Ställa in dokument i Pages på iPhone, iPad eller Mac

För att komma igång med ett dokument i Pages kan du välja vilken typ av dokument du vill skapa, ändra marginaler, ändra hur texten ser ut och lägga till sidnummer och annat innehåll i sidhuvuden och sidfötter.

iwork-pages-13-0-document-setup-hero

Välja en dokumenttyp

Ditt Pages-dokument kan vara antingen ett ordbehandlingsdokument eller ett sidlayoutdokument. Bestäm vilken typ av dokument du vill skapa baserat på vilken typ av innehåll du skapar.

Läs om hur du väljer en dokumenttyp

Ändra pappersstorlek, sidriktning och marginaler

När du har valt en dokumenttyp kan du välja en sidstorlek, välja stående eller liggande riktning och ställa in marginalerna för ditt dokument.

Läs om hur du väljer sidstorlek och riktning och hur du ställer in marginaler för ditt dokument

Ändra hur texten ser ut

Ändra färgen, justeringen och avståndet mellan texten i dokumentet.

Läs om hur du justerar text i ditt dokument

Lägga till sidnummer och annat innehåll i sidhuvuden och sidfötter

Du kan lägga till innehåll som sidnummer och text i sidhuvuden och sidfötter, och ändra hur texten i sidhuvuden och innehållet ser ut.

Läs om hur du arbetar med sidhuvuden och sidfötter

Publiceringsdatum: