Om batteriförbrukningen på iPhone, iPad och iPod touch

Med iOS 9 och senare kan du kontrollera batteriförbrukningen för varje app på din iOS-enhet.

      

Kontrollera batteriförbrukningen

Gå till Inställningar > Batteri. 

Tryck på  för att visa hur länge en app har varit öppen och körts i bakgrunden. Under varje app kan du se följande användningstyper:

  • Bakgrundsaktivitet betyder att ditt batteri används medan appen körs i bakgrunden.
  • Ljud betyder att appar spelar upp ljud medan appen körs i bakgrunden.
  • Ingen mobiltäckning och Svag signal betyder att enheten söker efter en signal eller används med låg signal.
  • Säkerhetskopiering, återskapning indikerar att enheten har säkerhetskopierats till iCloud eller återskapats från en iCloud-säkerhetskopia.
  • Plats och Bakgrundsplats betyder att batteriet användes vid spårning av enheten.

Justera inställningarna för att förbättra batteritiden

När du visar batteriförbrukningen kan du få förslag som Aktivera automatisk ljusstyrka eller Justera skärmens ljusstyrka. Det beror på att iOS fastställer att ändringar av dessa inställningar kan förbättra batteritiden. Du kan även se förbrukningstiden sedan batteriet senast laddades helt. 

Lär dig mer om hur du maximerar batteriets prestanda och iOS-enhetens livslängd.

Använda Strömsparläge

Aktivera Strömsparläge om du vill förlänga batteritiden. Det minskar energiförbrukningen tills du kan stänga av det eller ladda din iPhone till 80 %. När Strömsparläge är aktiverat är vissa inställningar och funktioner begränsade eller inaktiverade, till exempel hämtning av e-post, Hej Siri och Bakgrundsuppdatering.

Läs mer om Strömsparläge.
 

Läs mer

iOS 11.3 tillför nya funktioner som visar batteristatus och rekommenderar ett eventuellt byte av batteriet. Läs mer i iPhone-enhetens batteri och prestanda.

Publiceringsdatum: