Om du inte kan aktivera eller logga in på iMessage eller FaceTime på iPad, Mac eller Apple Vision Pro

När du aktiverar eller loggar in på iMessage eller FaceTime kan din enhet meddela att den inte kunde logga in eller inte kunde kontakta iMessage- eller FaceTime-servern.

Om problemet uppstår på din iPhone, följer du instruktionerna för iPhone istället.

Kontrollera internetanslutningen

Se till att din enhet är ansluten till Wi-Fi eller din mobiloperatörs mobildatanätverk och att du har tillgång till internet.

Kontrollera om det är avbrott i någon tjänst

Kontrollera vår systemstatussida för att ta reda på om iMessage eller FaceTime upplever ett tjänstavbrott.

Kontrollera om det finns några tillgängliga programuppdateringar

Kontrollera om datum, tid och tidszon är korrekta

 • På din iPad kontrollerar du Inställningar > Allmänt > Datum och tid.

 • På din Mac väljer du Apple-meny  > Systeminställningar, sedan kontrollerar du inställningar för Datum och tid.

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Datum och tid på Apple Vision Pro.

Lär dig vad du ska göra om du inte kan ändra tid eller tidszon.

Kontrollera ditt Apple-ID och lösenord

 1. Gå till appleid.apple.com och logga in med samma Apple-ID och lösenkod som du använder på din enhet. Om du har glömt ditt Apple-ID eller glömt ditt Apple-ID-lösenord, lös det innan du fortsätter.

 2. Om problemet gäller iMessage:

  • På din iPad går du till Inställningar > Meddelanden. Om iMessage är aktiverat, stäng av det.

  • På din Mac öppnar du appen Meddelanden. Välj Meddelanden > Inställningar i menyfältet och klicka på iMessage. Om du är inloggad på iMessage klickar du på Logga ut.

  • Gå till Inställningar > Meddelanden på Apple Vision Pro. Om iMessage är aktiverat, stäng av det.

 3. Om problemet gäller FaceTime:

  • På din iPad går du till Inställningar > FaceTime. Om FaceTime är aktiverat, stäng av det.

  • På din Mac öppnar du appen FaceTime. Välj FaceTime > Inställningar i menyraden och klicka sedan på Allmänt. Om du är inloggad på FaceTime klickar du på Logga ut.

  • Gå till Inställningar > FaceTime på Apple Vision Pro. Om FaceTime är aktiverat, stäng av det.

 4. Starta om din enhet:

  Starta om din iPad

  Starta om din Mac

  Starta om din Apple Vision Pro

 5. Gå tillbaka till samma inställningsskärm för att aktivera eller logga in på iMessage eller FaceTime. Om du loggar in, använd samma Apple-ID och lösenkod som du använde i steg 1.

Kontrollera om det finns VPN och säkerhetsprogramvara

Kontrollera om det finns VPN och säkerhetsprogramvara. Om du installerade sådan mjukvara kan den blockera nätverksportar som används av iMessage och FaceTime. Om du inte är säker kan det hjälpa att försöka igen medan du är ansluten till ett annat nätverk.

Om du behöver mer hjälp

Om du får ett meddelande om att din e-postadress inte är verifierad loggar du in på appleid.apple.com och verifierar e-postadressen. Lär dig vad du ska göra om du inte kan verifiera eftersom du inte får ditt verifieringsmeddelande.

Om du fortfarande behöver hjälp kan problemet inte ha något samband med aktivering eller inloggning. Andra lösningar:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: