Hur du stänger av eller startar om din Apple TV

Din Apple TV har ingen strömbrytare. Du kan försätta din Apple TV i viloläge från Inställningar, starta om den eller koppla bort den från strömmen.

Försätta Apple TV i viloläge

Efter en period av inaktivitet går din Apple TV automatiskt över i viloläge. Du kan också försätta din Apple TV i viloläge med hjälp av fjärrkontrollen eller från Inställningar:

Du väcker din Apple TV genom att trycka på meny- eller hemknappen hemknappen på din fjärrkontroll.

Starta om Apple TV

Om din Apple TV inte svarar startar du om den från Inställningar eller med fjärrkontrollen. 

Använda Inställningar

Använda fjärrkontrollen

Läs om vad du kan göra om fjärrkontrollen som följde med din Apple TV inte fungerar som väntat.

Koppla från din Apple TV

Om det inte går att starta om enheten från inställningsmenyn eller fjärrkontrollen kopplar du bort din Apple TV från strömkällan. Vänta sex sekunder och anslut den sedan igen.

Läs om vad du kan göra om din Apple TV inte startar eller du inte får bild eller ljud.

*Apple TV 4K och Apple TV HD skickas med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den så länge du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: