Använda Meddelanden på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Meddelanden för att skicka texter, bilder, videor och ljudmeddelanden. Du kan till och med anpassa dina meddelanden med animerade effekter, iMessage-appar och annat – allt inom appen Meddelanden.

Skicka ett meddelande

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på  knappen Skapa och ange en kontakt eller gå till en befintlig konversation.
 3. Tryck på textfältet och skriv sedan meddelandet.
 4. När du är klar trycker du på skicka meddelande för att skicka.

Svara på ett meddelande från låsskärmen

 1. Svep till vänster på ett meddelande från låsskärmen.
 2. Tryck på Visa.
 3. Tryck på meddelandet och tryck sedan på skicka meddelande för att skicka.

Om du inte kan svara på ett meddelande från låsskärmen går du till Inställningar > Touch ID och lösenkod > Tillåt åtkomst från låst skärm och aktivera Svara med meddelande. Om du har en iPhone X går du till Inställningar > Face ID och lösenkod och aktiverar Svara med meddelande.

Vidarebefordra ett meddelande

Öppna en meddelandekonversation och följ dessa anvisningar:

Håll in meddelandebubblan som du vill vidarebefordra och tryck sedan på Mer.

Tryck på  vidarebefordra meddelanden och ange en kontakt. Tryck sedan på skicka meddelande när du vill skicka.

Radera ett meddelande eller en konversation

När du raderar ett meddelande eller en konversation kan du inte få tillbaka det. Se därför till att spara viktig information från dina meddelanden.

Följ dessa steg om du vill radera ett meddelande:

 1. Tryck på och håll ned den meddelandebubbla du vill radera i en meddelandekonversation. Tryck sedan på Mer.
 2. Tryck på  radera meddelande och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera en konversation sveper du till vänster över konversationen, trycker på Radera och sedan på Radera igen för att bekräfta. Vill du radera fler än en konversation samtidigt? Öppna Meddelanden och tryck på Ändra i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på cirkeln bredvid konversationen och tryck på Radera längst ned till höger.

Om du vill ha kvar dina meddelanden under en viss tid, går du till Inställningar > Meddelanden> Behåll meddelanden. Välj sedan hur länge du vill behålla dina meddelanden.

Håll alla meddelanden i iCloud

iCloud håller nu hela meddelandehistoriken uppdaterad och tillgänglig på alla dina enheter. Även när du ställer in en helt ny enhet. 

Meddelanden i iCloud uppdateras automatiskt så att du har samma meddelanden överallt där du använder iMessage. När du raderar ett meddelande, en bild eller konversation på en enhet tas den bort på alla dina enheter. Och eftersom alla bilagor lagras på iCloud kan du spara utrymme på din enhet.

Du kan använda Meddelanden i iCloud på din iPhone, iPad och Mac. Läs hur du använder Meddelanden i iCloud.

Använda förslag när du skriver

Med Textförslag kan du skriva och slutföra hela meningar med bara några få tryck. Förslag på ord och fraser visas medan du skriver baserat på hur och vad du skrivit tidigare och vilken språklig stil du brukar använda. 

Stäng av Förutseende text genom att trycka och hålla ned emoji eller , tryck på Tangentbordsinställningar och stäng sedan av Förslag. 


Göm notiser

Du kan använda Göm notiser för att sluta ta emot meddelandenotiser. Gå till konversationen som du vill stänga av ljudet för, tryck på detaljer, och slå sedan på Göm notiser och tryck på Klar. När Göm notiser är aktiverat visas stör ej bredvid konversationen. Det stoppar notiser endast från den meddelandekonversationen, inte från enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Du kan även gömma notiser för alla konversationer genom att aktivera Stör ej. Gå till Inställningar och tryck på Stör ej eller Schemalagt för att ställa in en särskild tidsram. Detta stoppar alla notiser på enheten.

Hitta bilagor från en konversation

Öppna konversationen och tryck på detaljer i det övre högra hörnet. Avsnitten med Bilder och Bilagor visas. Öppna en bild eller en bilaga genom att trycka på den. Du kan också hålla ned bilden eller bilagan om du vill visa alternativ som Kopiera, Radera och Mer.

    

Skicka och dela din plats

Gör så här när du vill skicka eller dela din plats i ett meddelande:

 1. Tryck på detaljer i en meddelandekonversation, högst upp till höger.
 2. Tryck på Skicka min nuvarande plats. Mottagaren får se din plats på kartan. Eller tryck på Dela min platsinfo. Välj sedan hur länge du vill dela platsen. Du kan dela i en timme, under en dag eller på obestämd tid. Meddelanden ställer in en tillfällig eller permanent platsdelning med Hitta mina vänner beroende på vad du väljer.

Publiceringsdatum: Wed Jun 13 19:46:17 GMT 2018