Ändra ditt Apple-ID

Du kan ändra den e-postadress som är kopplad till ditt Apple-ID om du inte längre använder den. Du förlorar inte tillgången till dina kontakter, köp eller annan kontoinformation.

Så här ändrar du ditt Apple-ID till en annan e-postadress

  1. Gå till appleid.apple.com/se och logga in.
  2. Välj Redigera i avsnittet Konto.
  3. Välj Ändra Apple-ID.
    Apple-ID-konto
  4. Ange e-postadressen som du vill använda. 
  5. Välj Fortsätt.
  6. Om du ändrade ditt Apple-ID till en e-postadress från tredje part får du ett e-postmeddelande med en verifieringskod som du sedan anger. Läs om vad du kan göra om du inte får e-postmeddelandet.
  7. Om du använder tjänster som iCloud eller Meddelanden för att dela med vänner och kollegor måste du logga in på dessa tjänster med ditt uppdaterade Apple-ID.

Om du inte kan ändra ditt Apple-ID

Om du försöker ändra ditt Apple-ID till en e-postadress som slutar med @icloud.com och som har skapats inom de senaste 30 dagarna, kommer du få meddelandet att försöka igen senare.

Om du ser ett meddelande om att e-postadressen du vill använda inte är tillgänglig eller redan används ska du kontrollera att du eller en familjemedlem inte redan använder den e-postadressen med ett annat Apple-ID. Om en familjemedlem använder den e-postadressen, tar du bort den från personens konto och försöker sedan använda den. 

I vissa länder eller regioner kan du använda ditt telefonnummer som ditt Apple-ID. Men om ditt Apple-ID är en e-postadress kan du inte ändra det till ett telefonnummer.

Om ditt Apple-ID är ett telefonnummer

Läs mer

Publiceringsdatum: