Ändra eller ta bort betalningsinformation för ditt Apple-ID i iTunes Store

På din iPhone, iPad och iPod touch kan du ändra betalningsinformationen för ditt Apple-ID i Inställningar. På din Mac eller PC kan du ändra betalningsinformationen från iTunes Store.

Ändra eller ta bort din betalningsinformation

Ditt Apple-ID är det personliga konto som du använder för att komma åt Apple-tjänster som App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, Apple Online Store, FaceTime och annat. Om du ändrar ditt betalkort eller din faktureringsadress i iTunes Store uppdaterar du även din information för andra tjänster som använder Apple-ID, som App Store och iCloud.

Använda din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar på hemskärmen.
 2. Tryck på iTunes och App Store.
 3. Tryck på ditt Apple-ID
 4. Tryck på Visa Apple-ID. Du kan även behöva logga in.
 5. Tryck på Betalningsinformation. Om du använder Familjedelning visas kanske inte Betalningsinformation. Tryck på Familjedelning om du vill visa familjesamordnarens Apple-ID.
 6. Ändra eller ta bort din information. Välj Ingen om du vill ta bort din betalningsmetod.
  Läs om vad du kan göra om Ingen inte visas eller om du inte kan välja det
 7. Tryck på Klar.

När du har ändrat din betalningsinformation gör iTunes Store en tillfällig betalkortsreservation på betalkortet för att verifiera den uppdaterade kontoinformationen.

Använda din Mac eller PC

Öppna iTunes genom att klicka och logga in från sidan Kontoinformation eller använd stegen nedan:

 1. Öppna iTunes.
 2. Klicka på Logga in och ange ditt Apple-ID.
 3. Klicka på ditt namn och välj Kontoinformation från listrutan. Du uppmanas att logga in igen.

  Kontomeny

Använd dessa steg för att uppdatera din betalningsinformation:

 1. På sidan Kontoinformation klickar du på Redigera till höger om Betalningstyp. Du kan se vilka betalningsmetoder som iTunes Store accepterar i avsnittet Betalningstyp. Om du använder Familjedelning kan endast familjesamordnaren uppdatera betalningsinformationen. Läs mer om betalningsinformation och Familjedelning.
 2. Ändra eller ta bort din information. Välj Ingen om du vill ta bort betalningsmetoden.
  Läs om vad du kan göra om Ingen inte visas eller om du inte kan välja det.
 3. Klicka på Klar.

När du har ändrat din betalningsinformation gör iTunes Store en tillfällig betalkortsreservation på betalkortet för att verifiera den uppdaterade kontoinformationen.

Ändra betalningsinformation för Familjedelning

Om du använder Familjedelning och du är familjesamordnare behöver du använda ett betalkort som betalningsmetod. Du kan inte ställa in din betalningsinformation som Ingen. Ingen annan än familjesamordnaren får ändra betalningsuppgifter för en familjegrupp. Om du inte är samordnare visas följande meddelande: ”Betalningsuppgifterna för din familj hanteras av [Apple-ID].”

Få hjälp

Om du behöver hjälp med att ändra din betalningsinformation, betalkortsinformation eller faktureringsinformation, kontaktar du iTunes Store-supporten. Du kanske även kan få svar på din fråga nedan:

 • Om du ändrar betalningsmetoden kontrollerar du att kontoinformationen stämmer överens med uppgifterna om betalkortet hos din bank.
 • Om du använder ett AOL-användarnamn när du loggar in i iTunes Store ändras inte informationen för ditt AOL-konto när du gör ändringar på sidan med kontoinformation. Kontakta AOL om du behöver uppdatera din AOL-kontoinformation.
 • Om din föregående betalning inte accepterades kan du behöva ändra betalningsuppgifterna.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: