Starta om din Apple TV

Du kan starta om din Apple TV från menyn Inställningar eller med din fjärrkontroll.

Starta om Apple TV

Du kan starta om din Apple TV från Inställningar, med fjärrkontrollen eller genom att koppla bort den från elnätet.

Din Apple TV har ingen strömbrytare.

Med Inställningar

Med fjärrkontrollen

Koppla från Apple TV

Om det inte går att starta om enheten från inställningsmenyn eller fjärrkontrollen, kopplar du bort din Apple TV från strömkällan. Vänta sex sekunder och anslut den sedan igen.

Få hjälp

Läs om vad du kan göra om din Apple TV inte startar eller du inte får bild eller ljud.

*Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen) levereras med samma fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den så länge du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: