Apple Watch-enhetens batteri och prestanda

Det finns ett samband mellan Apple Watch-enhetens prestanda och batteriet.

Din Apple Watch har en enkel design och är lätt att använda. Detta är endast möjligt genom en kombination av avancerad teknik och ingenjörskonst. Batteri och prestanda är ett viktigt tekniskt område. Batteriet innehåller komplicerad teknik och ett antal variabler påverkar batteriets prestanda, vilket i sin tur påverkar Apple Watch-enhetens prestanda. Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningsvaror med en begränsad livslängd. Så småningom minskar deras kapacitet och prestanda. Apple Watch-enhetens prestanda kan försämras när batteriet blir äldre. Den här artikeln är avsedd för dig som vill veta lite mer.

Om litiumjonbatterier

Apple Watch-enheten har ett litiumjonbatteri. Jämfört med äldre generationers batteriteknik laddas litiumjonbatterier snabbare, håller längre och har högre energidensitet, vilket ger längre batteritid i en lättare förpackning. Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri är för närvarande det bästa alternativet tekniskt sett för din enhet. Läs mer om litiumjonbatterier.

När batterier åldras kemiskt

Alla uppladdningsbara batterier är förbrukningskomponenter som blir mindre och mindre effektiva när de åldras kemiskt.

När litiumjonbatterier åldras minskar deras laddningskapacitet, vilket innebär att de behöver laddas oftare. Detta kallas batteriets maxkapacitet, eller batteriets kapacitet i jämförelse med när det var nytt. Beroende på hur lång tid som har förflutit från att Apple Watch-enheten tillverkades tills att den aktiverades kan batterikapaciteten visas som något lägre än 100 procent. Dessutom kan batteriets förmåga att omedelbart ge maximala prestanda eller högsta effekt minska. Elektroniken i en Apple Watch måste kunna få ström omedelbart från batteriet. Annars fungerar inte mobilen som den ska. En faktor som påverkar den omedelbara strömleveransen är batteriets impedans. Ett batteri med hög impedans kan kanske inte leverera tillräcklig effekt till systemet. Ett batteris impedans kan öka när det åldras kemiskt. Ett batteris impedans ökar tillfälligt när laddningen är låg och när omgivningen är kall. Impedansökningen blir mer betydande när batteriet får en högre kemisk ålder. Dessa egenskaper gäller alla litiumjonbatterier som finns på marknaden.

När ström tas från ett batteri med högre impedans minskar batteriets spänning i högre utsträckning. Elektroniska komponenter kräver en lägsta spänning för att fungera korrekt. Detta gäller till exempel enhetens interna lagring, strömkretsarna och själva batteriet. Strömhanteringssystemet avgör batteriets kapacitet att leverera ström och hanterar belastningarna så att enheten fortsätter fungera. När strömhanteringssystemet inte räcker till för att hålla igång alla funktioner stängs systemet av för att skydda de elektroniska komponenterna. Avstängningen är avsiktlig, men kan vara oväntad för användaren.

Så här maximerar du batteriets prestanda

”Batteritid” är så länge en enhet fungerar innan den måste laddas. ”Batteriets livslängd” är så länge ett batteri håller tills det inte längre går att använda. Hur du använder enheten påverkar batteritiden och batteriets livslängd. Oavsett hur du använder den, så finns det sätt att förlänga batteriets livslängd. Ett batteris livslängd beror på dess ”kemiska ålder”, som är något mer än batteriets ålder i år. Den kemiska åldern beror på olika faktorer, bland annat antalet laddningscykler och hur väl batteriet tagits om hand. Följ de här tipsen om du vill maximera batteriets prestanda och förlänga batteriets livslängd. Låt till exempel din Apple Watch vara laddad till hälften när du ska förvara den under en längre tid. Undvik även att ladda eller lämna din Apple Watch på varma platser, till exempel i direkt solljus, under en längre tid.

Hantering av batteri och prestanda

Apple Watch SE och Apple Watch Series 5 och senare har inbyggda mjukvaru- och hårdvarusystem som minskar påverkan på prestanda i vissa situationer, som när ett batteri har låg laddning, när det krävs mycket ström eller om batteriet har åldrats kemiskt. Systemet är automatiskt, alltid påslaget och fungerar för att ge bästa möjliga prestanda. Strömbehovet övervakas dynamiskt och prestanda hanteras så att behoven kan tillfredsställas i realtid. Systemet gör det möjligt för Apple Watch SE och Apple Watch Series 5 och senare att hitta balansen och minska prestandapåverkan så mycket som möjligt. Det varierar om användaren lägger märke till att enheten påverkas och påverkan kan vara tillfällig. Beroende på enhetens batteristatus och uppgifterna som din Apple Watch hanterar, kan påverkan handla om längre starttid för appar, lägre bildfrekvens, minskad genomströmning av trådlösa data, nedtonad skärm, lägre högtalarvolym eller att pulsdata saknar under ett träningspass.

Om prestanda för din enhet har påverkats av ett åldrat batteri och du vill ha hjälp med ett byte av din Apple Watch, kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer om service och återvinning av batterier.

Om optimerad batteriladdning och strömsparläge på Apple Watch

Med watchOS 7 och senare använder Apple Watch dina laddningsvanor för att förbättra batteriets livslängd. Denna funktion, som kallas optimerad batteriladdning, är utformad för att minska slitaget på batteriet och öka livslängden genom att reducera tiden som din Apple Watch är fulladdad. Läs mer om optimerad batteriladdning.

Strömsparläget i watchOS 9.0 eller senare minskar mängden ström som din Apple Watch använder genom att stänga av eller ändra vissa funktioner så att du kan spara batteritid. Läs mer om Strömsparläge.

Rapportering om batteriets kapacitet på Apple Watch Series 4, Series 5 och Series 6 (44 mm)

Apple Watch Series 4 och Series 5 kalibreras om och uppskattar sedan batteriets maximala kapacitet mer exakt efter att ha uppdaterats till watchOS 9.0 eller senare. Apple Watch Series 6 (44 mm) utför den här omkalibreringen efter uppdatering till watchOS 9.4 eller senare.

Publiceringsdatum: