Lär känna Finder på din Mac

Om du är ny på Mac är det första steget mot att hitta och organisera dina dokument, media, mappar och andra filer att lära dig mer om Finder.

Finder är det första du ser när din Mac startat. Den öppnas automatiskt och förblir öppen när du använder andra program. Den består av Finder-menyraden längst upp på skärmen och skrivbordet under den. Den använder fönster och symboler som visar innehållet i din Mac, iCloud Drive och andra lagringsenheter. Den kallas för Finder eftersom den hjälper dig hitta och organisera dina filer.

Öppna fönster och filer

Öppna ett fönster och se filerna på din Mac genom att växla till Finder och klicka på Finder-symbolen (se bilden ovan) i Dock. När du växlar till Finder visas alla Finder-fönster som kan vara dolda bakom andra programfönster. Lär dig mer om fönsteråtgärder, som hur du ändrar storlek på, stänger , minimerar och maximerar  ett fönster.

När du ser ett dokument, ett program eller en annan fil som du vill öppna behöver du bara dubbelklicka på den.

Ändra hur filer visas i fönster

Om du föredrar att visa dina filer som en listan i bokstavsordning istället för som symboler, väljer du Visa > som lista på Finder-menyraden eller använder Visa-knapparna längst upp i fönstret. Du kan också visa filerna i kolumner eller med Cover Flow. Lär dig om olika sätt att visa filerna på.

Använd sidofältet i fönster

Sidofältet i Finder-fönster innehåller genvägar till AirDrop, vanliga mappar, iCloud Drive, enheter som dina hårddiskar med mera. Precis som objekt i Dock, öppnas objekt i sidofältet med bara ett klick.

Om du vill byta objekten i sidofältet väljer du Finder > Inställningar på Finder-menyraden och klickar sedan på sidofältet längst upp i inställningsfönstret. Du kan också dra filer till och från sidofältet. Lär dig mer om hur du anpassar sidofältet.

Använda mappar

Så här skapar du en mapp:

 1. Klicka på den plats där du vill att mappen ska visas, till exempel på skrivbordet eller i ett annat fönster.
 2. Välj Arkiv > Ny mapp i Finder-menyraden.
  Detta fungerar för mappar, inte dokument. Öppna ett program och använd sedan menyn Arkiv i programmet för att skapa ett nytt dokument om du vill skapa ett dokument för användning i ett speciellt program.

Så här flyttar du en mapp eller fil in i en annan mapp:

 • Dra objektet till den stängda mappen.
 • Eller dubbelklicka mappen för att öppna den och dra sedan objektet in i mappfönstret.

Så här ändrar du namnet på en mapp:

 1. Klicka en gång på mappen för att välja den.
 2. Tryck på returtangenten på ditt tangentbord och mata in ett nytt namn. Tryck sedan på returtangenten igen.

Vissa mappar kan inte ändra namn, som dessa:

 • Program: Dina program ligger i den här mappen.
 • Skrivbord: Mappen Skrivbord och ditt skrivbord är två sätt att visa samma filer, så allt du placerar i mappen Skrivbord visas också på skrivbordet. 
 • Dokument: När du använder ett program för att skapa och spara ett nytt dokument kanske programmet sparar dokumentet här. Du kan spara dokument var du vill eller flytta dem till andra mappar efter att de sparats. 
 • Hämtade filer: Safari och andra program sparar hämtade filer i den här mappen.
 • Musik, Bilder och Filmer: Vissa program sparar sina bibliotek med musik, bilder och andra media i dessa mappar, även om objekten i ett bibliotek kanske bara är tillgängliga inifrån dess program. Till exempel öppnar du programmet Bilder för att se bilder eller filmer du importerat till Bilder.
 • Andra mappar som ingår i din Mac

Söka efter filer

Om du vill söka med Spotlight klickar du på förstoringsglaset  i menyfältet eller trycker på Kommando (⌘)-mellanslag. Spotlight liknar Snabbsök på iPhone och iPad. Lär dig mer om Spotlight.

Om du vill söka från ett Finder-fönster använder du sökfältet i fönstrets hörn:


Välj ett sökresultat för att se filens plats längst ned i fönstret. Visa den här vyn från Spotlight genom att välja det senaste objektet i Spotlights sökresultat: ”Visa allt i Finder.”

I både Spotlight och Finder kan du använda avancerad sökning för att begränsa dina sökresultat.

Radera filer

Flytta en fil till papperskorgen genom att dra filen till papperskorgen i Dock. Eller markera en eller flera filer och välj Arkiv > Flytta till papperskorgen (Kommando-Backsteg).

Ta bort en fil från papperskorgen genom att klicka på papperskorgen och dra sedan ut filen från den. Eller markera filen och välj Arkiv > Lägg tillbaka.

Ta bort filerna i papperskorgen genom att välja Arkiv > Töm papperskorgen. Det lagringsutrymme som användes av de filerna blir tillgängliga för andra filer. I macOS Sierra kan du ställa in din Mac att tömma papperskorgen automatiskt.

Publiceringsdatum: