Konfigurera Exchange ActiveSync på iPhone, iPad och iPod touch

När du lägger till ditt Exchange ActiveSync-konto kan du synkronisera Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar med din iOS-enhet.

Lägga till ett Exchange-konto

Tryck på Inställningar > Mail > Lägg till konto > Microsoft Exchange.
Om du lägger till ett annat konto trycker du på Konton > Lägg till konto.

Ange din adress

Ange din e-postadress och tryck på Nästa. Du kan också ange en kontobeskrivning.

Ansluta till din Exchange-server

När du har angett din e-postadress väljer du Logga in eller Konfigurera manuellt.

Tryck på Logga in för att automatiskt hitta din Exchange-kontoinformation. Om ditt konto använder modern autentisering vägleds du genom ett anpassat arbetsflöde för autentisering. 

Tryck på Konfigurera manuellt för att ställa in ditt konto med standardautentisering. Ange lösenordet för din e-postadress och tryck på Nästa. Du kan även bli uppmanad att ange ytterligare serverinformation. Den kan du få från din Exchange Server-administratör.

Synkronisera innehållet

Du kan synkronisera Mail, Kontakter, Kalender, Påminnelser och Anteckningar. När du är klar trycker du på Spara.

Redigera dina Exchange-inställningar

Tryck på Inställningar > Mail > Konton och välj ditt Exchange-konto. Du kan också ställa in automatiska svar och ändra hur ofta du vill att Mail ska synkroniseras. Om du vill ändra avancerade inställningar trycker du på ditt kontonamn för att ändra inställningar som SSL och S/MIME.


Läs mer

Läs mer om driftsättning av iOS.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: