Minska skärmrörelse på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du märker av skärmrörelse på iPhone, iPad eller iPod touch kan du aktivera Minska rörelse.

iOS använder rörelse för att skapa djupkänsla på hemskärmen och i appar. Om du är känslig för rörelseeffekter eller skärmrörelser på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda Minska rörelse för att stänga av dessa effekter.

     

Aktivera minska rörelse genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Minska rörelse och slå på Minska rörelse.

När Minska rörelse är aktiverat ändras eller inaktiveras vissa skärmeffekter på enheten, till exempel följande:

  • Övergångar och effekter på skärmen använder lös upp-effekten istället för zoom- eller dra-effekter.
  • Parallaxeffekten, det vill säga när bakgrundsbilden, appar och varningar flyttar sig något när du rör din enhet, är avaktiverad.
  • Animationer och effekter i vissa appar är inaktiverade. Till exempel väderanimationer i appen Väder.

När automatisk uppspelning av meddelandeeffekter är på, spelas bubbeleffekter och helskärmseffekter upp automatiskt. Du kan stänga av den här funktionen och spela upp effekten manuellt. Tryck bara på  under meddelandet.

Om du har en iPad Pro (10,5 tum) eller iPad Pro 12,9 tum (2:a generationen) lär du dig hur du begränsa bildskärmens bildrutehastighet.

Publiceringsdatum: