Ändra ditt Apple-ID

Följ de här stegen om du vill ändra den e-postadress eller det telefonnummer* som du använder som ditt Apple-ID.

Innan du ändrar ditt Apple-ID

Logga ut från alla Apple-tjänster och -enheter där ditt Apple-ID används. Om du vill använda din iPhone, iPad eller iPod touch för att ändra ditt Apple-ID fortsätter du att vara inloggad med ditt Apple-ID på bara den enheten.

Om ditt Apple-ID är en e-postadress från tredje part

Om du ändrar ett Apple-ID som är en e-postadress från tredje part kan du använda en annan e-postadress från tredje part. Eller så kan du använda en @icloud.com-, @me.com- eller @mac.com-e-postadress som redan är ett inloggningsalias eller ett alternativt Apple-ID för ditt konto. Visa dessa adresser genom att logga in på din Apple-ID-kontosida. Klicka på Redigera under avsnittet Konto för att visa Tillgänglig på. I den här listan visas ett inloggningsalias med en  bredvid. Följande meddelande visas när du håller muspekaren över den: ”Det här ett alias för din Apple-ID-e-postadress.”

Om du använder din @icloud.com-e-postadress

När du slår på iCloud-e-post och väljer din @icloud.com-e-postadress blir din nya @icloud.com-e-postadress ett inloggningsalias för ditt Apple-ID. Vill du se vilka e-postadresser som är inloggningsalias för ditt Apple-ID? Logga in på din Apple-ID-kontosida och klicka på Redigera i avsnittet Konto. Håll muspekaren över frågetecknet  bredvid önskad e-postadress. Om meddelandet ”Det här ett alias för din Apple-ID-e-postadress” visas bör den e-postadressen vara berättigad.

Om ditt Apple-ID är ett telefonnummer

Om du skapade ditt Apple-ID med ditt telefonnummer som användarnamn i iOS 11 eller senare kan du läsa om hur du byter till ett annat mobiltelefonnummer.

Så här ändrar du ditt Apple-ID om det slutar med @icloud.com, @me.com eller @mac.com

Om du använder en @icloud.com-, @mac.com- eller @me.com-e-postadress som ditt Apple-ID kan du inte ändra till en e-postadress från tredje part. Men du kan ändra till ett alias för din Apple-ID-adress. Om du till exempel har j.appleseed@icloud.com som Apple-ID och även har j.appleseed@me.com registrerat i ditt konto kan du ändra ditt Apple-ID till j.appleseed@me.com. När du byter e-postadress ändras också det Apple-ID som andra ser när de delar filer med dig.

Du hittar en berättigad e-postadress som du kan använda vid Apple-ID-inloggning genom att logga in på din Apple-ID-kontosida och klicka på Redigera under avsnittet Konto. Tillgänglig på och ett inloggningsalias med ett frågetecken visas . Om du håller muspekaren över symbolen visas meddelandet ”Det här ett alias för din Apple-ID-e-postadress”.

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare

  1. Gå till Inställningar, tryck på [ditt namn] och välj sedan Namn, telefon, e-post.
  2. Bredvid Tillgänglig på trycker du på Ändra och raderar ditt Apple-ID.
  3. Tryck på Fortsätt. Ange det Apple-ID som du vill använda.
  4. Tryck på Nästa.

På din Apple-ID-kontosida

  1. Gå till appleid.apple.com/se och logga in.
  2. Klicka på Redigera i avsnittet Konto.
  3. Klicka på Redigera Apple-ID under Apple-ID. Om du försöker ändra ditt Apple-ID till en e-postadress som slutar med @icloud.com och som har skapats inom de senaste 30 dagarna, kan du få meddelandet att försöka igen senare.
  4. Ange det Apple-ID som du vill använda.
  5. Klicka på Fortsätt.

Om du anger en e-postadress som redan är ett alias eller ett alternativt Apple-ID och det slutar med @icloud.com, @me.com eller @mac.com visas ett bekräftelsemeddelande. Om du ändrar ditt Apple-ID till ett konto med @icloud.com, @me.com eller @mac.com kan du inte ändra tillbaka det till en e-postadress från tredje part. Ditt gamla Apple-ID, som slutar med en e-postadress från tredje part, blir en ytterligare e-postadress för ditt Apple-ID.

Bekräfta din nya e-postadress

Om du ändrar ditt Apple-ID till en e-postadress från tredje part behöver du bekräfta kontot.**

När du har angett e-postadressen som du vill använda som ditt Apple-ID så skickas en verifieringskod till den adressen. Ange verifieringskoden från e-postmeddelanden i fälten och börja använda ditt uppdaterade Apple-ID. Läs om vad du kan göra om du inte får e-postmeddelandet.

** Du kan ändra ditt Apple-ID till en e-postadress från tredje part om ditt aktuella Apple-ID är en e-postadress från tredje part. Du kan även ändra ditt Apple-ID till ett befintligt inloggningsalias.

Logga in igen

Logga in på alla Apple-tjänster igen med ditt nya Apple-ID.

När du ändrar ditt Apple-ID måste du använda din nya inloggningsinformation med alla Apple-tjänster du använder.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att ändra ditt Apple-ID eller med att logga in med rätt konto följer du dessa steg.

Om du inte kan ändra ditt Apple-ID

Du kan ändra ditt Apple-ID till någon annan valfri e-postadress* som du själv har kontroll över förutsatt att den inte redan används som ett Apple-ID. Om din e-postadress slutar med @icloud.com, @me.com eller @mac.com kan du inte ändra ditt Apple-ID till en e-postadress från tredje part. Du ser inte heller Ändra Apple-ID på kontosidan eller alternativet att ta bort din e-postadress på din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller senare.

Om du vill logga in med ett annat Apple-ID

Om du vill ändra det Apple-ID du använder på din iPhone, iPad eller iPod touch och inte ändra den e-postadress som du använder som Apple-ID, följer du dessa steg för att logga ut och sedan logga in igen med ett annat Apple-ID.

Om du anger din e-postadress felaktigt när du skapar ditt Apple-ID

Om du skapar ditt Apple-ID med en e-postadress som du inte kan bekräfta loggar du in på din Apple-ID-kontosida med e-postadressen du angav när du ställde in ditt Apple-ID. Du kan sedan ändra ditt Apple-ID till den riktiga e-postadressen.

* I vissa länder kan du använda ditt telefonnummer som Apple-ID. Om du redan har ett Apple-ID som är en e-postadress kan du kanske inte ändra det till ett telefonnummer.

Publiceringsdatum: