Så här rapporteras lagringskapaciteten i iOS och macOS

Den lagringskapacitet som anges i produktspecifikationerna kan skilja sig från den som rapporteras i din iPhone, iPad, iPod och Mac-dator.

Produktspecifikationer anges i decimalform

Tillverkare av lagringsenheter mäter lagringskapacitet i decimalform (bas 10). Det är därför produktförpackningar och specifikationer online innehåller information som följande:

1 GB = 1 miljard byte och 1 TB = 1 biljon byte. Faktisk formaterad kapacitet är lägre.

En del av lagringskapaciteten på alla lagringsenheter, som iPhone, iPad, iPod och Mac-datorer, tas upp av dess formatering. Andra faktorer, till exempel det operativsystem som är installerat på enheten, tar upp ytterligare utrymme.

iOS och macOS använder decimalsystemet

Operativsystemet i iPhone, iPad, iPod touch och Mac-datorn rapporterar lagringskapacitet i decimalform (bas 10), där 1 GB räknas som 1 miljard byte. Det är samma mätsystem som används på produktförpackningen och i specifikationerna.

iOS 10 och tidigare, Mac OS X Leopard och tidigare, Microsoft Windows och watchOS använder det binära talsystemet (bas 2), där 1 GB räknas som 1 073 741 824 byte. Det är skillnaden mellan det decimala och det binära talsystemet som är anledningen till att den rapporterade lagringskapaciteten skiljer sig från produktförpackningens eller specifikationernas.

Läs mer

Appen Skivverktyg kan också visa vissa skillnader i lagringskapacitet, särskilt för SSD-enheter och flashlagring, eftersom extra utrymme tas upp av EFI-partitionen, återställningspartitionen, slitageutjämningsblock, skrivbuffertområdet, metadata, reservblock, förstorade dåliga block och dåliga block från fabriken.

Här finns information om hur du hanterar utrymme på dina enheter:

Publiceringsdatum: