Hur du stänger av eller startar om din Apple TV

Din Apple TV har ingen strömbrytare. Du kan försätta din Apple TV i viloläge, starta om den eller koppla bort den från strömmen.

Försätta Apple TV i viloläge

Efter en period av inaktivitet går din Apple TV automatiskt över i viloläge. Du kan också välja Vila nu i Inställningar eller försätta din Apple TV i viloläge med fjärrkontrollen:

  • Med din Siri Remote eller Apple TV Remote:* Tryck på och håll ned TV/Kontrollcenter  i tre sekunder för att starta Kontrollcenter och välj sedan Vila
  • Med din Apple Remote (aluminium eller vit): Tryck på och håll ned Spela upp/Pausa  i fem sekunder.

För att väcka din Apple TV trycker du på Meny eller TV/Kontrollcenter  på fjärrkontrollen.

Starta om Apple TV

Om din Apple TV inte svarar startar du om den med fjärrkontrollen:

  • Med din Siri Remote (2:a generationen) eller Apple TV Remote (2:a generationen):* Håll ned knapparna Tillbaka  och TV/Kontrollcenter . Släpp dem när lampan på enheten börjar blinka.
  • Med din Siri Remote (1:a generationen) eller Apple TV Remote (1:a generationen):* Håll ned knapparna Meny och TV/Kontrollcenter . Släpp dem när lampan på enheten börjar blinka.
  • Med din Apple Remote (aluminium eller vit): Håll ned knapparna Meny och Ned. Släpp dem när lampan på enheten börjar blinka.

Koppla från din Apple TV

Om det inte går att starta om enheten från inställningsmenyn eller fjärrkontrollen kopplar du bort din Apple TV från strömkällan. Vänta sex sekunder och anslut den sedan igen.

*Apple TV 4K och Apple TV HD skickas med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den så länge du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: