Om säkerhetsinnehållet i SwiftNIO HTTP/2 1.5.0

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i SwiftNIO HTTP/2 1.5.0.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet.

SwiftNIO HTTP/2 1.5.0

Släpptes 13 augusti 2019

SwiftNIO HTTP/2

Tillgängligt för: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 till 1.4.0 på macOS Sierra 10.12 och senare samt Ubuntu 14.04 och senare

Effekt: En HTTP/2-server kan förbruka obundna mängder minne vid mottagning av vissa trafikmönster vilket i längden kan leda till att det blir slut på resurser

Beskrivning: Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av buffertstorlek.

CVE-2019-9512: Jonathan Looney på Netflix

CVE-2019-9514: Jonathan Looney på Netflix

CVE-2019-9515: Jonathan Looney på Netflix

CVE-2019-9516: Jonathan Looney på Netflix

SwiftNIO HTTP/2

Tillgängligt för: SwiftNIO HTTP/2 1.0.0 till 1.4.0 på macOS Sierra 10.12 och senare samt Ubuntu 14.04 och senare

Effekt: En HTTP/2-server kan orsaka mycket hög belastning på CPU-resurser vid mottagning av vissa trafikmönster

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrad indatavalidering.

CVE-2019-9518: Piotr Sikora på Google, Envoy Security Team

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: