Grundläggande om Mac: Ansluta en Mac-dator till internet

Det finns flera sätt att ansluta till internet, så att du till exempel kan surfa på webben, hämta uppdateringar eller spela onlinespel.

Anslutning

Hur du ansluter till internet beror på var du befinner dig. Till exempel kanske du har tillgång till en Ethernet-anslutning på din arbetsplats. Om du använder en bärbar Mac-dator på ett kafé kanske du använder deras trådlösa anslutning (Wi-Fi-anslutning).

Använda Ethernet

Om din internetleverantör erbjuder en fast Ethernet-anslutning till internet kan du koppla Ethernet-anslutningen till datorns Ethernet-port. Datorns Ethernet-port är märkt med följande symbol: Ethernet-symbol. Om din Mac-dator inte har någon inbyggd Ethernet-port kan du använda en adapter för att ansluta Ethernet-kabeln till datorns USB- eller Thunderbolt-port.

Ethernet-anslutning

När du har anslutit Ethernet-kabeln konfigureras anslutningen automatiskt via DHCP i OS X. Om internetanslutningen inte fungerar kan du fråga internetleverantören eller nätverksoperatören om ytterligare konfigurering krävs, till exempel för en PPoE-anslutning

Om du har en trådlös router (Wi-Fi-router), till exempel en AirPort-basstation, kanske det fungerar om du i stället ansluter internetleverantörens Ethernet-kabel till din router. Information om hur du ansluter din Mac-dator via Wi-Fi finns i nästa avsnitt.

Använda Wi-Fi

Med AirPort kan du konfigurera ett Wi-Fi-nätverk och ansluta enheter trådlöst till din internetleverantör. Observera att AirPort inte är en internetleverantör i sig, utan ett sätt att skapa ett trådlöst nätverk som du kan använda för att ansluta till din internetleverantörs internetanslutning. 

Wi-Fi-anslutning

Om du inte har ett trådlöst nätverk kan du skapa ett med hjälp av en AirPort-basstation. När du ska konfigurera en AirPort-basstation kopplar du Ethernet-anslutningen till basstationens WAN-port. Basstationen skapar automatiskt en trådlös anslutning (Wi-Fi-anslutning) till internet. Information om hur du konfigurerar en trådlös anslutning finns i dokumentationen till AirPort-basstationen. När du har tillgång till ett Wi-Fi-nätverk ansluter du din Mac-dator till nätverket genom att följa de här stegen:

  1. Klicka på Wi-Fi-symbolen airport-symbol och välj ditt Wi-Fi-nätverk i listan med tillgängliga nätverk.
  2. När du uppmanas till det anger du lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk.
  3. Markera alternativet Kom ihåg nätverket så kommer din Mac-dator att ansluta automatiskt till ditt nätverk i hemmet. 

Ansluta hemma

Din internetleverantör kanske även är din kabel-TV-leverantör eller din teleoperatör. Din internetleverantör kan även vara ett separat företag som erbjuder internettjänster mot en viss månadsavgift.

Din internetleverantör kan erbjuda fast internetanslutning via en Ethernet-kabel som är ansluten till din dator eller en router/ett modem. Ett annat alternativ är att internetleverantören erbjuder trådlös internetåtkomst (Wi-Fi) via leverantörsägd maskinvara. Fråga din internetleverantör om du är osäker på om din internetanslutning är fast eller trådlös.

Ansluta på arbetet

På jobbet kan du ha tillgång till antingen en Wi-Fi-anslutning eller en Ethernet-anslutning. Fråga företagets IT-avdelning eller nätverksadministratör om du behöver information om att ansluta till nätverket och om policyer för användning.

Ansluta ute på stan

Trådlösa (Wi-Fi) åtkomstpunkter via s.k. internetdelning är som nätverk i hemmet, men kan vara öppna för allmänheten. Tjänster för Wi-Fi-internetdelning kan finnas ute på stan på kaféer, restauranger, hotell, i bokhandlar eller i andra affärer. Vissa städer erbjuder gratis Wi-Fi-internetåtkomst.

Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk behöver du bara klicka på Wi-Fi-menyn airport-symbol och välja ett nätverk i listan. Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat anger du lösenordet.

Vid vissa åtkomstpunkter kanske du måste ange ytterligare inloggningsinformation innan du får tillgång till internettjänsterna. I så fall brukar det visas en webbsida där du blir ombedd att godkänna tjänstevillkoren innan du kan ansluta. Om du vill fortsätta godkänner du villkoren och anslutningen innan du öppnar webbläsaren och kontrollerar att anslutningen fungerar. 

Vissa åtkomstpunkter är avgiftsbelagda. Kontrollera detta genom att fråga leverantören eller läsa igenom villkoren noggrant innan du ansluter.

Ansluta via egen internetdelning eller via din iPhone

Vissa mobiloperatörer erbjuder möjlighet för dig att dela den internetanslutning som används på din mobiltelefon eller dator. Det kan finnas alternativ internetåtkomst för iPhone, Mac eller iPad som fungerar när du inte är hemma, på arbetet eller i närheten av en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Kom ihåg att internetanslutning genom sådan internetdelning kan vara avgiftsbelagd. Läs följande artiklar om du vill ha mer information:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: