Använda en Freedom Scientific Focus Blue-skärm med VoiceOver

När du använder en Freedom Scientific Focus Blue-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Du kan använda följande kommandon med dessa Freedom Scientific-skärmar:

  • Focus 14 Blue

  • Focus 80 Blue

  • Focus 40 Blue

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till föregående objekt

Höger navigering-rocker upp

Gå till nästa objekt

Höger navigering-rocker ned

Rulla vänster en sida

Höger Rocker upp

Rulla höger en sida

Höger Rocker ner

Rulla upp en sida

Vänster Rocker upp

Rulla ned en sida

Vänster Rocker ner

Aktiverar Bakåt-knappen om sådan finns

Vänster väljare

Vred

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen

Vänster navigering-rocker upp

Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen

Vänster navigering-rocker ned

Interagering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet

Router rad

Markera objekt under fingret

Vänster lägestangent eller höger lägestangent

Starta eller stoppa aktuell plats

Höger väljare

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning

Routerstatus rad

Panorera punktskrift åt vänster

Vänster panorering

Panorera punktskrift åt höger

Höger panorering

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över vanliga kommandon. Lär dig vad du ska göra om du har Classic Focus 40 Blue-skärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: