Överföra innehåll från en tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch

Ställ in din nya iOS-enhet från en säkerhetskopia av din tidigare iPhone, iPad eller iPod touch.

Innan du börjar

Använda iCloud

Använd stegen i det här avsnittet för att säkerhetskopiera din tidigare enhet i iCloud och överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

     Aktivera iCloud-säkerhetskopia

 

Skapa en iCloud-säkerhetskopia

 1. Anslut din tidigare enhet till internet med wifi.
 2. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > iCloud-säkerhetskopia. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia.
 3. Se till att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat.
 4. Tryck på Säkerhetskopiera nu. 
 5. Fortsätt vara ansluten till wifi tills processen är klar.

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören

Gör så här om det krävs ett SIM-kort för den nya enheten:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du in det i din nya enhet. 
 • Om samma typ av SIM-kort används i den nya enheten flyttar du SIM-kortet till din nya enhet.
 • Om det krävs en annan typ av SIM-kort på den nya enheten eller om du är osäker på om det fungerar, ska du kontakta operatören.

Använd sedan anvisningarna nedan för att överföra din iCloud-säkerhetskopia till den nya enheten.

Överföra en iCloud-säkerhetskopia till en ny enhet     

 

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in din nya enhet måste den raderas innan du går vidare med de här stegen.* 
 2. Tryck på hemknappen när du ser välkomstskärmen. Följ anvisningarna tills wifi-skärmen visas.
 3. Tryck på ett wifi-nätverk för att ansluta. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia > Nästa.
 4. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord. 
 5. Välj en säkerhetskopia när du tillfrågas. Kontrollera att det är rätt kopia genom att titta på datumet och storleken. Läs om vad du ska göra om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS.
 6. Om du har köpt iTunes eller App Store-innehåll med flera Apple-ID:n ombeds du att logga in på vart och ett. Om du inte kommer ihåg lösenorden kan du hoppa över det här steget genom att trycka på Har du inget Apple-ID eller har du glömt det? 
 7. Låt enheten vara ansluten och vänta tills återskapningen är klar. Utför sedan resten av inställningsstegen som visas på skärmen. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då kan dina bilder, musik och appar som är lagrade på iCloud automatiskt hämtas tillbaka till enheten.

 

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Det betyder att alla data som finns på enheten just då kommer att raderas. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Avsluta

Lär dig hur du återskapar din Apple Watch från en säkerhetskopia och parkopplar den med din nya iPhone. Om du brukar använda iTunes för att synkronisera innehåll till din iOS-enhet, kan du också ansluta enheten till datorn och använda iTunes för att synkronisera det extra innehållet.

Använda iTunes

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att säkerhetskopiera den tidigare enheten i iTunes och överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

Om du inte krypterar iTunes-säkerhetskopian sparas inga data från Hälsa och Aktivitet från iOS-enheten eller Apple Watch.

Göra en iTunes-säkerhetskopia av en tidigare enhet

 1. Anslut din tidigare enhet till datorn. 
 2. Öppna iTunes och se till att du har den senaste versionen
 3. Välj din enhet.
 4. Om du vill spara information från Hälsa och Aktivitet från din iOS-enhet eller Apple Watch måste du kryptera säkerhetskopian. Markera kryssrutan Kryptera [enhet] säkerhetskopia och ange ett lösenord som är lätt att komma ihåg.

  Anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats. Det går inte att återskapa iTunes-säkerhetskopior utan att ha det här lösenordet.Om du inte behöver spara data från Hälsa och Aktivitet kan du skapa en säkerhetskopia som inte är krypterad. Klicka bara på Säkerhetskopiera nu.
  Göra en iTunes-säkerhetskopia av iPhone, iPad eller iPod touch
 5. När processen är klar kontrollerar du att säkerhetskopieringen har slutförts i iTunes-inställningarna > Enheter. Namnet på din enhet bör visas med datum och tid då säkerhetskopian skapades i iTunes. Om du har krypterat säkerhetskopian bör även Låssymbolen visas bredvid enhetens namn.
  En iOS-säkerhetskopia i iTunes

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören

Gör så här om det krävs ett SIM-kort för den nya enheten:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du in det i din nya enhet. 
 • Om den nya enheten använder samma typ av SIM-kort som din tidigare enhet, flyttar du SIM-kortet till den nya enheten.
 • Om det krävs en annan typ av SIM-kort på den nya enheten eller om du är osäker på om det fungerar, ska du kontakta operatören.

Följ sedan anvisningarna nedan för att överföra iTunes säkerhetskopian till den nya enheten.

     Återskapa från en iTunes-säkerhetskopia på iPhone

 

Överföra iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in den nya enheten måste du rensa den innan du kan gå vidare med de här stegen.*
 2. Tryck på hemknappen när du ser välkomstskärmen och följ anvisningarna tills Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från iTunes-säkerhetskopia > Nästa.
 3. Anslut den nya enheten till den dator som användes för att säkerhetskopiera den tidigare enheten.
 4. Öppna iTunes på datorn och välj din enhet.
 5. Välj Återskapa säkerhetskopia. Välj sedan en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. Om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS läser du här om hur du gör.
 6. Om du behöver återskapa från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du tillfrågas om det.
 7. Vänta tills återskapningen är klar och utför sedan resten av inställningsstegen på iOS-enheten. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då kan dina bilder, musik och appar som är lagrade på iCloud automatiskt hämtas tillbaka till enheten.

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Det betyder att alla data som finns på enheten just då kommer att raderas. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Avsluta

Lär dig hur du återskapar din Apple Watch från en säkerhetskopia och parkopplar den med din nya iPhone. Om du brukar använda iTunes för att synkronisera innehåll till din iOS-enhet, kan du också ansluta enheten till datorn och använda iTunes för att synkronisera detta extra innehåll.

Mer hjälp

Publiceringsdatum: