Överföra innehåll från en tidigare iOS-enhet till din nya iPhone, iPad eller iPod touch

Ställ in din nya iOS-enhet från en säkerhetskopia av din förra iPhone, iPad eller iPod touch.

Innan du börjar

Använda Snabbstart

Du kan använda en iPhone eller iPad som redan har iOS 11 eller senare för att ställa in en ny enhet automatiskt. Processen berör båda enheterna, så se till att du väljer en tidpunkt när du inte behöver använda enheterna på några minuter.


        iPhone som visar skärmen Snabbstart

Börja genom att placera de två enheterna nära varandra

 1. Slå på den nya enheten och placera den nära din nuvarande enhet med iOS 11 eller senare. Snabbstart-skärmen visas på din nuvarande enhet och du ges möjligheten att använda ditt Apple-ID till att ställa in den nya enheten. Kontrollera att det är det Apple-ID du vill använda och tryck sedan på Fortsätt. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat om alternativet för att fortsätta inte visas på din nuvarande enhet.
 2. Vänta tills en rörlig bild visas på den nya enheten. Håll din nuvarande enhet över den nya enheten och centrera den rörliga bilden i sökaren. Vänta på meddelandet Slutför på din nya [enhet]. Om du inte kan använda den nuvarande enhetens kamera trycker du på Autentisera manuellt och följer sedan stegen som visas. 
 3. När du ombeds att göra det anger du den nuvarande enhetens lösenkod på den enhet som du ställer in.
 4. Ställ in Face ID eller Touch ID på den nya enheten genom att följa instruktionerna.
 5. När du ombeds att göra det anger du lösenordet till ditt Apple-ID på den nya enheten. Om du har flera enheter kan du behöva ange lösenkoderna till dem också.
 6. På den nya enheten kan du välja mellan att återställa appar, data och inställningar från din senaste iCloud-säkerhetskopia eller att uppdatera din nuvarande enhets säkerhetskopia och sedan återställa. När du har valt säkerhetskopia kan du välja om du vill överföra vissa inställningar rörande plats, integritet, Apple Pay och Siri. Om du vill uppdatera säkerhetskopian på din enhet kontrollerar du att wifi är aktiverat på den.
 7. Om du har en Apple Watch och ställer in en ny iPhone blir du också tillfrågad om du vill överföra data och inställningar från din Apple Watch.

Avsluta

När överföringen till din nya iOS-enhet är klar, kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen.

Använda iCloud

Använd stegen i det här avsnittet för att överföra din iCloud-säkerhetskopia till din nya enhet.

        skärm som visar alternativ för återskapning

 

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in din nya enhet måste den raderas innan du går vidare med de här stegen.* 
 2. Följ anvisningarna tills wifi-skärmen visas.
 3. Anslut genom att trycka på ett wifi-nätverk. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia.
 4. Logga in på iCloud med ditt Apple-ID och lösenord. 
 5. Välj en säkerhetskopia när du tillfrågas. Kontrollera att det är rätt kopia genom att titta på datumet och storleken. Läs om vad du ska göra om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS.
 6. Om du har köpt iTunes- eller App Store-innehåll med flera Apple-ID:n blir du ombedd att logga in på vart och ett. Om du inte kommer ihåg lösenorden kan du hoppa över det här steget genom att trycka på Har du inget Apple-ID eller har du glömt det? 
 7. Låt enheten vara ansluten och vänta tills återskapandet är klart. Utför sedan resten av inställningsstegen som visas på skärmen. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

* Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Då raderas alla data på enheten. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas. 

Avsluta

När överföringen till din nya iOS-enhet är klar, kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen. Om du har en Apple Watch läser du om hur du gör för att återskapa den från en säkerhetskopia och parkoppla den med din nya iPhone.

Använda iTunes

Använd stegen i det här avsnittet för att överföra säkerhetskopian till din nya enhet.

Om din iTunes-säkerhetskopia inte är krypterad kommer inte data från Hälsa och Aktivitet att överföras från din iOS-enhet eller Apple Watch.

        skärm som visar alternativ för återskapning

 

Överföra iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten

 1. Slå på den nya enheten. Nu bör en välkomstskärm visas. Om du redan har ställt in den nya enheten måste du rensa den innan du kan gå vidare med de här stegen.*
 2. Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från iTunes-säkerhetskopia > Nästa.
 3. Anslut den nya enheten till den dator som användes för att säkerhetskopiera den tidigare enheten.
 4. Öppna iTunes på datorn och välj din enhet.
 5. Välj Återskapa säkerhetskopia. Välj sedan en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. Om du ombeds att uppdatera till en nyare version av iOS läser du här om hur du gör.
 6. Om du behöver återskapa från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du tillfrågas om det.
 7. Vänta tills återskapandet är klart och utför sedan resten av inställningsstegen på iOS-enheten. Låt om möjligt enheten vara ansluten till wifi och till ett eluttag efter inställningen. Då hämtas dina bilder, musik och appar som lagras på iCloud automatiskt tillbaka till enheten.

*Om du vill rensa enheten trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Då raderas alla data på enheten. När du har raderat enheten startar den om och välkomstskärmen visas.

Avsluta

När överföringen till din nya iOS-enhet är klar, kan du behöva utföra några ytterligare steg för att slutföra processen. Om du har en Apple Watch läser du om hur du gör för att återskapa den från en säkerhetskopia och parkoppla den med din nya iPhone.

Behöver du mer hjälp?

Publiceringsdatum: