Så här flyttar du appar och skapar mappar på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan ordna apparna på hemskärmen, lägga dem i mappar och flytta dem till andra sidor eller skärmar. Du kan även ändra ordningen på dina sidor.

Ordna dina appar

  

Tryck och håll ned vilken app som helst på skärmen och tryck sedan på Ändra hemskärmen.

 

Nu kan du dra en app till en annan plats, inklusive Dock längst ned på skärmen. 
 

På iPhone X och senare sparar du genom att trycka på Klar. På iPhone 8 och tidigare trycker du på hemknappen.

 

Lägga appar i mappar

Om du har många appar kan det vara bra att lägga liknande appar i mappar.

Skapa en mapp genom att dra en app till en annan app.

 

Om du vill döpa om mappen trycker du på namnfältet eller  och anger sedan ett nytt namn.

 

När du har en mapp kan du dra appar till den. Mappar kan ha mer än en sida.

 

 

    
 

Flytta en app till en annan sida

Du kan börja med en sida med appar. Du kan skapa en ny sida genom att dra en app till den högra kanten av skärmen. Du kan behöva vänta en sekund innan den nya sidan visas. Placera alla dina appar på en annan hemskärm för att radera en sida. Sidan raderas när det inte finns några appar på sidan.

När du har mer än en sida visar en ljus prick i en rad med prickar ovanför Dock vilken sida du befinner dig på. Du kan flytta en app till en annan sida och skapa nya sidor:
 


Om det finns prickar till höger eller vänster om den ljusa pricken flyttas en app till nästa sida när du drar den till höger skärmkant. Eller svep till vänster för att se apparna på den sidan.
 


Om det inte finns prickar till höger om den ljusa pricken skapas en ny sida om du drar en app till den sidan av skärmen.
 

Publiceringsdatum: