Använda Meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Meddelanden för att skicka texter, bilder, videor och ljudmeddelanden. Du kan till och med anpassa dina meddelanden med animerade effekter, iMessage-appar och annat – allt inom appen Meddelanden.

Skicka ett meddelande

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på  knappen Skapa och ange en kontakt eller gå till en befintlig konversation.
 3. Tryck på textfältet och skriv sedan meddelandet.
 4. När du är klar trycker du på skicka meddelande för att skicka.

Vidarebefordra ett meddelande

Öppna en meddelandekonversation och följ dessa anvisningar:

Håll in meddelandebubblan som du vill vidarebefordra och tryck sedan på Mer.

Tryck på  vidarebefordra meddelanden och ange en kontakt. Tryck sedan på skicka meddelande när du vill skicka.

Radera ett meddelande eller en konversation

När du raderar ett meddelande eller en konversation kan du inte få tillbaka det. Se därför till att spara viktig information från dina meddelanden.

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande:

 1. Tryck på och håll ned den meddelandebubbla du vill radera i en meddelandekonversation. Tryck sedan på Mer.
 2. Tryck på  radera meddelande och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet.

Följ dessa steg om du vill radera en konversation:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Svep till vänster över den konversation som du vill ta bort.
 3. Tryck på Radera.

Vill du radera fler än en konversation samtidigt? Öppna Meddelanden och tryck på Ändra i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på cirkeln bredvid konversationen och tryck på radera längst ned till höger.

Om du vill ha kvar dina meddelanden under en viss tid, går du till Inställningar > Meddelanden> Behåll meddelanden. Välj sedan hur länge du vill behålla dina meddelanden.

Använda förslag när du skriver

Med Textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryck. Förslag på ord och fraser visas medan du skriver baserat på hur och vad du skrivit tidigare och vilken språklig stil du brukar använda. 

Du kan stänga av förslagen genom att hålla fingret nedtryckt på emoji eller  och trycka på reglaget bredvid Förslag.


Stänga av ljud för konversationer

Om du inte vill få meddelandenotiser kan du stänga av ljudet för konversationer. Gå till konversationen där du vill stänga av ljudet. Tryck sedan på detaljer och slå på Stör ej. När Stör ej är aktiverat visas stör ej bredvid konversationen. Detta stoppar notiser endast för den meddelandekonversationen, inte för enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Du kan även stänga av ljudet för alla konversationer genom att aktivera Stör ej. Gå till Inställningar > Stör ej och välj Manuellt eller Schemalagt. Detta stoppar alla notiser på enheten.

Hitta bilagor från en konversation

Öppna konversationen och tryck på detaljer i det övre högra hörnet. Avsnitten med Bilder och Bilagor visas. Öppna en bild eller en bilaga genom att trycka på den. Du kan också hålla ned bilden eller bilagan om du vill visa alternativ som Kopiera, Radera och Mer.

    

Skicka och dela din plats

Gör så här när du vill skicka eller dela din plats i ett meddelande:

 1. Tryck på detaljer i en meddelandekonversation, högst upp till höger.
 2. Tryck på Skicka min nuvarande plats. Mottagaren får se din plats på kartan. Eller tryck på Dela min platsinfo. Välj sedan hur länge du vill dela platsen. Du kan dela i en timme, under en dag eller på obestämd tid. Meddelanden ställer in en tillfällig eller permanent platsdelning med Hitta mina vänner beroende på vad du väljer.

Läs mer

 

Publiceringsdatum: