Använda Meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om skillnaden mellan iMessage och SMS/MMS och hur du använder appen Meddelanden till att skicka textmeddelanden, bilder och videor.

Om iMessage och SMS/MMS

Du kan använda iMessage eller SMS/MMS på en iPhone, iPad eller iPod touch.

iMessage-meddelanden

iMessage-meddelanden är textmeddelanden, bilder och videor som du skickar till iOS-enheter och Mac-datorer via Wi-Fi eller mobildatanät. Dessa meddelanden visas med blå textbubblor. Du kan slå på och av iMessage genom att gå till Inställningar > Meddelanden.

 

SMS/MMS

Om du inte använder iMessage kan du använda SMS. SMS-/MMS-meddelanden är textmeddelanden och bilder som du skickar till andra mobiltelefoner eller iOS-enheter. Dessa meddelanden visas med gröna textbubblor på enheten.

Du behöver ett abonnemang för textmeddelanden för att använda SMS/MMS på en iPhone. Kontakta din operatör för mer information. Du kan även ställa in dina andra Apple-enheter för att skicka och ta emot SMS- och MMS-meddelanden.

Om du inte har tillgång till Wi-Fi skickas iMessage-meddelanden över mobilabonnemanget. Mobildataavgifter för operatören kan tillkomma.

Skicka ett meddelande

  1. Öppna Meddelanden och tryck på knappen  Skapa.
  2. Ange ett telefonnummer eller en e-postadress eller tryck på  plusknappen och välj en kontakt.
  3. Ange ditt meddelande och tryck sedan på Skicka.

När du skickar ett meddelande kan du ta med bilder, videor och ljudmeddelanden. Du kan även använda emoji (emoticonsymboler).

Vidarebefordra ett meddelande

Öppna Meddelanden och följ dessa steg:

 Meddelanden

Håll meddelandebubblan som du vill vidarebefordra intryckt. Tryck sedan på Mer.

Meddelanden

Tryck på   och ange en kontakt.

Radera ett meddelande eller en konversation

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande:

  1. I Meddelanden håller du den meddelandebubbla du vill ta bort intryckt och trycker sedan på Mer.
  2. Tryck på  . Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla.

Om du vill radera en konversation öppnar du Meddelanden och sveper till vänster på konversationen. Tryck sedan på Radera. Du kan även öppna konversationen och trycka på Redigera. Tryck sedan på   bredvid konversationen och tryck på radera. 

När du raderar ett meddelande eller en konversation kan du inte få tillbaka det.

Spara meddelanden

Du kan spara meddelanden för alltid, i ett år eller i 30 dagar. Välj en inställning under Inställningar > Meddelanden > Behåll meddelanden. Om meddelanden tas bort efter ett visst datum raderas även deras bilagor.

 

 

Stänga av ljud för konversationer

Om du inte vill få meddelandenotiser kan du stänga av ljudet för konversationer. Gå till konversationen du vill stänga av notiser för i Meddelanden. Tryck sedan på Detaljer och slå på Stör ej. När Stör ej är aktiverat visasbredvid konversationen. Det stoppar notiser för endast den meddelandekonversationen, inte för enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Du kan även stänga av ljudet för alla konversationer genom att aktivera Stör ej i Inställningar. Gå till Inställningar > Stör ej och tryck på Manuellt eller Schemalagt. Det stoppar alla notiser på enheten.

Hitta bilagor från en konversation

Öppna konversationen och tryck på Detaljer i det övre högra hörnet. Bilagorna visas längst ned på skärmen med de nyaste överst. 

Du kan öppna en bilaga genom att trycka på den. Eller så kan du hålla den intryckt för att visa alternativ som Kopiera, Radera med mera.

    

Skicka och dela din plats

Följ dessa steg för att skicka och dela din plats med familj och vänner i en meddelandekonversation:

  1. Öppna konversationen och tryck på Detaljer i det övre högra hörnet.
  2. Tryck på Skicka min nuvarande plats. Mottagaren ser din plats och kan trycka på kartan för att få vägbeskrivningar. 
  3. Eller tryck på Dela min platsinfo. Välj sedan hur länge du vill dela platsen. Du kan dela i en timme, under en dag eller på obestämd tid. Meddelanden ställer in en tillfällig eller permanent platsdelning med Hitta mina vänner beroende på vad du väljer. Det låter mottagaren se din plats.

Läs mer

Senast ändrad: