Starta om din Apple TV

Din Apple TV har ingen strömbrytare. Du kan starta om din Apple TV från Inställningar, med fjärrkontrollen eller genom att koppla bort den från elnätet.

Med Inställningar

Med fjärrkontrollen

Koppla från din Apple TV

Om det inte går att starta om enheten från inställningsmenyn eller fjärrkontrollen kopplar du bort din Apple TV från strömkällan. Vänta sex sekunder och anslut den sedan igen.

Få hjälp

*Apple TV 4K och Apple TV HD levereras med likadan fjärrkontroll överallt. I länder och regioner som har stöd för Siri kallas fjärrkontrollen Siri Remote. På andra ställen kallas den Apple TV Remote. Oavsett vad fjärrkontrollen kallas fungerar Siri på den så länge du befinner dig i ett land eller en region som har stöd för Siri.

Publiceringsdatum: