Överföra innehåll från en tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch

Ställ in din nya iOS-enhet från en säkerhetskopia av din förra iPhone, iPad eller iPod touch.

Innan du börjar

Använda Snabbstart

Du kan automatiskt ställa in en ny enhet med hjälp av en iPhone eller iPad som redan har iOS 11. Processen berör båda enheterna, så se till att välja en tidpunkt när du inte behöver använda enheterna på några minuter.

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören

Gör så här om det behövs ett SIM-kort för den nya enheten:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du i det i din nya enhet. 
 • Om samma typ av SIM-kort används i den nya enheten som i den gamla flyttar du SIM-kortet till din nya enhet.
 • Om det krävs en annan typ av SIM-kort på den nya enheten eller om du är osäker kontaktar du operatören.


        

Börja genom att placera de två enheterna nära varandra

 1. Slå på den nya enheten och placera den nära din nuvarande enhet med iOS 11. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande enhet och du ges möjligheten att använda ditt Apple-ID till att ställa in den nya enheten. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck på Fortsätt. Om alternativet att fortsätta på din nuvarande enhet inte visas slår du på Bluetooth.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på den nya enheten. Håll din nuvarande enhet över den nya enheten och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya [enhet]. Om du inte kan använda den nuvarande enhetens kamera trycker du på Autentisera manuellt och följer sedan stegen som visas. 
 3. När du ombeds att göra det anger du den nuvarande enhetens lösenkod på den enhet du ställer in.
 4. Ställ in Touch ID eller Face ID på den nya enheten genom att följa instruktionerna.
 5. När du ombeds att göra det anger du lösenordet till ditt Apple-ID på den nya enheten. Om du har flera enheter kan du behöva ange lösenkoderna till dem också.
 6. På den nya enheten kan du välja mellan att återställa appar, data och inställningar från din senaste iCloud-säkerhetskopia eller att uppdatera din nuvarande enhets säkerhetskopia och sedan återställa. När du har valt säkerhetskopia kan du välja om du vill överföra vissa inställningar rörande plats, integritet, Apple Pay och Siri. Om du vill uppdatera säkerhetskopian på din enhet kontrollerar du att wifi är aktiverat på den.
 7. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du också tillfrågad om du vill överföra data och inställningar från din Apple Watch.

Avsluta

 • Håll de båda enheterna nära varandra medan informationen, inställningarna och lösenorden överförs.
 • Låt om möjligt den nya enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Det gör att bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt hämtas till enheten.

Använda iCloud

Använd stegen i det här avsnittet om du vill säkerhetskopiera din gamla enhet i iCloud och överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

        

 

Skapa en iCloud-säkerhetskopia

 1. Anslut din gamla enhet till internet med wifi.
 2. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia.
 3. Se till att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat.
 4. Tryck på Säkerhetskopiera nu. 
 5. Fortsätt vara ansluten till wifi tills processen är klar.
   

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören

Gör så här om det behövs ett SIM-kort för den nya enheten:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du i det i din nya enhet. 
 • Om samma typ av SIM-kort används i den nya enheten som i den gamla flyttar du SIM-kortet till din nya enhet.
 • Om det krävs en annan typ av SIM-kort på den nya enheten eller om du är osäker kontaktar du operatören.

Använd sedan anvisningarna nedan för att överföra din iCloud-säkerhetskopia till den nya enheten.

        

 

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in din nya enhet måste den raderas innan du går vidare med de här stegen.* 
 2. Följ anvisningarna tills wifi-skärmen visas.
 3. Anslut genom att trycka på ett wifi-nätverk. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia.
 4. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord. 
 5. Välj en säkerhetskopia när du tillfrågas. Kontrollera att det är rätt kopia genom att titta på datumet och storleken. Läs om vad du ska göra om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS.
 6. Om du har köpt iTunes- eller App Store-innehåll med flera Apple-ID:n ombeds du att logga in på vart och ett. Om du inte kommer ihåg lösenorden kan du hoppa över det här steget genom att trycka på Har du inget Apple-ID eller har du glömt det? 
 7. Låt enheten vara ansluten och vänta tills återskapandet är klart. Utför sedan resten av inställningsstegen som visas på skärmen. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Det betyder att alla data som finns på enheten just då kommer att raderas. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.
 

Avsluta

Läs om hur du återskapar din Apple Watch från en säkerhetskopia och parkopplar den med din nya iPhone. Om du brukar använda iTunes för att synkronisera innehåll till din iOS-enhet kan du också ansluta enheten till datorn och använda iTunes för att synkronisera det extra innehållet.

Använda iTunes

Följ anvisningarna i det här avsnittet om du vill säkerhetskopiera den tidigare enheten i iTunes och överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

Om du inte krypterar iTunes-säkerhetskopian sparas inga data från Hälsa och Aktivitet från iOS-enheten eller Apple Watch.

Göra en iTunes-säkerhetskopia av en tidigare enhet

 1. Anslut din gamla enhet till datorn. 
 2. Öppna iTunes och se till att du har den senaste versionen
 3. Välj din enhet.
 4. Om du vill spara information från Hälsa och Aktivitet från din iOS-enhet eller Apple Watch måste du kryptera säkerhetskopian. Markera kryssrutan Kryptera [enhet] säkerhetskopia och ange ett lösenord som är lätt att komma ihåg.

  Anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats. Det går inte att återskapa iTunes-säkerhetskopior utan att ha det här lösenordet. Om du inte behöver spara data från Hälsa och Aktivitet kan du skapa en säkerhetskopia som inte är krypterad. Klicka bara på Säkerhetskopiera nu.
 5. När processen är klar kontrollerar du att säkerhetskopieringen har slutförts i iTunes-inställningarna > Enheter. Namnet på din enhet bör visas med datum och tid då säkerhetskopian skapades i iTunes. Om du har krypterat säkerhetskopian bör även  visas bredvid enhetens namn.

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören

Gör så här om det behövs ett SIM-kort för den nya enheten:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du i det i din nya enhet. 
 • Om den nya enheten använder samma typ av SIM-kort som din gamla enhet flyttar du SIM-kortet till den nya enheten.
 • Om det krävs en annan typ av SIM-kort på den nya enheten eller om du är osäker kontaktar du operatören.

Överför sedan iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten genom att följa anvisningarna nedan.

        

 

Överföra iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in den nya enheten måste du rensa den innan du kan gå vidare med de här stegen.*
 2. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från iTunes-säkerhetskopia > Nästa.
 3. Anslut den nya enheten till den dator som användes för att säkerhetskopiera den tidigare enheten.
 4. Öppna iTunes på datorn och välj din enhet.
 5. Välj Återskapa säkerhetskopia. Välj sedan en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. Om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS läser du här om hur du gör.
 6. Om du behöver återskapa från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du tillfrågas om det.
 7. Vänta tills återskapandet är klart och utför sedan resten av inställningsstegen på iOS-enheten. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Det betyder att alla data som finns på enheten just då kommer att raderas. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Avsluta

Läs om hur du återskapar din Apple Watch från en säkerhetskopia och parkopplar den med din nya iPhone. Om du brukar använda iTunes för att synkronisera innehåll till din iOS-enhet kan du också ansluta enheten till datorn och använda iTunes för att synkronisera detta extra innehåll.

Mer hjälp

Publiceringsdatum: