Använda Meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Meddelanden för att skicka texter, bilder, videor och ljudmeddelanden. Du kan till och med anpassa dina meddelanden med animerade effekter, iMessage-appar och annat utan att lämna appen Meddelanden.

Skicka ett meddelande

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på  om du vill skriva ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
 3. Tryck på textfältet och skriv sedan meddelandet.
 4. Tryck på knappen Skicka meddelande när du vill skicka det.

Svara från låsskärmen

 1. Tryck hårt på meddelandet som du vill svara på på låsskärmen.
 2. Skriv meddelandet.
 3. Tryck på knappen Skicka meddelande när du vill skicka det.

Om du har en iPhone X eller senare eller en iPad med Face ID och inte kan svara på ett meddelande från låsskärmen, gå då till Inställningar > Face ID och lösenkod och aktivera Svara med meddelande. Om du har en iPhone 8 eller tidigare eller iPad går du till Inställningar > Touch ID och lösenkod > Tillåt åtkomst från låst skärm och aktiverar Svara med meddelande.

Läs om att hantera notiser från Meddelanden på låsskärmen.


Ändra namn och foto

Med iOS 13 och iPadOS kan du dela ditt namn och foto när du skriver eller svarar på ett nytt meddelande. Du kan använda Animoji, Memoji eller en egen bild som foto. Så här uppdaterar du din profil för Meddelanden:

 1. Öppna Meddelanden och tryck på .
 2. Tryck på Ändra namn och foto. 
 3. Tryck på bildcirkeln för att välja en bild eller ett foto. Tryck sedan på textfälten där ditt namn visas för att lägga till eller uppdatera ditt namn.
 4. Tryck på Klar.

Du kan dela ditt namn och foto med alla som använder iMessage, men du behöver bekräfta att du vill dela dem när du skickar eller svarar på ett nytt meddelande. Du kan även stänga av och slå på delning. Slutför steg 1–2 och aktivera eller inaktivera delning av namn och foto.

Radera ett meddelande eller en konversation

När du raderar ett meddelande eller en konversation kan du inte få tillbaka det. Spara därför viktig information från dina meddelanden.

Så här raderar du ett meddelande:

 1. Tryck på och håll ned den meddelandebubbla du vill radera i en meddelandekonversation. Tryck sedan på Mer.
 2. Tryck på och sedan på Radera meddelande. Tryck på Radera alla längst upp till vänster om du vill ta bort alla meddelanden i tråden. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera en konversation sveper du till vänster över konversationen, trycker på Radera och sedan på Radera igen för att bekräfta. Öppna Meddelanden och tryck på Ändra längst upp till vänster om du vill radera flera konversationer. Tryck sedan på cirkeln bredvid konversationerna och tryck på Radera längst ned till höger.

Om du vill behålla dina meddelanden under en viss tid går du till Inställningar > Meddelanden > Behåll meddelanden. Välj sedan hur länge du vill behålla dina meddelanden.

 

Aktivera Göm notiser

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Svep till vänster över den konversation vars notiser du vill stänga av.
 3. Tryck på Göm notiser.

När Göm notiser är aktiverat visas en halvmåne halvmåneknappen bredvid konversationen. Då stoppas notiser endast för den konversationen, inte för enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Läs om att hantera notiser från Meddelanden på låsskärmen.

Hitta bilagor från en konversation

 1. Öppna meddelandet.
 2. Tryck på namnet på kontakten längst upp på meddelandet och tryck sedan på
 3. Bilder och Bilagor visas. Håll ned en bild eller bilaga om du vill visa alternativ som Kopiera, Radera och Mer.

Om du vill spara en bild eller bilaga utanför Meddelanden trycker du på bilden eller bilagan, trycker på och väljer sedan ett alternativ som Spara bild eller Spara i Filer. När du trycker på Spara bild sparas den i appen Bilder.

Skicka och dela din plats

Skicka eller dela din plats i ett meddelande:

 1. Tryck på namnet på kontakten längst upp i konversationen. 
 2. Tryck på 
 3. Tryck på Skicka min nuvarande plats. Mottagaren får se din plats på kartan. Eller tryck på Dela min platsinfo. Sedan väljer du hur länge du vill dela din plats.

Få mer gjort med Meddelanden

Publiceringsdatum: