Överföra innehåll från en iPhone, iPad eller iPod touch till en ny enhet

Du kan använda iCloud eller iTunes om du vill överföra innehåll från din iPhone, iPad eller iPod touch till en annan enhet.

Använda iCloud-säkerhetskopiering

Följ de här stegen för iCloud-säkerhetskopiering om båda enheterna använder iOS 5 eller senare och du har ett iCloud-konto. Om inte följer du iTunes-stegen nedan.

Du kan använda säkerhetskopiering i iCloud om du vill säkerhetskopiera en gammal enhet och sedan återskapa kopian på den nya enheten. Dina sparade meddelanden, e-postkonton, bilder, anteckningar och andra personliga inställningar överförs till den nya enheten.

Läs mer om iCloud-säkerhetskopiering.

Aktivera iCloud-säkerhetskopiering

Börja genom att säkerhetskopiera den gamla enheten till iCloud:

 1. Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.
 2. Aktivera iCloud-säkerhetskopiering.

Du kan behöva ansluta till en strömkälla och slå på Wi-Fi.

Säkerhetskopiera nu

iCloud säkerhetskopierar enheten en gång per dag. Gör på följande sätt om du vill säkerhetskopiera enheten innan du överför innehållet:

 1. Gå till Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.
 2. Tryck på Säkerhetskopiera nu.
 3. Vänta tills säkerhetskopieringen är klar. Hur lång tid det tar beror på säkerhetskopians storlek och hur snabb internetanslutning du har.

Ställ in den nya enheten

När säkerhetskopieringen av den gamla enheten är klar startar du den nya enheten. Följ inställningsassistentens anvisningar och välj följande:

 • Språk och land
 • Om du vill aktivera Platstjänster
 • Ett Wi-Fi-nätverk

Om du redan har ställt in enheten kan du nollställa den så att du kan gå igenom inställningsassistenten för iOS igen och återskapa från säkerhetskopian. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Gör bara det om du redan har en säkerhetskopia.

Återskapa från iCloud-kopia

När du blir uppmanad att ställa in:

 1. Välj Återskapa från iCloud-kopia.
 2. Tryck på Nästa.
 3. Ange ditt Apple-ID och lösenord.

Välj säkerhetskopian

Välj den gamla enhetens säkerhetskopia och tryck på Återskapa. Vänta tills enheten har återskapat informationen från säkerhetskopian.

Hur lång tid det tar beror på säkerhetskopians storlek och hur snabb internetanslutning du har.

Synkronisera annat innehåll från iTunes

När informationen är återskapad startar enheten om. Du måste ansluta enheten till iTunes om du vill synkronisera data som inte finns med i säkerhetskopian (det kan vara musik, videor eller appar som du inte har köpt från iTunes Store eller App Store). Om du vill ändra vilken typ av innehåll som synkroniseras klickar du på synkroniseringsflikarna i iTunes.

Ange lösenorden

När du återställer en iCloud-säkerhetskopia till en ny enhet, måste du ange lösenordet till ditt Apple-ID, e-postadressen och till andra konton, samt till röstbrevlådan igen. Kontakta operatören om du har glömt lösenordet till röstbrevlådan.

Läs mer

Använda iTunes

Om du inte har ett iCloud-konto eller bara vill ha en säkerhetskopia av datorn kan du använda iTunes till att säkerhetskopiera och överföra innehåll till enheten.

Förbered dig

Installera den senaste versionen av iTunes på datorn och den senaste versionen av iOS på originalenheten.

Det går inte att installera en säkerhetskopia från en nyare version av iOS på enheter som använder tidigare versioner av iOS. Om säkerhetskopian kommer från en enhet som har en nyare version av iOS installerad måste du uppdatera den nya enheten innan du överför dina data. Läs mer i Kan inte återskapa från en säkerhetskopia av en nyare enhet.

Säkerhetskopiera och överför

Först måste du säkerhetskopiera den gamla enheten med iTunes. Du kan också kryptera säkerhetskopian så att lösenord för e-post, Wi-Fi och annat följer med när du överför till den nya enheten. I annat fall kan du ange dessa lösenord på nytt på den nya enheten.

Överför dina data från enheten till datorn.

Ta bort SIM-kortet

Om enheten har ett SIM-kort tar du bort SIM-kortet från den gamla enheten med hjälp av SIM-kortverktyget eller ett gem och sätter i det i den nya enheten. Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören ska du använda det istället.

Ställ in den nya enheten

När säkerhetskopieringen av den gamla enheten är klar startar du den nya enheten. Följ inställningsassistentens anvisningar och välj följande:

 • Språk och land
 • Om du vill aktivera Platstjänster
 • Ett Wi-Fi-nätverk

Om du inte har Wi-Fi eller en mobildataanslutning, kan du även aktivera genom att klicka på Anslut till iTunes.

Återskapa från säkerhetskopian

När du ombeds att ställa in enheten väljer du Återskapa från iTunes-säkerhetskopia.

Anslut till iTunes

Anslut enheten till iTunes med samma dator som du använde till att säkerhetskopiera den aktuella enheten. iTunes ber dig att återskapa från säkerhetskopian eller ställa in som ny. Välj den gamla enhetens säkerhetskopia och välj Fortsätt.

Om förloppsindikatorn i iTunes gör en paus väntar du tills processen är klar.

Synkronisera annat innehåll

När proceduren är klar startar enheten om och sen kan du använda den.

Låt enheten vara ansluten till iTunes om du vill synkronisera innehåll som inte finns i säkerhetskopian (till exempel musik, videor och appar). Om du vill ändra vilken typ av innehåll som synkroniseras klickar du på synkroniseringsflikarna i iTunes.

Ange lösenorden

Om du återskapade från en okrypterad säkerhetskopia, måste du ange lösenordet till ditt Apple-ID, e-postkonto och andra konton, samt till röstbrevlådan, igen. Kontakta operatören om du har glömt lösenordet till röstbrevlådan.

Läs mer

Senast ändrad:
Var detta till hjälp?
46% av användarna tyckte att detta var till hjälp.

Ytterligare information om produktsupport

Sverige (Svenska)