar dig hur ofta du vill använda det, eller om du vill lita på eller uppdatera insticksprogrammet.

Innan du kan använda ett installerat insticksprogram kanske du måste aktivera det:

  1. Välj Safari > Inställningar från Safaris menyrad. Klicka sedan på Webbplatser.
    I vissa tidigare versioner av Safari klickar du på Säkerhet istället. Klicka sedan på Insticksfilsinställningar.
  2. Välj insticksprogrammet i listan till vänster och använd sedan kryssrutan för att slå på eller stänga av insticksprogrammet. När du har aktiverat ett insticksprogram fortsätter det vara aktivt så länge som du regelbundet använder insticksprogrammet på webbplatser.
  3. I popup-menyerna till höger slår du på eller stänger av insticksprogrammet för specifika webbplatser. Om du väljer Fråga ombeds du att bekräfta användningen i Safari innan insticksprogrammet börjar användas på webbplatsen. I popup-menyn längst ner till höger visas standardinställningar för när du besöker andra webbplatser som kräver insticksprogrammet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: