Auktorisera eller avauktorisera din dator för iTunes Store-köp

Läs om hur du auktoriserar din dator innan du kan använda den till att synkronisera eller spela upp innehåll som du hämtar från iTunes Store.

När du auktoriserar din Mac eller pc ger du den behörighet att komma åt din musik, dina filmer och annat innehåll.

 • Du kan auktorisera upp till fem datorer, vilket innebär att du kan spela upp innehåll på fem olika datorer.
 • Det går inte att auktorisera en dator från en annan dator eller från iPhone, iPad eller iPod touch.

Innan du säljer eller ger bort din dator eller skickar in den för service ska du avauktorisera datorn för att ta bort åtkomsten till skyddade köp. För andra enheter kan du lära dig se var du är inloggad eller ta bort enheter.

Tillgängligheten i butik och funktioner kan variera beroende på land eller region.

Så här auktoriserar du en Mac eller pc

Innan du auktoriserar en Mac ska du uppdatera den till den senaste versionen av macOS. På en pc uppdaterar du till den senaste versionen av iTunes för Windows.

 1. På en Mac öppnar du appen Musik, Apple TV-appen eller Apple Books-appen. På en pc öppnar du iTunes för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Välj Konto > Auktoriseringar > Auktorisera den här datorn i menyfältet på din Mac eller pc.
  Om du uppmanas att auktorisera datorn igen räknas det inte som en ny auktorisering. Apple-ID använder samma auktorisering för samma dator.

Visa dina auktoriserade datorer

För att logga in automatiskt på sidan Kontoinformation från din dator kan du klicka här. Eller följ dessa steg:

 1. På en Mac öppnar du appen Musik, Apple TV-appen eller Apple Books-appen. På en pc öppnar du iTunes för Windows.
 2. Logga in med ditt Apple-ID.
 3. Välj Konto > Visa mitt konto i menyfältet på din Mac eller pc.
 4. Logga in med ditt Apple-ID.
 5. Bläddra till avsnittet Apple-ID-sammanfattning på sidan Kontoinformation. Du ser antalet datorer som du auktoriserat med ditt Apple-ID. Namnen på datorerna visas inte. Det här avsnittet visas inte om du inte har auktoriserat två eller fler datorer.

Om antalet auktoriserade datorer i listan är fler än du förväntade dig så kanske du inte har avauktoriserat datorer som du inte längre använder, har gett bort eller sålt. Du måste avauktorisera alla dina datorer och sedan auktorisera alla du fortfarande använder.

Avauktorisera en dator

 1. På en Mac öppnar du appen Musik, Apple TV-appen eller Apple Books-appen. På en pc öppnar du iTunes för Windows.
 2. Välj Konto > Auktoriseringar > Avauktorisera den här datorn från menyfältet högst upp på datorskärmen.
 3. Logga in med ditt Apple-ID.
 4. Välja Avauktorisera.

Om du har slut på auktoriseringar ska du avauktorisera alla

Om någon av dina fem auktoriseringar avser en dator som du inte använder, kan du avauktorisera den. Om du sålde eller gav bort en dator som använde en av dina 5 auktoriseringar måste du välja Avauktorisera alla på sidan Kontoinformation. Auktorisera sedan varje dator du fortfarande använder.

Om att auktorisera andra Apple-enheter

Du behöver inte auktorisera din iPhone, iPad, iPod touch eller annan Apple-enhet. Dessa enheter använder inte dina tillgängliga auktoriseringar. Lär dig hur du kollar din Apple-ID-enhetslista för att se var du är inloggad och hur du tar bort en enhet.

Få hjälp

 • Läs mer om vad du ska göra om datorn vid upprepade tillfällen ber dig auktorisera när du försöker spela upp ditt innehåll.
 • Du kan avauktorisera alla datorer en gång om året.
 • Om du inte ser Konto i menyraden överst på skärmen eller överst i appen Musik eller iTunes-fönstret kontrollerar du Begränsningar. Åtkomsten till iTunes Store kanske är avstängd.

Tillgängligheten i butik och funktioner kan variera beroende på land eller region.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: