Använda en USB-enhet med en AirPort-basstation

Du kan dela en USB-enhet via nätverket genom att ansluta den till en kompatibel AirPort-basstation.

Alla modeller av dessa basstationer har en USB 2.0-port som du kan ansluta en kompatibel, korrekt formaterad USB-enhet till:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11n
  • AirPort Extreme 802.11ac

Enheten måste vara formaterad som Mac OS Extended, FAT16 eller FAT32. Apple rekommenderar Mac OS Extended (journalförd) för extra tålighet om enheten skulle kopplas från eller stängas av under användning. AirPort-basstationer har inte stöd för krypterade format eller enheter som är formaterade som APFS, ExFAT eller NTFS.

När du har anslutit den formaterade USB-enheten till din basstation väljer du Finder > Inställningar och sedan ”Externa enheter”, så visas den delade enheten i sidofältet i Finder. Din basstation kanske också har stöd för att använda Time Machine med enheten.

En enhet som är formaterad som Mac OS Extended delas med protokollen SMB/CIFS och AFP, och Mac-datorer kan identifiera den med protokollet Bonjour. En enhet som är formaterad som FAT16 eller FAT32 delas med protokollet SMB/CIFS.

Strömkrav

USB-porten på basstationen kan ge ström till bussdrivna USB-enheter som följer strömspecifikationen USB 2.0. Om din USB-enhet eller ditt nav levererades med en egen strömadapter bör du använda den.

Kompatibilitet med Time Machine

Time Machine har stöd för kompatibla USB-enheter som är anslutna till alla modeller av följande basstationer:

  • AirPort Time Capsule 802.11n
  • AirPort Time Capsule 802.11ac
  • AirPort Extreme 802.11ac

Enheten får inte vara krypterad, men du kan ställa in Time Machine på att kryptera säkerhetskopior på enheten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: