Med S/MIME kan du skicka krypterade meddelanden i en Exchange-miljö i iOS

iOS stöder S/MIME så att du kan skicka krypterade e-postmeddelanden. 

Om du vill skicka krypterade meddelanden behöver du mottagarens certifikat (offentliga nyckel). Mail får åtkomst till certifikatet med en av två metoder, beroende på om mottagaren finns i din Exchange-miljö eller inte. I den här artikeln beskrivs båda metoderna.

Meddelandekryptering

När du konfigurerar S/MIME för kontot kan du välja alternativet Kryptering som förval för nya meddelanden.

Även om alternativet Kryptering som förval är valt kan du också kryptera per meddelande med den blå låssymbolen:

 

 

Skicka krypterade meddelanden till personer i din Exchange-miljö

Om mottagaren är en användare i samma Exchange-miljö kommer iOS att hitta det nödvändiga certifikatet för meddelandekryptering. iOS letar i den globala adresslistan (GAL) och bland dina kontakter. 

Följ stegen nedan om du vill skicka krypterade meddelanden till kontakter i din Exchange-miljö:

  1. Skriv ett nytt meddelande i Mail. Lägg märke till den upplåsta låssymbolen, som betyder att meddelandekryptering är aktiverat för ditt Exchange-konto.
  2. Börja med att adressera meddelandet till en mottagare som finns i din Exchange-organisation.
  3. Mail letar i GAL för att hitta mottagarens S/MIME-certifikat.
  4. När Mail hittar ett certifikat visas en låssymbol till höger om mottagarens kontaktnamn och adressen markeras i blått. Lägg märke till den större, blå låssymbolen: med den kan du slå på och av kryptering av meddelandet. Du kan alltså enkelt skriva både krypterade och okrypterade meddelanden.
  5. Om du lägger till en mottagare och Mail inte kan hitta certifikatet markeras den adressen i rött och en olåst symbol visas till höger om mottagarens adress. Meddelandebeteckningen är nu olåst och Kunde inte kryptera.

Skicka ett krypterat meddelande till någon utanför din Exchange-miljö

Om den avsedda mottagaren finns utanför avsändarens Exchange-miljö, eller om avsändaren inte använder ett Exchange-konto, måste mottagarens certifikat installeras på enheten. Följ dessa steg.

  1. Tryck på avsändarens adress i ett signerat meddelande från din avsedda mottagare. Ogiltiga signaturer har ett rött frågetecken   till höger om avsändarens adress. Mail markerar giltiga signaturer med en blå bock   till höger om avsändarens adress.
  2. Om avsändarens certifikat utfärdades av en okänd certifikatutfärdare som inte finns i din Exchange-miljö trycker du på Visa certifikat.

  3. Installera och acceptera avsändarens signeringscertifikat genom att trycka på Installera.
  4. Knappen Installera ändrar färg till röd och texten Ta bort visas på den. Slutför installationen av certifikatet genom att trycka på Klar längst upp till höger.
  5. iOS associerar detta digitala certifikat med mottagarens e-postadress, vilket gör det möjligt att kryptera meddelanden.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: