Visa och ta bort enheterna som är kopplade till Apple-ID-köp

Hantera listan över enheter som kan hämta och spela upp objekt som du har köpt med ditt Apple-ID.

Du vill kanske ta bort en kopplad enhet i följande situationer:

 • Om du når gränsen för kopplade enheter och vill lägga till en ny enhet.

 • Om du inte kan hämta köp på nytt från App Store, appen Apple TV eller andra Apple-tjänster.

 • Om du vill sälja eller ge bort en kopplad enhet.

Använd en Mac eller dator för att hitta eller ta bort associerade enheter

 1. Öppna Apple Music-appen eller Apple TV-appen.

 2. Från menyfältet på din Mac väljer du Konto > Kontoinställningar. Eller, på din Windows-dator, klickar du på ditt namn längst ned i sidofältet och väljer sedan Visa mitt konto. Du kan behöva logga in med ditt Apple-ID.

 3. Klicka på Hantera enheter. Det här avsnittet visas inte om inga enheter är kopplade till ditt Apple-ID.

  Ingen bildtext för denna bild
 4. Om du vill ta bort en enhet klickar du på Ta bort. Om du inte kan ta bort en enhet loggar du ut från ditt Apple-ID på den enheten och försöker igen. Om du fortfarande inte kan ta bort den kan du behöva vänta upp till 90 dagar för att koppla enheten till ett annat Apple-ID.

  Ingen bildtext för denna bild

Ta bort din kopplade iPhone eller iPad

 1. Öppna appen Inställningar.

 2. Tryck på ditt namn och sedan på Medier och köp.

 3. Tryck på Visa konto. Du kan bli ombedd att logga in.

 4. Rulla ner och tryck sedan på Ta bort den här enheten.

  Ingen bildtext för denna bild

Mer om kopplade enheter

Vill du lägga till en ny enhet i listan? Använd bara enheten för att göra ett köp från App Store, Apple TV-appen eller en annan Apple-tjänst.

Du kan ha tio enheter (som mest fem datorer) kopplade till ditt Apple-ID för köp på samma gång.

När du försöker koppla en annan enhet som tidigare var kopplad kan följande meddelande visas: Den här enheten är kopplad till ett annat Apple-ID. Du kan inte koppla den här enheten till ett annat Apple-ID under [antal] dagar. Du kan behöva vänta upp till 90 dagar för att koppla enheten till ett annat Apple-ID.

Denna lista över kopplade enheter är inte densamma som listan över de enheter som du för tillfället är inloggad på med ditt Apple-ID. Du hittar var du är inloggad på din Apple-ID-kontosida.

Om din enhet inte finns med i listan

Om din enhet inte finns med i listan och du inte kan använda enheten för att göra köp, kan enheten vara föråldrad.

Läs om vilka enheter som är äldre eller föråldrade

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: