Så här bygger du om Spotlight-indexet på din Mac-dator

Om en sökning på datorn inte ger förväntade träffar kan det hjälpa att bygga om Spotlight-indexet.

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Spotlight.
  2. Klicka på fliken Integritet.
  3. Dra den mapp eller disk du vill indexera på nytt till listan med platser som Spotlight förhindras från att söka i. Eller klicka på knappen Lägg till (+) och välj mappen eller disken.
    Om du vill lägga till ett objekt till integritetsfliken måste du ha ägarbehörighet för det objektet. Vill du lära dig mer om behörigheter väljer du Hjälp från menyfältet i Finder och söker efter behörigheter.
  4. Från samma platslista väljer du den mapp eller disk som du just lade till. Klicka på knappen Ta bort (–) om du vill ta bort den från listan.
  5. Avsluta Systeminställningar. Innehållet i mappen eller disken omindexeras med Spotlight.
Publiceringsdatum: