Ändra bakgrundsbilden på din iPhone

Vill du ändra bakgrundsbilden på din iPhone? Du kan välja en Apple-bild eller en egen bild. Ta reda på mer.

Öppna Inställningar på din iPhone

Gå till Inställningar, tryck på Bakgrundsbild och sedan Välj en ny bakgrundsbild.

Du kan även aktivera Mörkt utseende så att din iPhone dimmar din bakgrundsbild beroende på omgivningsljuset.

Välj en bild

Välj en bild från Dynamiska, Stillbilder, Live eller dina bilder. Standardbilderna byts ut vid varje ny iOS-uppdatering.

Du behöver en iPhone 6s eller senare för att kunna välja en Live Photo-bild eller Live-bakgrundsbild.

iPhone XR och iPhone SE (1:a och 2:a generationen) har inte stöd för Live-bakgrundsbild.

Flytta bilden och välj ett skärmalternativ

Flytta bilden genom att dra. Eller nyp för att zooma in eller ut så att bilden passar skärmen. 

Vissa bilder kanske inte flyttas eller skalanpassas.

Om perspektivzoom är på rör sig bakgrundsbilden när du vinklar skärmen. För att stänga av den trycker du på knappen Perspektivzoom. Skärmalternativet Perspektivzoom är inte tillgängligt när Minska rörelse är aktiverat eller när strömsparläget är aktiverat. Om din bakgrundsbild är en Live Photo-bild kan du antingen aktivera Live Photo-effekten eller perspektivzoom, men inte båda samtidigt.

När du är klar trycker du på Ställ in. Du kan även välja Avbryt om du vill börja om.

Ställa in bakgrundsbilden och välja var den ska visas

Du kan ställa in bakgrundsbilden som hemskärm, låsskärm eller både och. Hemskärmen visas när din iPhone är upplåst. Låsskärmen visas när du väcker din iPhone.

Om du vill visa din nya bakgrundsbild låser du din iPhone eller tittar på hemskärmen.

Om du vill se din nya Live-bakgrundsbild i praktiken trycker du och håller ned på låsskärmen.

Publiceringsdatum: