Produktsäkerhetscertifieringar för macOS

Den här artikeln innehåller referenser till viktiga produktcertifieringar, kryptografiska verifieringar och säkerhetsvägledning för macOS-plattformar.

Utöver de allmänna certifikaten som anges här kan andra certifikat ha utfärdats för att uppfylla specifika säkerhetskrav som ställs på vissa marknader. 

Kontakta oss på security-certifications@apple.com om du har frågor.

Följande dokument kan vara användbara i samband med dessa certifieringar och verifieringar:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apples internettjänster finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apple-appar finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till Apples operativsystem finns här:

Information om offentliga certifieringar relaterade till hårdvara och associerade komponenter med fast mjukvara finns här:

Kryptografiska modulverifieringar

Apples samtliga verifieringscertifikat om efterlevnad av FIPS 140-2/-3 finns på webbplatsen för CMVP. Apple deltar aktivt i verifieringen av modulerna för CoreCrypto User och CoreCrypto Kernel varje gång en större version av ett operativsystem lanseras. Verifiering av efterlevnad kan endast göras av slutliga modulversioner och lämnas formellt efter utgivningsdatumet för den offentliga OS-versionen. 

CMVP dokumenterar verifieringsstatusen för kryptografiska moduler i fyra olika listor beroende på deras aktuella status. Modulerna börjar i listan över moduler som testas och fortsätter sedan till listan över moduler som bearbetas. När de har verifierats visas de på listan över verifierade kryptografiska moduler och efter fem år flyttas de till listan över äldre moduler.

År 2020 antar CMVP den internationella standarden, ISO/IEC 19790, som grund för FIPS 140-3.

Mer information om verifieringar i enlighet med FIPS 140-2/-3 finns på sidan om Apple och säkerhetsteknik.

Plattform/OS CMVP-certifikatnummer Modulnamn Modultyp Säkerhetsnivå Verifieringsdatum Dokument
Användarutrymme, kärnutrymme och Secure Key Store (sepOS) i macOS testas för närvarande. Se listorna över moduler som testas och moduler som bearbetas.
macOS 10.14
Mojave
3431 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 för Intel Mjukvara 1 2019-04-12
3402 Apple CoreCrypto User Module v9.0 för Intel Mjukvara 1 2019-04-12
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module 9.0

(sepOS)

Hårdvara 2 2019-09-10
macOS 10.13
High Sierra
3156 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 för Intel Mjukvara 1 2018-03-22
3155 Apple CoreCrypto User Module v8.0 för Intel Mjukvara 1 2018-03-22
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module 1.0

(sepOS)
Hårdvara 1 2019-09-10

Tidigare versioner

Dessa tidigare OS X-versioner hade kryptografiska modulverifieringar. De som är mer än fem år gamla är klassade av CMVP som äldre:

  • macOS Sierra 10.12
  • OS X El Capitan 10.11
  • OS X Yosemite 10.10
  • OS X Mavericks 10.9
  • OS X Mountain Lion 10.8
  • OS X Lion 10.7
  • OS X Snow Leopard 10.6

Common Criteria-certifieringar (CC)

NIAP behåller vanligtvis utvärderingar på listan över godkända produkter i två år, varefter de granskas för överensstämmelse med nuvarande riktlinjer för säkerhetsunderhåll. CC-portalen kan behålla produkter på listan över certifierade produkter i fem år. 

Common Criteria-portalen finns en lista över certifikat som är ömsesidigt erkända av de parter som ingått avtalet för erkännande av Common Criteria (CCRA, Common Criteria Recognition Arrangement).

Mer information om Common Criteria-certifieringar finns på sidan om Apple och säkerhetsteknik.

Schema-ID

Titel

Skyddsprofil(er)

Certifieringsdatum

Dokument

Utvärderingar med NIAP för macOS-utvärderingar som använder PP-profilerna (Protection Profiles) för operativsystem för allmänt syfte och heldiskkryptering (AA och EE) pågår. 

Produkter som utvärderas (NIAP)

VID11077 macOS Catalina 10.15 PP för operativsystem för allmänna syften 2020-09-23

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: