Bygga om Spotlight-indexet på din Mac-dator

Om du får oväntade resultat när du söker på din Mac kan det hjälpa att bygga om Spotlight-indexet.

Innan du bygger om Spotlight-indexet


Bygga om Spotlight-indexet

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Spotlight.
 2. Klicka på fliken Integritet.
 3. Dra den skiva eller mapp som du vill indexera på nytt till listan med platser som Spotlight förhindras från att söka i. Du kan också klicka på knappen Lägg till (+) och välja skivan eller mappen.
  mapp som heter Dokument dras till listan Förhindra att Spotlight söker efter dessa platser i systeminställningarna för Spotlight
  Du kan endast lägga till ett objekt i fliken Integritet om du har ägarbehörighet till det objektet. Vill du lära dig mer om behörigheter väljer du Hjälp från menyfältet i Finder och söker efter behörigheter.
 4. Från samma platslista väljer du den skiva eller mapp som du just lade till. Klicka på knappen Ta bort (–) om du vill ta bort den från listan.
  Integritetsfliken med Spotlight-systeminställningar och knappen Ta bort markerad
 5. Avsluta Systeminställningar. Innehållet i skivan eller mappen omindexeras med Spotlight. Detta kan dröja, beroende på mängden information som indexeras.
Publiceringsdatum: