Använda Launchpad på din Mac

Launchpad hjälper dig att öppna, hitta och ordna dina program.

Launchpad i macOS

Launchpad-symbol

 

Launchpad är ett enkelt sätt att hitta och öppna program på din Mac. Du kan även arrangera och ordna dina program i mappar.

Delare

Öppna ett program

Klicka på symbolen för Launchpad i Dock eller nyp ihop med tummen och tre fingrar på din styrplatta. Sedan klickar du på ett program för att öppna det. 

Du kan också skriva programnamnet för att leta reda på det i Launchad och sedan trycka på Retur för att öppna det.

Om du vill stänga Launchpad utan att öppna ett program klickar du i bakgrunden eller nyper med tummen och tre fingrar.

Ordna program

 • Arrangera program: Dra ett program till en ny plats.
 • Skapa en mapp: Dra ett program till ett annat program. 
 • Stänga en mapp: Klicka utanför mappen.
 • Byta namn på en mapp: Öppna en mapp och klicka på namnet. Ange sedan ett nytt namn.

Öppna en mapp i Launchpad

Lägga till ett program

Program visas i Launchpad när du har hämtat dem från Mac App Store.

Om du vill lägga till ett program till Launchpad som du inte hämtat i Mac App Store flyttar du bara programmet till din programmapp.

Radera ett program

 1. Klicka på symbolen för Launchpad i Dock eller nyp ihop med tummen och tre fingrar på din styrplatta.
 2. Tryck och håll ned alternativtangenten.
 3. Klicka på symbolen för Radera bredvid det program du vill ta bort permanent och omedelbart från din Mac och klicka sedan på Radera.

Om du inte ser symbolen för Radera bredvid programmet du vill radera kommer inte programmet från Mac App Store eller också kräver din Mac programmet. Om du vill radera ett program som inte kommer från Mac App Store raderar du det från programmappen i Finder:

 1. Om du vill öppna din huvudmapp med program Väljer du Gå >Program från menyfältet.
 2. Om du vill öppna programmappen i din hemmapp väljer du Gå > Hem och dubbelklickar på Program.
 3. Markera det program som du vill ta bort från din Mac.
 4. Dra programmet till papperskorgen eller välj Arkiv > Flytta till papperskorgen.
Publiceringsdatum: