Så här inaktiverar du Java-webbinsticksfilen i Safari

Läs om hur du inaktiverar Java-webbinsticksfilen i Safari.

Viktigt! Använd Programuppdatering och installera alla uppdateringar tills Programuppdatering visar meddelandet ”Programvaran behöver inte uppdateras”. 

Välj den version av Safari som du använder nedan och läs anvisningarna.

Safari 6.1 och senare

I Safari 6.1 och senare kan du aktivera eller inaktivera Java-insticksprogrammet för enskilda webbplatser från panelen Säkerhet i inställningarna för Safari. När insticksprogrammet är installerat men inaktiverat på en webbplats visar Safari en fråga om insticksfilen istället för Java-innehållet:

Om det visas en indikator om att insticksprogrammet saknas istället för en indikator om att det är inaktiverat, betyder det att Java-insticksprogrammet för internet inte är installerat.

Safari 6 och tidigare

Följ dessa steg för att inaktivera Java-webbinsticksprogrammet i Safari 6 eller tidigare:

  1. Välj Safari > Inställningar eller tryck på kommando-kommatecken (⌘-,) i Safari.
  2. Klicka på Säkerhet.
  3. Avmarkera Tillåt Java.
  4. Stäng Safaris inställningsfönster.

Återaktivera Java genom att markera Tillåt Java.

Läs mer

  • Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur du uppdaterar Java-webbinsticksprogrammet.
  • Klicka på denna länk för information om hur du inaktiverar Java-insticksfilen i Chrome.
  • Klicka på denna länk för information om att inaktivera Java-insticksfilen i Firefox.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: