Använda en Handy Tech Braille Wave-skärm med VoiceOver

När du använder en Handy Tech Braille Wave-skärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Interagering

VoiceOver-åtgärd

Braille-skärm

Dubbeltryck på det markerade objektet

Router

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning

Routerstatus

Panorera punktskrift åt vänster

Vänster

Panorera punktskrift åt höger

Höger

Läs mer

Läs Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: