Ändra bakgrundsbilden på din iPhone

Vill du ändra bakgrundsbilden på din iPhone? Du kan välja en Apple-bild eller en egen bild. Ta reda på mer.

Öppna Inställningar på din iPhone

Gå till Inställningar, tryck på Bakgrundsbild och sedan Välj en ny bakgrundsbild.

Välj en bild

Välj en bild från Dynamiska, Stillbilder, Live eller dina bilder. Standardbilderna byts ut vid varje ny iOS-uppdatering.

Du behöver en iPhone 6s eller senare för att kunna välja en Live Photo-bild eller Live-bakgrundsbild.

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR och iPhone SE har inte stöd för Live-bakgrundsbilder.

Flytta bilden och välj ett skärmalternativ

Flytta bilden genom att dra. Eller nyp för att zooma in eller ut så att bilden passar skärmen. 

Vissa bilder kanske inte flyttas eller skalanpassas.

Du kan välja Perspektiv så att bakgrundsbilden rör sig när du vinklar skärmen åt olika håll. Du kan också välja Stillbild så att bakgrundsbilden inte rör sig. Skärmalternativet Perspektiv är inte tillgängligt när Minska rörelse är aktiverat eller när strömsparläget är aktiverat.

När du är klar trycker du på Ställ in. Du kan även välja Avbryt om du vill börja om.

Ställa in bakgrundsbilden och välja var den ska visas

Du kan ställa in bakgrundsbilden som hemskärm, låsskärm eller både och. Hemskärmen visas när din iPhone är upplåst. Låsskärmen visas när du väcker din iPhone. Du kan även aktivera Mörkt läge så att din iPhone dimmar din bakgrundsbild beroende på omgivningsljuset. Gå till Inställningar > Bakgrundsbild och välj Mörkt läge dimmar bakgrundsbild för att aktivera den.

Om du vill visa din nya bakgrundsbild låser du din iPhone eller tittar på hemskärmen.

Publiceringsdatum: