Få hjälp med att återskapa från en iCloud-säkerhetskopia

Använd dessa steg om du har problem med att återskapa din enhet från en iCloud-säkerhetskopia.

Hur återskapar jag från en iCloud-säkerhetskopia om min enhet redan är klar att användas?

Du måste radera alla data och inställningar från enheten. Kontrollera först att du har en iCloud-säkerhetskopia som du kan återskapa från:

 1. Om du vill visa en lista med iCloud-säkerhetskopior kan du gå till Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring (i iOS 7 går du till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring). 
 2. Kontrollera datumet för säkerhetskopian som du vill återskapa från, eftersom det bara är det som iCloud säkerhetskopierade detta datum som kommer att återskapas.
   

När du har kontrollerat att det finns en iCloud-säkerhetskopia utför du dessa steg:

 1. Anslut enheten till en strömkälla och se till att den är ansluten till internet via Wi-Fi.
 2. Följ dessa instruktioner för att återskapa iOS-enheten från en iCloud-säkerhetskopia. Du ska bland annat kontrollera att enheten har den senaste versionen av iOS.

Varför finns det inga iCloud-säkerhetskopior tillgängliga för min enhet?

Om du går till Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring bör det visas en lista med tillgängliga säkerhetskopior för det datumet (i iOS 7 går du till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering > Hantera lagring och trycker på enhetens namn).

Du kan även kontrollera iCloud-säkerhetskopior från din dator: Öppna inställningarna för iCloud (om du använder OS X) eller iCloud för Windows (om du använder Windows), klicka på Hantera och sedan på Säkerhetskopior.

 

Om listan med iCloud-säkerhetskopior är tom eller gråtonad:

 • Din enhet har kanske aldrig genomfört en hel säkerhetskopiering till iCloud. För säkerhetskopieringar som inte slutförts visas inte storlek eller datum och du kan inte använda dem för att återskapa enheten. Kontrollera att du har följt instruktionerna för säkerhetskopiering av en iOS-enhet till iCloud.
 • Din enhet använder en tidigare version av iOS än den som användes för att skapa säkerhetskopian. Uppdatera till den senaste versionen av iOS och prova sedan att återskapa din enhet från iCloud igen.
 • Din säkerhetskopia kan ha skapats med ett annat iCloud-konto. När du återskapar enheten från iCloud kan du via inställningsassistenten trycka på Tillbaka och gå tillbaka till inloggningen för iCloud. Om du har flera iCloud-konton loggar du in på varje konto, tills du hittar kontot som kan använda säkerhetskopian.
 • Om du inte har säkerhetskopierat iOS-enheten i iCloud på 180 dagar eller mer, förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopior som är knutna till enheten. Läs Villkor för iCloud om du vill ha mer information.

Hur kontrollerar jag att återskapningen pågår?

Gå till Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia (i iOS 7 går du till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering). Medan enheten återskapas är inställningarna för iCloud-säkerhetskopiering nedtonade och du kan trycka på alternativet som avbryter processen.

Vilken säkerhetskopia ska jag återskapa från?

iCloud lagrar de tre senaste säkerhetskopiorna för varje enhet som är kopplad till ditt iCloud-konto. Varje säkerhetskopia visar datum och tid för när den skapades, samt namnet på enheten som säkerhetskopian skapades från. Välj den senaste säkerhetskopian för den aktuella enheten såvida du inte vill återskapa från en äldre säkerhetskopia.

Kan jag återskapa min iPhone eller iPod touch med en säkerhetskopia från min iPad?

Du kan återskapa från iOS-säkerhetskopior över flera enheter, med några undantag:

 • En säkerhetskopia återskapar alla appar, förutom om de är inkompatibla med enheten. Det går till exempel inte att återskapa en app som endast fungerar på en iPad till din iPhone.
 • Enheten måste ha samma eller en senare version av iOS än den som användes när säkerhetskopian skapades. Uppdatera till den senaste versionen av iOS och prova att återskapa igen.
 •  I iOS 7 finns kamerarullens bilder bara på den lokala enheten. Det går till exempel inte att återskapa bilder från kamerarullen på en iPhone eller iPod touch till en iPad.
   

Om du har iOS 8 och har slagit på iCloud-bildbibliotek beta, lagras dina bilder och videor i iCloud och ingår därmed inte i iCloud-säkerhetskopian. 

Om iCloud-bildbibliotek beta är avstängt i iOS 8, ingår dina bilder från bildbiblioteket i din iCloud-säkerhetskopia och lagras på enheten. Det går till exempel inte att återskapa bilder från bildbiblioteket från en iPhone eller iPod touch till en iPad.

Jag blir ombedd att ange flera olika Apple-ID:n och lösenord under återställningen

Du kan uppmanas att ange ditt Apple-ID och alla lösenord till dina iTunes Store-, App Store- och iBooks Store-konton. Det är normalt och ser till att dina inköpta objekt återskapas.

Om din säkerhetskopia innehåller inköp från flera Apple-ID:n eller om du har fört över musik, filmer eller TV-program från någon annans iTunes-bibliotek, blir du ombedd att ange lösenordet för varje Apple-ID.

Jag får anslutningsvarningar när jag återskapar

Efter att dina inställningar och konton har återskapats startar enheten om och börjar hämta inköpta låtar, filmer, TV-program, appar, böcker, bildbiblioteket (eller kamerarullen) och annat innehåll. Du kan använda din enhet som vanligt medan detta pågår, men om det visas en varning eller det inte går att återskapa ska du ansluta enheten till en strömkälla och ansluta till internet via Wi-Fi. Vänta sedan tills enheten har återskapats innan du använder den.

Jag fick ett varningsmeddelande när jag återskapade min enhet

Få hjälp med varningsmeddelanden som visas när du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia

Om du tycker att det är svårt att komma ihåg ett varningsmeddelande kan du ta en skärmbild på iOS-enheten. Tryck på hem- och låsknappen samtidigt, så att en bild av den aktuella skärmen sparas till ditt bildbibliotek (eller kamerarullen).

Processen att återskapa tar lång tid att slutföra

Hur lång tid det tar att återskapa beror på din geografiska region och hur snabb din internetanslutning är. Även med en snabb internetanslutning kan processen ta mellan en till fyra timmar per gigabyte att slutföra.

Om du reser mellan länder kan processen att återskapa ta längre än vanligt. iCloud är inställt för att ge bästa möjliga resultat för den geografiska region du oftast ansluter till internet från. När du återskapar från en iCloud-säkerhetskopia är iCloud inställt för att ge bästa möjliga resultat i den geografiska region där du var när du skapade säkerhetskopian.

Mer hjälp

A message says some items could not be restored

If your Wi-Fi is disconnected while you're restoring, you'll see a message that some items couldn't be restored. These items usually include photos, videos, or app content.

 • Check to see if photos are still downloading. If so, a message says something like, "Restoring 350 of 1200 items." If the transfer is still in progress, wait for it to finish. Your device needs to stay connected to a reliable Wi-Fi network and a power outlet the whole time. 
 • If your photos and videos aren't downloading, start over. Try to restore from the backup again, and stay connected to Wi-Fi and a power source until the process completes.
 • If an app is grayed out or stuck loading for a long time, make sure you're connected to a Wi-Fi network. Then, tap the app to pause the process, and tap it again to continue. If this doesn’t solve the issue, try deleting and re-downloading the app.

I'm asked to enter multiple Apple IDs

There are a couple of reasons that you might be asked for multiple Apple ID passwords:

 • Your backup contains purchases from multiple Apple IDs.
 • Your backup has music, movies, and shows that were tranferred from another iTunes account to your device.

If you don't remember the Apple ID passwords, you can tap Skip this Step to continue the restore process.

Get more help

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)