Om säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.15

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iCloud för Windows 7.15

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

iCloud för Windows 7.15

Släpptes 30 oktober 2019

Grafikdrivrutin

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8784: Vasiliy Vasilyev och Ilya Finogeev från Webinar, LLC

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8783: Cheolung Lee från LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: Soyeon Park från SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8814: Cheolung Lee från LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: Soyeon Park från SSLab vid Georgia Tech

CVE-2019-8819: Cheolung Lee från LINE+ Security Team

CVE-2019-8820: Samuel Groß från Google Project Zero

CVE-2019-8821: Sergei Glazunov från Google Project Zero

CVE-2019-8822: Sergei Glazunov från Google Project Zero

CVE-2019-8823: Sergei Glazunov från Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan avslöja vilka sidor användaren har besökt

Beskrivning: HTTP-hänvisningsrubriken kan användas för att läcka webbläsarhistorik. Problemet åtgärdades genom att alla hänvisningar från tredje part nedgraderades till ursprungsformatet.

CVE-2019-8827: Artur Janc, Krzysztof Kotowicz, Lukas Weichselbaum och Roberto Clapis på Google Security Team

Lades till 3 februari 2020

Processmodell för WebKit

Tillgängligt för: Windows 7 och senare

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2019-8815: Apple

Ytterligare tack

CFNetwork

Vi vill tacka Lily Chen på Google för hjälpen.

WebKit

Vi vill tacka Dlive från Tencents Xuanwu Lab och Zhiyi Zhang från Codesafe Team på Legendsec hos Qi'anxin Group för deras hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: