Om du behöver hjälp med att återskapa din enhet från iCloud-säkerhetskopia

Om du behöver hjälp med att återskapa din iPhone, iPad eller iPod touch från en iCloud-säkerhetskopia kan den här artikeln vara till hjälp.

Jag kan inte välja en iCloud-säkerhetskopia

Det finns flera skäl till varför det kanske inte finns några iCloud-säkerhetskopior tillgängliga för din iOS-enhet:

 • Du har aldrig lyckats säkerhetskopiera din enhet till iCloud. Se instruktioner för hur du säkerhetskopierar till iCloud
 • Enheten använder en äldre version av iOS och behöver uppdateras.
 • Din säkerhetskopia i iCloud kan ha skapats med ett annat Apple-ID. 
 • Du har inte säkerhetskopierat enheten på 180 dagar.
  Om du inte har säkerhetskopierat iOS-enheten i iCloud på 180 dagar eller mer förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopior som är knutna till enheten. Läs Villkor för iCloud för mer information.

Jag vill använda en iCloud-säkerhetskopia på en enhet som jag redan har ställt in

Enda sättet att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia är att använda inställningsassistenten. När du vill komma åt inställningsassistenten på en enhet som redan är inställd måste du radera allt innehåll på enheten och ställa in enheten igen:

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. 
 2. Följ sedan stegen i inställningsassistenten för att ställa in enheten med hjälp av en iCloud-säkerhetskopia.

Det tar väldigt lång tid att återskapa min enhet från en iCloud-säkerhetskopia

Det kan ta ett tag att återskapa en enhet från en säkerhetskopia beroende på säkerhetskopians storlek eller Wi-Fi-nätverkets hastighet. Det kan till exempel ta mellan en och fyra timmar per gigabyte att återskapa från iCloud.

Det finns några steg du kan ta:

 • I iOS 8 eller senare kan du kontrollera överföringsförloppet på din enhet under Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia. Om återskapningsprocessen fortfarande pågår är inställningarna för iCloud-säkerhetskopiering nedtonade.
 • Se till att enheten är ansluten till internet med en fungerande Wi-Fi-anslutning. 
 • Se till att enheten är ansluten till ett eluttag.
 • Titta på Apples förloppsindikator som visas medan en säkerhetskopia överförs.

Jag vill använda en säkerhetskopia av min iOS-enhet till en annan typ av iOS-enhet

När du använder en enhets säkerhetskopia till en annan typ av enhet, till exempel en iPad-säkerhetskopia till en iPhone, överförs inte följande typer av data:

 • Bilder
 • Meddelanden och bilagor i Meddelanden
 • Röstmemon
 • Appar som inte är kompatibla med enheten som du ställer in 
  Appar som endast är kompatibla med iPad överförs till exempel inte till iPhone.

Ett meddelande visar att återskapningen inte kunde slutföras

Om meddelandet ”Återskapning ej slutförd” visas betyder det att vissa appar eller innehåll inte kunde återställas från iTunes eller App Store. Om detta innehåll finns sparat i iTunes på din Mac eller PC kan du prova med att synkronisera enheten med datorn för att återskapa informationen.

Ett meddelande visar att vissa objekt inte kunde återskapas

Om Wi-Fi kopplas från medan du återskapar visas ett meddelande om att vissa objekt inte kunde återskapas. Sådana objekt kan bland annat vara bilder, videor och innehåll i appar.

 • Se om bilder fortfarande hämtas. Då visas meddelandet ”Återskapar 350 av 1200 objekt”. Om överföringen fortfarande pågår väntar du tills den är slutförd. Enheten måste vara ansluten till ett fungerande Wi-Fi-nätverk och ett eluttag under hela tiden. 
 • Om dina bilder och videor inte hämtas börjar du om från början. Försök att återskapa från en säkerhetskopia igen och fortsätt vara ansluten till Wi-Fi och ett eluttag tills processen har slutförts.
 • Om en app är gråtonad eller inläsningen pågår väldigt länge kontrollerar du att enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk. Pausa processen genom att trycka på appen och tryck därefter på den igen för att fortsätta. Om detta inte löser problemet kan du pröva att radera och hämta appen igen.

Jag blir ombedd att ange flera olika Apple-ID:n

Det finns flera anledningar till varför du kanske blir ombedd att ange flera olika Apple-ID-lösenord:

 • Säkerhetskopian innehåller köp från olika Apple-ID:n.
 • Säkerhetskopian innehåller musik, filmer och TV-program som överförts från ett annat användarkonto till din enhet.

Om du inte kommer ihåg Apple-ID-lösenorden kan du gå vidare med återskapningsprocessen genom att trycka på Hoppa över det här steget.

Mer hjälp

Senast ändrad: