Synkronisera iPhone, iPad eller iPod touch på din dator med iTunes via USB

Du kan synkronisera din musik, dina filmer, TV-serier, bilder med mera med iTunes. Innehållet på iPhone, iPad och iPod touch matchar innehållet i iTunes-biblioteket på din dator när du har synkroniserat.

Innan du börjar

Överväg att använda iCloud eller liknande tjänster för att hålla ditt innehåll automatiskt uppdaterat på alla dina enheter innan du synkroniserar med iTunes. Läs mer om andra alternativ.

Om du föredrar att använda iTunes för att synkronisera ditt innehåll följer du stegen nedan för att ställa in synkronisering i iTunes med USB.

Om du använder iCloud eller andra tjänster som Apple Music för att hålla ditt innehåll uppdaterat på alla dina enheter kanske synkronisering via iTunes är inaktiverat.

Det här kan du synkronisera med iTunes

 • Album, låtar, spellistor, filmer, tv-program, böcker, podcaster och ljudböcker.
 • Bilder och videor. Du kan använda en bildapp som stöds eller synkronisera från en särskild mapp på datorn för att synkronisera bilder och videor med iTunes. Lär dig mer om hur du håller dina bilder och videor uppdaterade på alla dina enheter.
 • Kontakter och kalendrar.
 • Enheters säkerhetskopior som du skapat med iTunes.

Funktioner i iTunes kan variera beroende på land och region.

Synkronisera ditt innehåll med iTunes

Följ dessa steg för att manuellt synkronisera innehållet från din dator till din iOS-enhet:

 1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
 2. Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Den anslutna enheten visas som en symbol i det övre vänstra hörnet i iTunes-fönstret. Lär dig vad du ska göra om du inte ser symbolen
 3. Klicka på enhetssymbolen . Titta under Inställningar till vänster i iTunes-fönstret efter en lista med innehållstyper som du kan synkronisera från iTunes-biblioteket till enheten.
  Om du inte har ett visst innehåll i ditt iTunes-bibliotek kanske inte vissa flikar visas. Om du till exempel inte har några podcaster i biblioteket visas inte fliken Podcast.

  iTunes kan inte synkronisera visst innehåll, som e-post-konton, anteckningar eller bokmärken. Använd iCloud för att hantera din e-post, dina anteckningar och bokmärken på alla dina enheter. En del iOS-appar kan använda iTunes fildelningsfunktion för att överföra innehåll istället för att synkronisera.

 4. Klicka på den innehållstyp som du vill synkronisera.
 5. Klicka på rutan bredvid Synkronisera för att aktivera synkronisering för den innehållstypen i iTunes-huvudfönstret. Om rutan är markerad är synkronisering för den innehållstypen redan aktiverad.
  Om du ser ett meddelande om att din iOS-enhet är synkroniserad med ett annat iTunes-bibliotek när du har markerat rutan, var iOS-enheten redan ansluten till en annan dator. Om du klickar på Radera och synkronisera i det meddelandet ersätts allt innehåll för den valda innehållstypen på iOS-enheten med innehåll från din dator. Innehåll som du inte aktiverat synkronisering för raderas från iOS-enheten. Du kan endast synkronisera en iOS-enhet med ett iTunes-bibliotek i taget.
 6. När du har aktiverat synkronisering för den innehållstypen visas fler alternativ för att anpassa synkroniseringsinställningarna. Använd dessa alternativ för att se till att du synkroniserar det innehåll som du vill synkronisera.
 7. Upprepa steg 4–6 för varje innehållstyp som du vill synkronisera.
 8. Spara ditt synkroniseringsinnehåll genom att klicka på knappen Utför i det nedre högra hörnet på skärmen. Klicka på knappen Synkronisera om synkroniseringen inte startar automatiskt.

När du har aktiverat synkronisering synkroniseras ditt innehåll varje gång du ansluter iOS-enheten till datorn och har iTunes öppet.

Om du ser ett meddelande som säger att en del av ditt innehåll inte kunde synkroniseras kanske din dator inte är auktoriserad för den typen av innehåll. Se till att din dator är auktoriserad för det innehåll du försöker synkronisera.

Stänga av synkronisering i iTunes

 1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
 2. Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Den anslutna enheten visas som en symbol i det övre vänstra hörnet i iTunes-fönstret. Lär dig vad du ska göra om du inte ser symbolen.
 3. Klicka på enhetssymbolen  . 
 4. Klicka på innehållstypen för vilken du vill inaktivera synkronisering under Inställningar till vänster i iTunes-fönstret.
 5. Avmarkera rutan bredvid Synkronisera i iTunes-huvudfönstret. Allt innehåll av den typen tas bort från iOS-enheten.
 6. Klicka knappen Utför för att spara dina synkroniseringsinställningar.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: Thu Dec 14 22:48:05 GMT 2017