Konfigurera Exchange ActiveSync på iPhone, iPad och iPod touch

När du lägger till ditt Exchange ActiveSync-konto kan du synkronisera Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar trådlöst med din iOS-enhet.

Lägga till ett Exchange-konto

Tryck på Inställningar > Lösenord och konton> Lägg till konto > Exchange.

 

Ange din adress

Ange din e-postadress. Du kan också ange en kontobeskrivning.

Ansluta till Exchange Server

När du har angett din e-postadress kan du välja antingen Konfigurera manuellt eller Logga in för att ansluta till Exchange Server.

Om du väljer Konfigurera manuellt kan du ställa in ett Exchange-konto med grundläggande autentisering. Ange lösenordet till din e-post. Du kan även bli uppmanad att ange ytterligare serverinformation.

Om du väljer Logga in skickas din e-postadress till Microsoft för att ta reda på information om ditt Exchange-konto. Om ditt konto använder flerfaktorsautentisering vägleds du genom ett anpassat arbetsflöde för autentisering. Läs mer om Microsoft Modern Authentication.

Om du behöver hjälp kontaktar du din Exchange Server-administratör.

Synkronisera innehållet

Du kan synkronisera Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar. När du är klar trycker du på Spara.

Redigera dina Exchange-inställningar

Tryck på Inställningar > Lösenord och konton och välj ditt Exchange-konto. Du kan också ställa in automatiska svar och ändra hur ofta du vill att Mail ska synkroniseras. Du kan även trycka på kontonamnet för att ändra Avancerade inställningar som SSL och S/MIME.

Läs mer

Läs mer om driftsättning av iOS.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: