Ändra bakgrundsbild på din iPhone

Du kan välja en Apple-bild eller en egen bild som bakgrundsbild på din iPhone.

Öppna Inställningar på iPhone-enheten

I Inställningar trycker du på Bakgrundsbild > Välj en ny bakgrundsbild.

Välj en bild

Välj en bild från Dynamiska, Stillbilder, Live eller dina bilder. Standardbilderna byts ut vid varje ny iOS-uppdatering.

Du behöver en iPhone 6s eller senare för att kunna välja en Live Photo-bild eller Live-bakgrundsbild.

iPhone XR och iPhone SE har inte stöd för Live-bakgrundsbilder.

Flytta bilden och välj ett skärmalternativ

Flytta bilden genom att dra. Eller nyp för att zooma in eller ut så att bilden passar skärmen. 

Vissa bilder kanske inte flyttas eller skalanpassas.

Du kan välja Perspektiv så att bakgrundsbilden rör sig när du vinklar skärmen åt olika håll. Du kan också välja Stillbild så att bakgrundsbilden inte rör sig. Skärmalternativet Perspektiv är inte tillgängligt när Minska rörelse är aktiverat eller när strömsparläget är aktiverat.

Om du har en iPhone 6s eller senare och använde en Live Photo-bild kan du välja Live. När du trycker hårt på skärmen animeras bakgrundsbilden på låsskärmen.

Det krävs en iPhone 6s eller senare för att använda Live Photo och Live-bakgrundsbild.

Ställa in bakgrundsbilden och välja var den ska visas

När du är klar trycker du på Ställ in. Du kan även välja Avbryt om du vill börja om.

Du kan ställa in bakgrundsbilden som hemskärm, låsskärm eller båda. Hemskärmen visas när din iPhone är upplåst. Låsskärmen visas när du väcker din iPhone.

Om du vill visa din nya bakgrundsbild låser du din iPhone eller tittar på hemskärmen.

Publiceringsdatum: