Ändra ditt Apple-ID

Följ de här stegen om du vill ändra den e-postadress* som du använder som ditt Apple-ID.

Logga ut från ditt Apple-ID

Logga ut från alla Apple-tjänster och enheter som använder ditt Apple-ID.

Om du vill använda din iPhone, iPad eller iPod touch för att ändra ditt Apple-ID fortsätter du att vara inloggad med ditt Apple-ID på bara den enheten.
 

Ändra din e-postadress

Du kan ändra ditt Apple-ID från din kontosida eller från din iOS-enhet med 10.3 eller senare.

Använd din Apple-ID-kontosida: Gå till appleid.apple.com och logga in. Klicka på Redigera i avsnittet Konto. Klicka på Ändra Apple-ID under Apple-ID.

Använd din iPhone, iPad eller iPod touch: Gå till Inställningar > [ditt namn] > Namn, telefon, e-post. Bredvid Nåbar på trycker du på Ändra > Ta bort. Tryck på Fortsätt och följ instruktionerna som visas.

När du ändrar din e-postadress* kan du uppmanas att svara på en eller flera av dina säkerhetsfrågor.

Bekräfta din nya e-postadress

När du har angett e-postadressen som du vill använda som ditt Apple-ID så skickas en verifieringskod till den adressen. Ange verifieringskoden från e-postmeddelanden i fälten och börja använda ditt uppdaterade Apple-ID. Fick du inget e-postmeddelande?
 

Logga in igen

Logga in till alla Apple-tjänster igen med ditt nya Apple-ID.

När du ändrar ditt Apple-ID måste du använda din nya inloggningsinformation med alla Apple-tjänster du använder.
 

Om du inte kan ändra ditt Apple-ID

Du kan ändra ditt Apple-ID till någon annan valfri e-postadress* som du själv har kontroll över förutsatt att den inte redan används som ett Apple-ID. Om din e-postadress slutar med @icloud.com, @me.com eller @mac.com kan du inte ändra ditt Apple-ID. Du ser inte heller Ändra Apple-ID på kontosidan eller alternativet att ta bort din e-postadress på iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare.

Om du vill logga in med ett annat Apple-ID

Om du vill ändra det Apple-ID du använder på din iPhone, iPad eller iPod touch men inte ändra den e-postadress som du använder som Apple-ID följer du dessa steg för att logga ut och sedan logga in igen med ett annat Apple-ID.

Om du anger din e-postadress felaktigt när du skapar ditt Apple-ID

Om du skapar ditt Apple-ID med en e-postadress som du inte kan bekräfta loggar du in på din Apple-ID-kontosida med e-postadressen du angav när du ställde in ditt Apple-ID. Du kan sedan ändra ditt Apple-ID till den riktiga e-postadressen.

* I Kina kan du använda ditt telefonnummer som ditt Apple-ID. Om du redan har ett Apple-ID som är en e-postadress kan du inte ändra det till ett telefonnummer. Och du kan inte ändra ett Apple-ID med telefonnummer till ett med e-postadress.

Publiceringsdatum: