Minska skärmrörelse på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du märker av skärmrörelse på iPhone, iPad eller iPod touch kan du aktivera Minska rörelse.

Din enhet använder rörelse för att skapa djupkänsla på hemskärmen och i appar. Om du är känslig för rörelseeffekter eller skärmrörelser på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda Minska rörelse för att stänga av dessa effekter.

     

Så här aktiverar du Minska rörelse:

  1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.
  2. Välj Rörelse och aktivera Minska rörelse.

När Minska rörelse är aktiverat ändras eller avaktiveras vissa skärmeffekter på enheten, till exempel följande:

  • Övergångar och effekter på skärmen använder lös upp-effekten i stället för zoom- eller dra-effekter.
  • Parallaxeffekten, det vill säga när bakgrundsbilden, appar och varningar flyttar sig något när du rör din enhet, är avaktiverad.
  • Animationer och effekter i vissa appar är avaktiverade. Till exempel väderanimationer i appen Väder.

När Spela upp meddelandeeffekter är aktiverat spelas bubbeleffekter och helskärmseffekter upp automatiskt. Du kan stänga av den här funktionen och spela upp effekten manuellt. Tryck bara på  under meddelandet.

Om du har en iPad Pro (10,5 tum) eller iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen) kan du lära dig hur du begränsar bildskärmens bildrutehastighet.

Publiceringsdatum: