Om säkerhetsinnehållet i OS X Lion v10.7.4 och Säkerhetsuppdatering 2012-002

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Lion 10.7.4 och Säkerhetsuppdatering 2012-002.

OS X Lion 10.7.4 och Säkerhetsuppdatering 2012-002 kan hämtas och installeras via inställningar i Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.
 

OS X Lion 10.7.4 och Säkerhetsuppdatering 2012-002

 • Inloggningsfönstret

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7.3, OS X Lion Server 10.7.3

  Effekt: Fjärradministratörer och personer med fysisk åtkomst till systemet kan skaffa kontoinformation

  Beskrivning: Ett problem existerade i hanteringen av inloggningar på nätverkskonton. Inloggningsprocessen sparade känslig information i systemloggen så att andra användare i systemet kunde läsa den. Den känsliga informationen kan finnas kvar i sparade loggar efter installation av uppdateringen. Problemet påverkar endast system med OS X Lion 10.7.3 med användare med äldre FileVault och/eller hemkataloger i nätverket. Läs http://support.apple.com/kb/TS4272?viewlocale=sv_SE för mer information om hur du säkert tar bort eventuella kvarvarande poster.

  CVE-ID

  CVE-2012-0652: Terry Reeves och Tim Winningham på Ohio State University, Markus ”Jaroneko” Räty på Finnish Academy of Fine Arts, Jaakko Pero på Aalto University, Mark Cohen på Oregon State University, Paul Nelson

 • Bluetooth

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Det kan hända att en lokal användare kan köra opålitlig kod med systemprivilegier

  Beskrivning: Problem med en tillfällig fils rusningstillstånd i blueds initieringsrutin.

  CVE-ID

  CVE-2012-0649: Aaron Sigel på vtty.com

 • curl

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: En angripare kan avkryptera data som skyddas av SSL

  Beskrivning: Kända attacker mot sekretessen i SSL 3.0 och TLS 1.0 när en chiffersvit använder ett blockchiffer i CBC-läge. curl avaktiverade motåtgärden ”empty fragment” som förhindrade dessa attacker. Problemet är åtgärdat genom aktivering av ”empty fragments”.

  CVE-ID

  CVE-2011-3389: Apple

 • curl

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Användning av curl eller libcurl med en skadlig URL kan leda till protokollspecifika datainjektionsattacker

  Beskrivning: Ett problem med datainjektion existerade i curls hantering av URL. Det här problemet har åtgärdats genom förbättrad URL-validering. Detta problem påverkar inte system före OS X Lion.

  CVE-ID

  CVE-2012-0036

 • Directory Service

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: En fjärrangripare kan komma åt känslig information

  Beskrivning: Flera problem existerade i katalogserverns hantering av meddelanden från nätverket. Genom att skicka ett skadligt meddelande kunde en fjärrangripare göra att katalogservern avslöjade minne från sitt adressutrymme och eventuellt avslöjade kontobehörigheter och annan känslig information. Det här problemet påverkar inte OS X Lion-system. Directory Server avaktiveras som standard vid icke-serverinstallationer av OS X.

  CVE-ID

  CVE-2012-0651: Agustin Azubel

 • HFS

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Om en uppsåtligt skapad skivavbild läggs på skrivbordet kan ett system stängas av eller opålitlig kod köras

  Beskrivning: Ett heltalsunderskott fanns vid hantering av HFS-katalogfiler.

  CVE-ID

  CVE-2012-0642: pod2g

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: Visning av en skadlig TIFF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i ImageIO:s hantering av CCITT Group 4-kodade TIFF-filer. Det här problemet påverkar inte OS X Lion-system.

  CVE-ID

  CVE-2011-0241: Cyril CATTIAUX på Tessi Technologies

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: Flera sårbarheter i libpng

  Beskrivning: libpng uppdateras till version 1.5.5 för att åtgärda flera sårbarheter, varav de allvarligaste kan orsaka att information avslöjas. Mer information finns på libpng-webbplatsen http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

  CVE-ID

  CVE-2011-2692

  CVE-2011-3328

 • ImageIO

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: Visning av en skadlig TIFF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i libtiff:s hantering av ThunderScan-kodade TIFF-bilder. Det här problemet är åtgärdat genom att uppdatera libtiff till version 3.9.5.

  CVE-ID

  CVE-2011-1167

 • Kärna

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: När FileVault används kan hårddisken innehålla icke krypterad användardata

  Beskrivning: Ett problem med kärnans hantering av bilden som används i viloläge lämnade vissa data okrypterade på hårddisken även om FileVault var aktiverat. Problemet är åtgärdat genom bättre hantering av vilobilden och genom att skriva över den aktuella vilobilden vid uppdatering till OS X 10.7.4. Problemet påverkar inte versioner före OS X Lion.

  CVE-ID

  CVE-2011-3212: Felix Groebert på Google Security Team

 • libarchive

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Extrahering av ett uppsåtligt skapat arkiv kan orsaka oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill existerade i hanteringen av tar-arkiv och iso9660-filer.

  CVE-ID

  CVE-2011-1777

  CVE-2011-1778

 • libsecurity

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Verifiering av ett skadligt X.509-certifikat som vid besök på en uppsåtligt skapad webbplats kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett icke-initialiserat minnesåtkomstproblem förekom i hanteringen av X.509-certifikat.

  CVE-ID

  CVE-2012-0654: Dirk-Willem van Gulik på WebWeaving.org, Guilherme Prado på Conselho da Justiça Federal, Ryan Sleevi på Google

 • libsecurity

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Stöd för X.509-certifikat med osäkert långa RSA-nycklar kan exponera användare för omdirigering och avslöjande av information

  Beskrivning: Certifikat som signerades med RSA-nycklar av osäker längd accepterades av libsecurity. Problemet är åtgärdat genom att avvisa certifikat som har RSA-nycklar kortare än 1 024 bitar.

  CVE-ID

  CVE-2012-0655

 • libxml

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Visning av en webbsida med skadligt innehåll kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera sårbarheter förekom i libxml. Den allvarligaste av dessa kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod. Problemen har åtgärdats genom användning av relevanta patcher uppströms.

  CVE-ID

  CVE-2011-1944: Chris Evans på Google Chrome Security Team

  CVE-2011-2821: Yang Dingning på NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-2834: Yang Dingning på NCNIPC, Graduate University of Chinese Academy of Sciences

  CVE-2011-3919: Jüri Aedla

 • LoginUIFramework

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Om Gäst-användaren är aktiverad kan en användare med fysisk åtkomst till datorn logga in som användare annan än Gäst utan att ange något lösenord

  Beskrivning: Ett rusningstillstånd förelåg i hanteringen av Gäst-användarinloggningar. Detta problem påverkar inte system före OS X Lion.

  CVE-ID

  CVE-2012-0656: Francisco Gómez (espectalll123)

 • PHP

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Flera sårbarheter i PHP

  Beskrivning: PHP har uppdaterats till version 5.3.10 för att åtgärda ett flertal sårbarheter, av vilka den allvarligaste kan leda till att opålitlig kod körs. Mer information finns på PHP-webbplatsen http://www.php.net

  CVE-ID

  CVE-2011-4566

  CVE-2011-4885

  CVE-2012-0830

 • Quartz Composer

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: En användare med fysisk åtkomst till datorn kan göra att Safari öppnas om skärmen är låst och skärmsläckaren RSS Visualizer används

  Beskrivning: Ett problem med åtkomstkontroll existerade i Quartz Composers hantering av skärmsläckare. Problemet är åtgärdat genom bättre kontroll av huruvida skärmen är låst eller inte.

  CVE-ID

  CVE-2012-0657: Aaron Sigel på vtty.com

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Uppspelning av en uppsåtligt skapad skadlig filmfil under progressiv hämtning kan leda till oväntad programavslutning eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av ljudexempeltabeller.

  CVE-ID

  CVE-2012-0658: Luigi Auriemma i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Uppspelning av en skadlig MPEG-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekom i hanteringen av MPEG-filer.

  CVE-ID

  CVE-2012-0659: En anonym forskare i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • QuickTime

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Uppspelning av en skadlig MPEG-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i hanteringen av MPEG-filer.

  CVE-ID

  CVE-2012-0660: Justin Kim på Microsoft och Microsoft Vulnerability Research

 • QuickTime

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Uppspelning av en skadlig filmfil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Ett problem med användning av tidigare använt minne förekom i hanteringen av JPEG2000-kodade filmfiler. Detta problem påverkar inte system före OS X Lion.

  CVE-ID

  CVE-2012-0661: Damian Put i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Ruby

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Flera sårbarheter i Ruby

  Beskrivning: Ruby har uppdaterats till 1.8.7-p357 för att åtgärda flera sårbarheter.

  CVE-ID

  CVE-2011-1004

  CVE-2011-1005

  CVE-2011-4815

 • Samba

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8

  Effekt: Om delning av SMB-filer är aktiverad kan det hända att en icke auktoriserad fjärrangripare kan orsaka att tjänster nekas eller exekvering av opålitlig kod med systembehörigheter

  Beskrivning: Ett flertal buffertspill existerade i Sambas hantering av fjärrprocedursamtal. Genom att skicka ett skadligt paket kunde en icke autentiserad fjärrangripare orsaka avvisning av tjänst eller körning av opålitlig kod med systembehörigheter. Dessa problem påverkar inte OS X Lion-system.

  CVE-ID

  CVE-2012-0870: Andy Davis på NGS Secure

  CVE-2012-1182: En anonym forskare i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Security Framework

  Tillgänglig för: Mac OS X 10.6.8, Mac OS X Server 10.6.8, OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka att program avslutas oväntat eller att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekom i Security Framework. Bearbetning av opålitlig inmatning med Security Framework kunde leda till minnesfel. Problemet påverkar inte 32-bitarsprocesser.

  CVE-ID

  CVE-2012-0662: aazubel i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • Time Machine

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: En fjärrangripare kan få åtkomst till en användares säkerhetskopieringsbehörigheter för Time Machine

  Beskrivning: Användaren kan tilldela en Time Capsule eller fjärr-AFP-volym ansluten till en AirPort-basstation för användning till säkerhetskopieringar med Time Machine. Från och med AirPort-basstation och Time Capsule Firmware-uppdatering 7.6 stödjer Time Capsule- och basstationsenheter en säker SRP-baserad autentiseringsmekanism över AFP. Time Machine krävde dock inte att den SRP-baserade autentiseringsmekanismen användes för efterföljande säkerhetskopieringar även om Time Machine ursprungligen konfigurerats eller någon gång hade kontaktat en Time Capsule eller basstation med stöd för den. En angripare som kan imitera fjärrvolymen kan få åtkomst till användarens Time Capsule-behörigheter, men inte säkerhetskopieringsdata, som skickas av användarens system. Problemet är åtgärdat genom att den SRP-baserade autentiseringsmekanismen krävs om säkerhetskopieringsdestinationen någon gång har haft stöd för det.

  CVE-ID

  CVE-2012-0675: Renaud Deraison på Tenable Network Security, Inc.

 • X11

  Tillgänglig för: OS X Lion 10.7 till 10.7.3, OS X Lion Server 10.7 till 10.7.3

  Effekt: Program som använder libXfont för att bearbeta LZW-komprimerad data kan vara sårbara för oväntad programavslutning och körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett buffertspill förekom i libXfonts hantering av LZW-komprimerade data. Det här problemet åtgärdas genom att uppdatera libXfont till version 1.4.4.

  CVE-ID

  CVE-2011-2895: Tomas Hoger på Red Hat
   

Obs! Dessutom filtrerar denna uppdatering dynamiska länkade omgivningsvariabler från en anpassad omgivningsegenskapslista i användarens hemkatalog om sådan finns.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: