Använda panelen Hjälpmedelsalternativ på en Mac

I panelen Hjälpmedelsalternativ ser du kortkommandon som gör att du snabbt kan aktivera och inaktivera hjälpmedelsfunktioner som Zooma, VoiceOver och Flertangentslås.

Öppna Hjälpmedelsalternativ

Håll ned dessa knappar samtidigt: Alternativ (⌥), Kommando (⌘) och F5. På bärbara datorer med en Touch Bar behöver du kanske även trycka på knappen Fn (funktion).

På bärbara datorer med Touch ID trycker du tre gånger på Touch ID. (Om du trycker på och håller ned tangenten Kommando samtidigt aktiveras eller inaktiveras VoiceOver.)

Panelen Hjälpmedelsalternativ

Klicka på Klar eller någonstans utanför fönstret för att stänga Hjälpmedelsalternativ.

 


Ändra kortkommandona i Hjälpmedelsalternativ

Om du vill ändra kortkommandona som visas i Hjälpmedelsalternativ väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar och klickar sedan på Hjälpmedel. Klicka på Kortkommandon i sidofältet och aktivera eller inaktivera sedan kortkommandon i kryssrutorna.

Läs mer

Publiceringsdatum: