Använda Meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Meddelanden för att skicka texter, bilder, videor och ljudmeddelanden. Du kan till och med anpassa dina meddelanden med animerade effekter, iMessage-appar och annat utan att lämna appen Meddelanden.

Skicka ett meddelande

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på knappen Skapa för att börja skriva ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
 3. Tryck på textfältet och skriv sedan meddelandet.
 4. Tryck på knappen Skicka meddelande när du vill skicka det.

Svara på ett meddelande från låsskärmen

 1. Tryck hårt på meddelandet som du vill svara på på låsskärmen.
 2. Skriv meddelandet.
 3. Tryck på knappen Skicka meddelande när du vill skicka det.

Om du har en iPhone X eller senare eller en iPad Pro 11 tum eller iPad Pro 12,9 tum och inte kan svara på ett meddelande från låsskärmen, gå då till Inställningar > Face ID och lösenkod och aktivera Svara med meddelande. Om du har en iPhone 8 eller tidigare eller iPad går du till Inställningar > Touch ID och lösenkod > Tillåt åtkomst från låst skärm och aktiverar Svara med meddelande.

Läs om att hantera notiser från Meddelanden på låsskärmen.

Vidarebefordra ett meddelande

Öppna en meddelandekonversation och gör så här:

vidarebefordra ett meddelande

Håll in meddelandebubblan som du vill vidarebefordra och tryck sedan på Mer.

 

vidarebefordra ett meddelande

Tryck på  vidarebefordra meddelanden och ange en kontakt. Tryck på skicka meddelande när du vill skicka det.

 

Radera ett meddelande eller en konversation

När du raderar ett meddelande eller en konversation kan du inte få tillbaka det. Spara därför viktig information från dina meddelanden.

Så här raderar du ett meddelande:

 1. Tryck på och håll ned den meddelandebubbla du vill radera i en meddelandekonversation. Tryck sedan på Mer.
 2. Tryck på knappen radera meddelande och sedan på Radera meddelande. Tryck på Radera alla längst upp till vänster om du vill ta bort alla meddelanden i tråden. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera en konversation sveper du till vänster över konversationen, trycker på Radera och sedan på Radera igen för att bekräfta. Öppna Meddelanden och tryck på Ändra längst upp till vänster om du vill radera flera konversationer. Tryck sedan på cirkeln bredvid konversationerna och tryck på Radera längst ned till höger.

Om du vill behålla dina meddelanden under en viss tid går du till Inställningar > Meddelanden > Behåll meddelanden. Välj sedan hur länge du vill behålla dina meddelanden.

 

Behålla meddelandena i iCloud

Nu ser iCloud till att hela din meddelandehistorik är uppdaterad och tillgänglig på alla dina enheter, även när du ställer in en helt ny enhet. 

Meddelanden i iCloud uppdateras automatiskt så att du har samma meddelanden överallt där du använder iMessage. När du raderar ett meddelande, en bild eller en konversation på en enhet tas den bort på alla dina enheter. Och eftersom alla bilagor lagras på iCloud kan du spara utrymme på din enhet.

Du kan använda Meddelanden i iCloud på din iPhone, iPad och Mac.

Använda förslag när du skriver

Med Textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryck. Förslag på ord och fraser visas medan du skriver baserat på hur och vad du skrivit tidigare och vilken språklig stil du brukar använda. Du kan även justera ytterligare tangentbordsinställningar

Stäng av Förutseende text genom att trycka och hålla ned emojiknappen eller globknappen. Tryck sedan på Tangentbordsinställningar och stäng av Förslag.

Göm notiser

Aktivera Göm notiser

Sluta få meddelandenotiser:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Svep till vänster över den konversation vars notiser du vill stänga av.
 3. Tryck på Göm notiser.

När Göm notiser är aktiverat visas halvmånen bredvid konversationen. Då stoppas notiser endast för den konversationen, inte för enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Läs om att hantera notiser från Meddelanden på låsskärmen.

Hitta bilagor från en konversation

 1. Öppna meddelandet.
 2. Tryck på namnet på kontakten längst upp i meddelandet och tryck sedan på infoknappen
 3. Bilder och Bilagor visas. Håll ned en bild eller bilaga om du vill visa alternativ som Kopiera, Radera och Mer.

Om du vill spara en bild eller bilaga utanför Meddelanden trycker du på bilden eller bilagan, trycker på delningsknappen och väljer sedan ett alternativ som Spara bild eller Spara i Filer. När du trycker på Spara bild sparas den i appen Bilder.

Dela din plats

Skicka och dela din plats

Skicka eller dela din plats i ett meddelande:

 1. Tryck på namnet på kontakten längst upp i konversationen. 
 2. Tryck på infoknappen
 3. Tryck på Skicka min nuvarande plats. Mottagaren får se din plats på kartan. Eller tryck på Dela min platsinfo. Sedan väljer du hur länge du vill dela din plats.

Få mer gjort med Meddelanden

Publiceringsdatum: