Använda Launchpad på din Mac

Med Launchpad kan du öppna, hitta och ordna dina program.

Launchpad i macOS

Launchpad-symbol


Launchpad är ett enkelt sätt att hitta och öppna program på din Mac. Du kan även arrangera och ordna dina program i mappar.

Öppna ett program

  • Klicka på Launchpad-symbolen i Dock eller nyp ihop med tummen och tre fingrar på styrplattan. Sedan klickar du på ett program för att öppna det. 
  • Du kan också skriva programmets namn för att leta reda på det i Launchpad och sedan trycka på Retur för att öppna det.
  • Om du vill stänga Launchpad utan att öppna ett program klickar du i bakgrunden eller drar isär tummen och tre fingrar.

Ordna program

  • Arrangera program: Dra ett program till en ny plats.
  • Skapa en mapp: Dra ett program till ett annat program. 
  • Stänga en mapp: Klicka utanför mappen.
  • Byta namn på en mapp: Öppna en mapp och klicka på namnet. Ange sedan ett nytt namn.

Öppna en mapp i Launchpad

Lägga till eller ta bort ett program

  • Program som du har hämtat från App Store eller som ingår i macOS visas automatiskt i Launchpad. Om du har hämtat ett program från en annan källa kan du lägga till det i Launchpad genom att flytta programmet till mappen Program.
  • Läs om hur du raderar ett program från din Mac, vilket även innebär att du tar bort programmet från Launchpad.
Publiceringsdatum: