Ändra eller ta bort din Apple-ID-betalningsinformation

Du kan ändra betalningsuppgifterna för ditt Apple-ID i Inställningar på din iPhone, iPad eller iPod touch. På Mac eller PC går du till iTunes.

Ditt Apple-ID är det personliga konto som du använder för att komma åt Apple-tjänster som till exempel App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store och FaceTime. När du ändrar betalningssätt eller faktureringsadress uppdateras uppgifterna överallt där du använder ditt Apple-ID.

Om du ändrar betalningsmetoden kontrollerar du att kontoinformationen stämmer överens med uppgifterna om kreditkortet hos din bank.

Om du använder Familjedelning kan endast familjesamordnaren uppdatera betalningsinformationen.

Tillgänglighet i butik och funktioner kan variera beroende på land eller region.

Använda din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du vill ändra din betalningsinformation och du använder iOS 10.3 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn] > Betalning och leverans.  Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.
 2. Välj din nuvarande betalningsmetod.
 3. Ange din nya betalningsinformation.
 4. Tryck på Spara.

Om du vill ta bort din betalningsinformation eller om du använder iOS 10.2 eller tidigare:

 1. Tryck på Inställningar > iTunes och App Store.
 2. Tryck på ditt Apple-ID och tryck sedan på Visa Apple-ID. Du kan även behöva logga in.
 3. Tryck på Betalningsinformation. 
 4. Ändra eller ta bort din information. Välj Ingen om du vill ta bort din betalningsmetod. Läs om vad du kan göra om Inget inte visas eller om du inte kan välja det.
 5. Tryck på Klar. 

När du har ändrat din betalningsmetod till ett kreditkort gör iTunes Store en tillfällig kreditkortsreservation på kreditkortet för att verifiera den uppdaterade kontoinformationen.

Använda din Mac eller PC

Om du vill öppna iTunes automatiskt och logga in på sidan Kontoinformation från din dator klickar du på länken Visa mitt konto. Eller följ dessa steg:

 1. Öppna iTunes.
 2. Om du inte är inloggad loggar du in med ditt Apple-ID.
 3. Välj Konto > Visa mitt konto i menyraden högst upp på datorskärmen, eller högst upp i iTunes-fönstret.

 4. Ange lösenordet och tryck sedan på returtangenten på tangentbordet eller klicka på Visa konto.

På sidan Kontoinformation:

 1. Klicka på Redigera till höger om Betalningsmetod. Du kan se vilka betalningsmetoder som iTunes Store accepterar i avsnittet Betalningsmetod. Om du använder Familjedelning kan endast familjesamordnaren uppdatera betalningsinformationen.
 2. Ändra eller ta bort din information. Välj Inget om du vill ta bort betalningsmetoden. Läs om vad du kan göra om Inget inte visas eller om du inte kan välja det.
 3. Klicka på Klar. 

När du har ändrat din betalningsmetod till ett kreditkort gör iTunes Store en tillfällig kreditkortsreservation på kreditkortet för att verifiera den uppdaterade kontoinformationen.

Ändra betalningsinformation för Familjedelning

Ingen annan än familjesamordnaren kan ändra betalningsuppgifter för en familjegrupp. Om du inte är samordnare visas följande meddelande: ”Betalningsuppgifterna för din familj hanteras av [Apple-ID].”

Om du är familjesamordnaren kan du använda dig av dessa betalningsmetoder. Du kan inte ställa in din betalningsinformation som Inget.

Uppdatera betalningsinformation automatiskt

Om du ser iTunes-debiteringar på ett nytt kreditkort kan din kortutfärdare automatiskt ha uppdaterat din information åt dig. Kortutfärdare uppdaterar betalningsinformation för att förhindra att tjänster med återkommande betalningar, som Apple Music-prenumerationer, pausas när ett nytt kreditkort utfärdas. Ibland kan kortutfärdare tillåta att återkommande betalningar fortsätter att göras på ett kreditkort som har gått ut. 

Om du har frågor om den här processen kontaktar du din kortutfärdare eller ditt finansinstitut. 

Få hjälp

Vill du uppdatera någon annan kontoinformation loggar du in på kontosidan för ditt Apple-ID.

Om din föregående betalning inte accepterades kan du behöva ändra betalningsuppgifterna.

Om du behöver hjälp med att ändra din betalningsinformation, kreditkortsinformation eller faktureringsinformation kontaktar du iTunes Store-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: