Använda en Humanware Brailliant B 80-skärm med VoiceOver

När du använder en Humanware Brailliant B 80-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon för att navigera.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till föregående objekt

Upp eller C1

Gå till nästa objekt

Ned eller C4

Flytta till det första objektet

C1 + C2 + C3

Flytta till det sista objektet

C4 + C5 + C6

Gå till statusfältet

C2 + C3 + C4

Gå till Notiscenter

C4 + C6

Gå till Kontrollcenter

C2 + C5

Aktiverar Bakåt-knappen om en sådan finns

C1 + C2

Rulla

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Rulla vänster en sida

C2 + C4 + C6

Rulla höger en sida

C1 + C3 + C5

Rulla upp en sida

C3 + C4 + C5 + C6

Rulla ned en sida

C1 + C4 + C5 + C6

Vred

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen

Upp + Vänster eller C3

Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen

Höger + Ned eller C6

Markera föregående vredinställning

C2 + C3

Markera nästa vredinställning

C5 + C6

Interagering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Dubbeltryck på det markerade objektet

Router

Markera objekt under fingret

C3 + C6

Aktivera hemknappen

C1 + C2 + C5

Aktivera raderingstangenten

C1 + C4 + C5

Aktivera returtangenten

C1 + C5

Aktivera volymhöjningsknappen

C3 + C4 + C5

Aktivera volymsänkningsknappen

C1 + C2 + C6

Aktiverar utmatningstangenten

C1 + C4 + C6

Läser

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Läs upp sidan från och med det markerade objektet

C1 + C2 + C3 + C5

Läs upp sidan från början

C2 + C4 + C5 + C6

Säg sidnummer eller rader som visas

C3 + C4

Redigera

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Markera allt

C2 + C5 + C6

Markera text

C2 + C3 + C5 + C6

Avmarkera text

C2 + C3 + C5

Tabb

C2 + C3 + C4 + C5

Skift tabb

C1 + C2 + C5 + C6

Klipp ut

C1 + C3 + C4 + C6

Kopiera

C1 + C4

Klistra in

C1 + C2 + C3 + C6

Ångra

C1 + C3 + C5 + C6

Gör om

C2 + C3 + C4 + C6

Ändra ett objekts etikett

C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Kontroll

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Slå på eller av skärmridå

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6

Pausa eller fortsätt tal

C1 + C2 + C3 + C4

Växla tal av eller på

C1 + C3 + C4

Starta VoiceOver-hjälp

C1 + C3

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning

Routerstatus

Panorera punktskrift åt vänster

Vänster eller C2

Panorera punktskrift åt höger

Höger eller C5

Växla meddelandehistorik

C1 + C3 + C4 + C5

Nästa utdatamodell

C1 + C2 + C4 + C5

Nästa indatamodell

C2 + C3 + C6

Läs mer

En övergripande lista över vanliga kommandon finns i Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: