Så här ansluter du till internet med din Mac-dator

Läs om hur du hittar wifi-nätverk, Internetdelning och Ethernet för att ansluta till internet.

Använda wifi

Läs om hur du ansluter till ett öppet, säkert eller dolt wifi-nätverk. Du kan också skapa ett nytt wifi-nätverk.

Lista över wifi-nätverk      

Ansluta till ett wifi-nätverk

Klicka på wifi-symbol i menyraden och välj ett nätverk. Om wifi är av klickar du på wifi av-symbol och väljer sedan Slå på Wi-Fi.*

Om du ansluter till ett offentligt wifi-nätverk kanske ett fönster visas med användarvillkor som du blir ombedd att godkänna innan du kan ansluta.

Ansluta till ett säkert wifi-nätverk

Säkra wifi-nätverk är lösenordsskyddade och visas med  Lås-symbol bredvid namnet.

  1. Klicka på wifi-symbol i menyraden. Om wifi är av klickar du på wifi av-symbol och väljer sedan Slå på Wi-Fi.*
  2. Välj ett nätverk.
  3. Ange lösenordet och klicka på Anslut. Kontakta nätverksadministratören om du inte känner till lösenordet till wifi-nätverket.

Ansluta till ett dolt nätverk

  1. Klicka på wifi-symbol i menyraden. Om wifi är av väljer du wifi av-symbol och väljer sedan Slå på Wi-Fi.*
  2. Välj Anslut till annat nätverk. 
  3. Ange nätverkets namn. Se till att du anger nätverkets namn korrekt.
  4. Välj säkerhetstyp och ange sedan lösenordet om det är ett säkert nätverk.
  5. Klicka på Anslut.

Lär dig vad du kan göra om du inte kan ansluta till ett dolt nätverk.

Skapa ett wifi-nätverk

Om du har internet där du befinner dig kan du ansluta en AirPort-basstation eller en router från tredje part till ditt modem för att skapa ett wifi-nätverk. Använd installationshandboken för din AirPort-basstation eller läs i routerns handbok för att få hjälp.

* Om du inte ser wifi-symbolen i menyraden kan du lägga dit den igen. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar, klicka på Nätverk, klicka på Wi-Fi och välj sedan Visa Wi-Fi-status i menyraden.

Använda Internetdelning

Med de flesta operatörer kan du dela mobildataanslutningen i din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) med din Mac.

Läs mer om hur du konfigurerar Internetdelning.

Använda Ethernet

Anslut en Ethernet-kabel mellan din router eller ditt modem och Ethernet-porten Ethernet-symbol på din Mac för att ansluta till internet med en kabel.

Vissa Mac-datorer kräver en Ethernet-adapter som till exempel Belkin USB-C till Gigabit Ethernet-adapter eller Apple Thunderbolt till Gigabit Ethernet-adapter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: