Så här undviker du och tar bort Mac Defender-sabotageprogram i Mac OS X 10.6 eller tidigare

Så här undviker du och tar bort Mac Defender-sabotageprogram i Mac OS X 10.6 eller tidigare.

En nätfiskeattack var riktad mot Mac-användare och omdirigerade dem från riktiga webbplatser till falska webbplatser som upplyste dem om att deras dator hade drabbats av virus. Användaren erbjuds sedan ”antivirusprogrammet” Mac Defender för att åtgärda problemet.

Det här så kallade antivirusprogrammet är i själva verket skadlig programvara. Det slutliga målet är att få tag på användarens betalkortsinformation som sedan kan användas i bedrägerisyften.

De vanligaste namnen på dessa skadliga programvaror är MacDefender, MacProtector och MacSecurity. 

Apple lanserade en kostnadsfri programvaruuppdatering (Säkerhetsuppdatering 2011-003) som automatiskt hittar och tar bort sabotageprogrammet Mac Defender och kända varianter av det.

Under avsnittet Lösning nedan finns stegvisa instruktioner om hur du undviker eller manuellt tar bort denna skadliga programvara.

Lösning

Undvika att installera den skadliga programvaran

Om några meddelanden om virus eller säkerhetsprogramvara visas ska du avsluta Safari eller någon annan webbläsare som du använder. Om ett normalt försök att avsluta webbläsaren inte fungerar, kan du prova med att tvångsavsluta webbläsaren.

I vissa fall kanske webbläsaren automatiskt hämtar och öppnar installeraren för denna skadliga programvara.  Om det sker avbryter du installationsprocessen och anger inte ditt administratörslösenord.  Radera installeraren omedelbart genom att följa stegen nedan.

 1. Gå till mappen Hämtningar eller till den hämtningsplats du valt.
 2. Dra installeraren till papperskorgen. 
 3. Töm papperskorgen.

Ta bort den skadliga programvaran

Om den skadliga programvaran har installerats rekommenderar vi följande åtgärder:

 • Uppge inte under några som helst omständigheter din betalkortsinformation.
 • Följ stegen nedan för borttagning.

Steg för borttagning

 1. Flytta eller stäng avsökningsfönstret.
 2. Gå till mappen Verktyg i mappen Program och öppna Aktivitetskontroll.
 3. Välj Alla processer i popupmenyn i fönstrets övre högra hörn.
 4. I kolumnen Processnamn söker du reda på programmets namn och klickar på det för att markera det. Vanligt förekommande namn är bland annat MacDefender, MacSecurity och MacProtector.
 5. Klicka på knappen Avsluta process i fönstrets övre vänstra hörn och välj Avsluta.
 6. Avsluta programmet Aktivitetskontroll.
 7. Öppna mappen Program.
 8. Sök reda på programmet, exempelvis MacDefender, MacSecurity, MacProtector eller liknande.
 9. Dra det till papperskorgen och töm sedan papperskorgen.

Skadlig programvara installerar även ett startobjekt i Systeminställningar. Det är inte nödvändigt att ta bort startobjektet, men det går att ta bort genom att följa stegen nedan.

 • Öppna Systeminställningar, välj Konton och därefter Startobjekt
 • Markera namnet på programmet du tog bort i stegen ovan, exempelvis MacDefender, MacSecurity, MacProtector
 • Klicka på knappen med minustecknet (-)

Följ stegen i avsnittet ”Undvika att installera den skadliga programvaran” ovan för att ta bort installeraren från hämtningsplatsen.

Obs! Apple tillhandahåller säkerhetsuppdateringar för Mac exklusivt genom Programuppdatering och webbplatsen Apple Supporthämtningar. Användaren ska iaktta försiktighet vid alla tillfällen då de uppmanas att ange känslig, personlig information.
 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: